13/07/2024
Najnovije vesti
POKS-kruna-logo-vinjeta-prenosi-objektiva.rs-iz-Valjeva

Predlozi GrO POKS

Autor 09/02/2024

Marija Ilić, predsednica GrO POKS Valjevo: “U ponedeljak, 5. februara je zasedao Gradski odbor POKS-a. Tom prilikom razmatrali smo činjenicu da smo od početka godine, u kontinuitetu, najzaganjeniji grad u svetu, po pitanju vazduha. Tim povodom odgovornim ljudima postavljamo pitanje: “Da li se to Valjevo sigurnim korakom pretvara u koncetracioni logor?”

Možemo li išta da uradimo? Pitanje je koje smo jedni drugima više puta postavili na sednici Gradskog odbora. Vođeni tim pitanjem došli smo i do nekih rešenja.

Potrebno je smanjiti nivo vode u hidroakumulaciji Stubo – Rovni, jer je, svakako, do tog nivoa bespotrebno napunjena. Time bismo dobili, ne mnogo, na kvalitetu vazduha, ali bi time doprineli da se ponovo na površinu učini vidljivom Valjevska Gračanica. U periodu dok je Gračanica van vode, spram mogućnosti, mogli bi se napraviti projekti kako da se zaštiti manastir od ponovnog potapanja, a način postoji. Recimo, da se ponovi primer Pivskog manastira u Crnoj Gori, koji je zbog izgradnje hidroakumulacije premešten na drugu lokaciju, od kamena do kamena, sa sve prvobitnim freskama.

Da ne bi zagađenje postalo još obimnije tražimo ukidanje projekta za industrijsku građevinu, koja se planira na starom Divinom stovarištu.

Podržavamo otvaranje novih fabrika, novih industrijskih centara, ali ne u uskom gradskom jezgru i njegovoj blizini, gde je koncentracija štetnog vazduha već sada najviša u celom svetu.

Sa Brđana, Popara i Petog Puka, odakle se grad može videti kao na dlanu, najbolje vidimo situaciju vazduha, u večernjim i jutarnjim sarima, osim guste magle nastale raznim dimovima i štetnim materijama, ne može se videti ništa.

Pozivamo da se što pre nešto preduzme jer kad dobijemo kancer pluća, razbolimo se, biće kasno za preduzimanje koraka u očuvanju svežeg vazduha, bez kog ni jedno živo biće ne može živeti.”

Elita Dori, predsednik Saveta za nacionalne manjine GrO POKS Valjevo: “Proteklih dana imali smo nekoliko zasedanja oko projekta koji organizijemo, a tiče se nacionalnih manjina. Prvenstveno, cilj našeg projekta je pomirenje sa nacionalnim manjinama u Valjevu i pokušaj da prestane diskriminacija istih. Na prošloj konferenciji Predsednik GrO Marija Ilić podsetila nas na parolu “S verom u Boga, za Kralja i otadžbinu”. Akcenat je stavljen na deo “S verom u Boga”, mi smo Hrišćani, Pravoslavci, a ja bih vas podsetila da je u biti svakog Pravoslavca ljubav, ali ljubav bezuslovna i ljubav prema svima, tako i prema nacionalnim manjinama. Nažalost, Komunizam je uradio svoje i posledice se itekako osećaju na koži ljudi u pogledu vere, zaboravili smo osnovne postulate vere koji nam pričaju o ljubavi. Tim povodom pozivamo nadležne da se organizuju radionice na kojima će se deca, ali i odrasli, upoznavati sa kulturom, tradicijom i običajima nacionalnih manjina, u sprečavanju vršnjačkog nasilja, što je čest slučaj beležen u školama, kad su nacionalne manjine u pitanju.

Takođe, dajemo predlog da se formira klub nacionalnih manjina u Valjevu, u kome će biti omogućeno međusobno upoznavanje, kao i prezentacije tradicije, prepoznatljivih jela, običaja i svega što čini jednog čoveka koji se smatra nacionalnom manjinom.

Valjevo je grad koji nema veliki procenat nacionalnih manjina u odnosu na druge gradove u Srbiji i to je jedan od razloga zašto treba pripadnicima nacionalnih manjina dopustiti da se predstave u najboljem svetlu.”