06/12/2023
Najnovije vesti
  • Home
  • Vesti
  • VREĐANjEM DO JEFTINIH POLITIČKIH POENA
dr Zorica Jocić načelnik Školske uprave Kolubarskog i Mačvanskog okruga Valjevo Objektiva.rs foto Dragan Krunić septembar 2021. godine

VREĐANjEM DO JEFTINIH POLITIČKIH POENA

Autor 11/04/2022

Dr Zorica Jocić, obratila se javnosti putem saopštenja koje prenosimo u celini:

“U više navrata na konferenciji za novinare i sa saopštenjima Đorđe Pavlović, šef nepostojeće odborničke grupe Socijalističke partije Srbije i Jedinstvene Srbije, pokušao je da obmane javnost i u izbornoj kampanji prikupi najjeftinije moguće političke poene iznoseći laži, klevete i vređajući me kao predsednicu Komisije za dodelu nagrade grada Valjeva, rukovodioca Školske uprave, državnog službenika i ženu. Kao odbornik Skupštine grada Valjeva i pravnik, on zna šta su ovlašćenja i ograničenja Komisije za dodelu nagrade grada Valjeva i predsednika te Komisije, kao i činjenicu da odluku o dodeli nagrade donosi Skupština, a ne Komisija, ali uprkos tome danima unazad pokušava da me okrivi, omalovaži, diskredituje i uruši mi ugled i čast.

Komisija za dodelu nagrade grada Valjeva je kolektivno telo sastavljeno od 11 članova uključujući i predsednika Komisije. Od tih 11 članova, 3 su odbornika, a 8 su stručnjaci iz različitih oblasti. Zadatak Komisije je da prikupi predloge građana, sistematizuje ih i utvrdi predloge iz zadatih oblasti koji se predstavljaju Skupštini grada Valjeva. Komisija raspolaže isključivo predlozima građana sa obrazloženjima u pisanoj formi i nema mogućnost provere bilo kakvih pravnih procesa. Sve odluke Komisija donosi većinom glasova od ukupnog broja članova i nema novčanu naknadu za svoj rad. Predsednik Komisije je samo prvi među jednakim članovima i njegov glas se računa kao i glas svakog drugog člana.

Odluku o dodeljivanju nagrade donosi Skupština grada koja broji 51. odbornika vlasti i opozicije. To Pavlović svakako zna, ali naravno ne preuzima nikakvu odgovornost za svoj postupak glasanja za dobitnika nagrade grada u oblasti poljoprivrede. Kao odbornik koji je u propisanom roku dobio materijal, da je bio odgovoran i da je hteo da opravda novac koji od grada Valjeva dobija kao odborničku naknadu, svakako bi bar pročitao materijal i izneo eventualne zamerke po pitanju kandidata iz oblasti poljoprivrede. Suprotno tome, vrlo smišljeno „junačina“ Pavlović se odlučio da jeftine političke poene u izbornoj kampanji prikuplja vređajući me najpogrdnijim i prikriveno mizoginim rečima. Ta vređanja su u poslednjem saopštenju otišla toliko daleko da se drznuo da napada moje radno mesto tvrdeći da je došlo do moralnog i profesionalnog sunovrata i da sam perfidno prikrivala informacije da se protiv jednog dobitnika nagrade grada vodi krivični postupak.

U vezi sa tim optužbama, odgovorno tvrdim da su sve to najobičnije isfabrikovane klevete i laži Đorđa Pavlovića čiji motivi su ogoljeni i kreću se od propalog pokušaja da se ispolitizuje, diskredituje i potpuno uništi tradicija dodele nagrade grada najistaknutijim i najzaslužnijim pojedincima i grupama, do pokušaja da se mojom satanizacijom obmane javnost i dobije bar neki politički poen u izbornoj kampanji. Kao najviši zakonodavni organ, Skupština grada donosi odluke, usvaja ili menja zaključke, a ne Komisija. S obzirom na tu činjenicu, članovi Komisije su internom razmenom i dogovorom, bez neposrednog sastanka, podržali Saopštenje koje sam potpisala kao predsednik Komisije za dodelu nagrade i koje sadrži analizu i objašnjenje procedure i načina odlučivanja Komisije. I tu činjenicu Pavlović takođe prikriva, optužujući me da članovi Komisije nisu znali ništa o Saopštenju, što je još jedna njegova izmišljotina i smicalica.

Na sve navedeno, u poslednjem saopštenju, ničim izazvan i bez ikakvog osnova, Pavlović me vređa kao rukovodioca Školske uprave i državnog službenika, a time napada i na Republiku Srbiju koja je poslodavac državnim službenicima. Školska uprava Valjevo, čiji sam rukovodilac, nije samo jedna od najvećih, već je i jedna od najodgovornijih Školskih uprava u Srbiji. Kvalitet rada zaposlenih i rukovodioca Školske uprave svakako ne može procenjivati Đorđe Pavlović o čijoj kompetentnosti se može diskutovati čak i u oblasti prava i pravde koja pripada njegovom formalnom obrazovanju.

Naime, u svim pomenutim obraćanjima on se ni jednom nije bavio pravnom osnovom pitanja koja problematizuje, nije ni pomenuo razliku u pravima između okrivljenih i osuđenih lica, niti je dao bilo kakav pravni predlog za eventualnu dopunu Odluke o dodeli nagrade grada Valjeva, već se fokusirao na besramno vređanje, etiketiranje i lažno moralisanje, što čini upitnim njegove pravne kompetencije. Kao pravnik morao je i da zna da Zakon o državnim službenicima u članu 7. zabranjuje uskraćivanje državnog službenika u njegovim pravima ili dužnostima, posebno zbog rasne, verske, polne, nacionalne ili političke pripadnosti ili zbog nekog drugog ličnog svojstva. Možda je ovo i znao, ali je iz svoje prevelike i očajne želje za vlašću, izabrao da bahato napada mene kao rukovodioca i državnog službenika. Na osnovu svega napred navedenog prepuštam javnosti da se odredi oko sledećih upitnih formulacija:

– Da li je za svaku osudu optuživati nekoga za moralni i profesionalni sunovrat, a pri tome držati političke konferencije za medije van radnog mesta i u sred radnog vremena?

-Da li je za svaku osudu podržati i glasati u gradskoj Skupštini za neki predlog, a zatim kriviti drugu osobu za vlastiti postupak?

-Da li je za svaku osudu vređanje osobe koja u okviru gradske Komisije bez novčane ili bilo kakve druge naknade zajedno sa drugim članovima pomaže gradu, a pri tome uzimati odborničku novčanu naknadu od grada i ne prihvatati odgovornost za svoje lične propuste?

-Da li je za svaku osudu kada pravnik uporno izbegava jezik prava i pravde, a koristi jezik vređanja, lažnog moralisanja i obmanjivanja?

-Ako je mizoginija oblik paranoidne fiksacije vezane za stvar koja je ujedno predmet pozitivnih i negativnih pristupa i emocija i ako se manifestuje na različite načine, što uključuje i vređanje ženskog pola, da li je za svaku osudu kada ničim izazvana osoba muškog pola vređa, etiketira i okrivljuje u dužem vremenskom periodu osobu ženskog pola?

U vezi sa uvredama i napadima Đorđa Pavlovića neću se više oglašavati u javnosti. Za sve izrečene i eventualne buduće klevete, laži i povrede časti i ugleda obratiću se nadležnim institucijama uključujući i pravosudne organe,” navedeno je u saopštenju za javnost koje je potpisala dr Zorica Jocić.