25/05/2024
Najnovije vesti
Valjevo iz aviona foto Dragan Krunic Objektiva.rs Valjevo

PRODUŽEN ROK PRIJAVLJIVANJA ZA ENERGETSKU SANACIJU OBJEKATA

Autor 08/07/2022

Javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada na teritoriji grada Valjeva u 2022.godini je produžen do 15. jula 2022. godine.

Poziv je produžen zbog zainteresovanosti privrednih subjekata i preduzetnika, a nemogućnosti da na vreme prikupe potrebnu dokumentaciju za učešće.

Gradsko veće Valjeva je 24. juna objavilo javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada na teritoriji grada Valjeva u 2022.godini.

Na internet stranici grada Valjeva https://www.valjevo.rs/javni-oglasi-i-obaveštenja/ i na oglasnoj tabli Gradske uprave grada Valjeva se nalaze sve potrebne informacije o ovom javnom pozivu.

U okviru realizacije Programa za sprovođenje mera energetske sanacije porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada na teritoriji grada Valjeva za 2022. godinu, raspisan je Javni konkurs radi izbora privrednih subjekata koji se bave proizvodnjom, uslugama i radovima na energetskoj sanaciji porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada.

Za sufinansiranje mera energetske efikasnosti opredeljeno je 40 miliona dinara, od čega je 20 miliona dinara opredelio Grad Valjevo, a 20 miliona dinara Uprava za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti. Ovim pravilnikom predviđene su sledeće mere energetske efikasnosti:

*zamena spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača sa odgovarajućim termičkim svojstvima prema negrejanim protorijama, za porodične kuće i stanove;

*postavljanje i nabavka materijala za termičku izolaciju zidova, tavanica iznad otvorenih prolaza, zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru za porodične kuće i stambene zajednice, osim krovnog pokrivača i tavanica za porodične kuće i stambene zajednice;

*postavljanje i nabavka materijala za termičku izolaciju ispod krovnog pokrivača porodične kuće;

*nabavka i instalacija kotlova na biomasu (drvni pelet, briket, sečka), grejača prostora i zamena postojećeg grejača prostora (kotao ili peć) efikasnijim, za porodične kuće i stanove;

*zamena postojeće ili ugradnja nove cevne mreže, grejnih tela – radijatora i pratećeg pribora za porodične kuće, stanove ili stambene zgrade;

*nabavka i ugradnja toplotnih pumpi i prateće instalacije grejnog sistema (grejač prostora ili kombinovani grejač) za porodične kuće;

*nabavka i ugradnja solarnih kolektora u instalaciju za centralnu pripremu potrošne tople vode, za grejanje sanitarne potrošne tople vode i prateće instalacije grejnog sistema za porodične kuće.

Za sve dodatne informacije i obaveštenja u vezi Javnog konkursa građani se mogu obratiti na kontakt telefon: 014/294 – 790 ili na elektronsku adresu: energetska.sanacija@valjevo.org.rs .

Cilj sprovođenja mera energetske sanacije je unapređenje energetske efikasnosti u stambenom sektoru i povećano korišćenje obnovljivih izvora energije u domaćinstvima na teritoriji grada Valjeva.

Konkurna dokumentacija za Javni konkurs se može preuzeti na internet stranici grada Valjeva www.valjevo.rs ili lično u prostorijama Gradske uprave grada Valjeva.