17/04/2024
Najnovije vesti
  • Home
  • Vesti
  • PREDLOG MERA ZA SMANJENJE ZAGAĐENJA VAZDUHA
Zorica Vuković čist vazduh

PREDLOG MERA ZA SMANJENJE ZAGAĐENJA VAZDUHA

Autor 10/11/2021

Prema SEPA merenjima, satne vrednosti, jutros u 8 časova, PM 10 čestica iznosile su 129,01 mg/m3, dok su PM 2,5 bile 119,48 mg/m3.

Već smo izveštavali da su članovi Saveta za čist vazduh u Valjevu, predali u Gradsku upravu u Valjevu “Građanski predlog mera za čist vazduh.”

U dokumentu koji je adresiran na Gradonačelnika Valjeva, Gradsko veće, Skupštinu Grada Valjeva i načelnika Gradske uprave sadržan je predlog mera koje bi hitno trebalo pripremiti i realizovati, u cilju smanjivanja zagađenja vazduha u Valjevu u zaštitilo zdravlje ljudi. Predlog ukljčuje i procenu očekivanih troškova troškova.

Istim dokumentom, Saveta predlaže lokalnim vlastima formiraje zajedničkog tela, od predstavnika Gradske uprave, građana i nezavisnih stručnjaka. U okviru podnetog dokumenta je i zahtev za hitno reagovanje i zakazivanje sastanka.

Prilikom predaje dokumenta, član Saveta za čistiji vazduh u Valjevu, Zorica Vuković, naznačava da je set mera priređen u tri celine:

“Mere za obaveštavanje stanovništva, mere za zaštitu zdravlja i mere za smanjenje zagađenja vazduha, na izvorima zagađenja. Obaveštavnje javnosti je predviđeno propisima. Mi imamo solidne zakone. Potpisnici smo Arhuske konvencije. Građani imaju pravo da budu obavešteni o stanju životne sredine. Ali se to ne dešava.

Predlažemo kontinuirano obaveštavanje o zagađenosti vazduha, putem medija, putem sajta Gradske uprave. U svakom trenutku u realnom vremenu. Još važnije, kada su prekomerna zagađenja mora se javnost alarmirati, obaveštavati i zvučnim signalnima.

Kad je u pitanju zaštita zdravlja stanovništva predvideli smo nabavku nano-maski. Ove obične hirurške maske nas ne mogu zaštititi od suspendovanih čestica. Predlažemo i nabavku uređaja za prečišćavanje vazduha i dopremanje vrtićima, školama, ustanovama, gde borave i zadržavaju se deca i osetljive grupe ljudi.

Te mere mora predvideti Plan kvaliteta vazduha koji je strateški dokument čiju je izradu već ugovorila Gradska uprava. Međutim, to je dokument koji se dugo razvija. Primenu ćemo čekati.

Ono što je trebalo da nas sačeka u ovoj sezoni je kratkoročni akcioni plan. Znali smo da već deset godina imamo problem sa zagađenjem vazduha. Imaćemo ga i ove sezone. Ali se ništa nije desilo. Ovaj set Građanskih mera bi trebalo da nam promeni, naravno ako nam lokalne vlasti izađu u susret. Treba sarađivati sa MUPom, Sektorom za vanredne situacije, kada je obaveštavanje u pitanju.

Holding Kompanija Krušik koristi do 100 tona dnevno sirovog ulja. To su ogromne količine. To je gotovo 20% uticacja na zagađenje vazduha u Valjevu. Ako bi “Krušik” zamenio svoje gorivo, onda bi to znatno smanilo zagađenost.

Osim privrede, zagađivači su individualna ložišta. Malo je ložišta priključeno na javnu toplanu. Mi ukazujemo Gradskoj upravi da subvencionišu građane da se priključju na daljinsko grejanje. I besplatno priključivanje ako treba! Ko nema uslove za priključenje na Toplanu, da se pruži građanima finansijska i tehnička podrška da promene energent za grejanje.

Mi imamo solidne zakone, ali je njihova primena zakazala. Treba da pokrenemo insepkcijski službe i lokalne i republičke. Posebno gradsku ekološku inspekciju. Oni treba da izađu na teren, da obave vanredne kontrole da se vidi gde su ti izvori zagađenja, kolike su njihove emisije, da im se nalože vanrredne mere.

Smatram da je ovoliko zagađenje vanredna situacija, dugo traje, ogromna su prekoračenja. Ako se proceni da je potrebno, treba privremeno zabraniti rad nekih industrijskih postrojenja, da se privremeno zaustave gradilišta i slično.

To su mere koje smo predložili, one su detaljno razrađene i sa finansijskim planom. Nadam se da ćemo uspeti da formiramo tu zajedničku komisiju, da ćemo se sastati i da ćemo uraditi nešto konkretno,” rekla je Zorica Vuković, jedan od članova Saveta za čist vazduh u Valjevu