28/05/2024
Najnovije vesti
Valjevo Srbija referendum CRTA

IZAŠLO 3,8% GRAĐANA DO 10 SATI

Autor 16/01/2022

U Valjevu, u 7 časova jutros, otvoreno svih 118 glasačkih mesta. Pravo glasa na referendumu u Valjevu ima 76 046 glasača, dok je u Srbiji punoletnih 6.510.233 glasača, koji će, sa da ili ne, odgovarti na pitanje “Da li ste za utvrđivanje akta o promeni Ustava Republike Srbije?“

Posmatračka misija CRTA saopštila je da je, do 10 časova na referendumu o izmenama Ustava u delu o pravosuđu izašlo je ukupno 3,8 odsto građana upisanih u birački spisak. Statistička greška sa intervalom poverenja od 95% iznosi +/- 0,4 odsto.

“Poređenja radi, na parlamentarnim izborima 21. juna 2020. godine do 10 časova na glasanje je izašlo 9,1 odsto glasača.

Pravo glasa na referendumu ima ukupno 6.510.323 građana upisanih u birački spisak, a glasa se na 8.150 glasačkih mesta u Srbiji neračunajući glasačka mesta u inostranstvu i zavodima za izvršenje krivičnih sankcija.

Sva glasačka mesta su otvorena, ali se na skoro 15% mesta kasnilo sa otvaranjem.

Međutim, na značajnom broju glasačkih mesta – skoro 30% na otvaranju nisu bili prisutni svi članovi glasačkog odbora.
Prilikom otvaranja glasačkih mesta, gotovo sva, 97%, bila su opremljenja propisanim sredstvima za sprečavanje širenja koronovirusa.

Posmatračka misije Crte ima raspoređene posmatrače na 300 glasačkih mesta određenih na osnovu slučajnog uzorka, reprezentativnog za Srbiju, bez glasača sa Kosova i Metohije.

Posmatranje procesa glasanja na takvom uzorku omogući će Crti da izveštava o toku glasanja, poštovanju zakona i procedura, izlaznosti i rezultatima referenduma.

Crta će uložiti dodatne napore da sakupi informacije o toku glasanja na glasačkim mestima u četiri opštine (Kuršumlija, Novi Pazar, Raška i Vranje) kojima je Republička izborna komisija, u noći pred početak glasanja, dodala glasače sa Kosova i Metohije, ali se ova glasačka mesta neće uzimati u obzir prilikom izveštavanja o izlaznosti i rezultatima.

Inače, posmatrači Crte su na 300 glasačkih mestima od trenutka pripreme glasačkog mesta za otvaranje, od 6 ujutru, pa sve dok članovi glasačkih odbora ne objave rezultate referenduma za posmatrano glasačko mesto, čime se obezbeđuje sveobuhvatan uvid u dešavanja na glasačkim mestima.

Crta nema raspoređene posmatrače i ne prati proces glasanja na glasačkim mestima u inostranstvu kao i u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija,” navedeno je u obaveštenju Posmatračke misije Crte.

Podsećamo, Crta je, u svojstvu domaće posmatračke misije, pratila po međunarodnim standarima celokupan izborni proces parlamentarnih 2016. i 2020. godine, predsedničkih 2017. godine i beogradskih 2018. godine i time doprinela transparentnosti navedenih izbornih procesa. Crta je članica Evropske mreže organizacija koje se bave posmatranjem izbora (ENEMO) i Globalne mreže organizacija koje se bave posmatranjem izbora (GNDEM).