27/02/2024
Najnovije vesti
Valjevo 151 dan aerozagađenja vazduh Objektiva.rs

AERO ALARM: CELE SEDMICE ZAGAĐEN VAZDUH

Autor 14/02/2023

Zagađenje u porastu protekle nedelje. Vazduh bio opasan po zdravlje. Od početka godine ukupno 27 dana sa prekoračenjem dnevne granične vrrednosti suspendovanih PM10 čestica.

Otpočela edukacija učenika osnovnih škola u Valjevu o čistom vazduhu, navodi Lokalni odgovor u ovonedeljnom izveštaju.

Vazduh očekivano opasan po zdravlje. Najviša srednja dnevna koncentracija u subotu, 11.2.2023. suspendovane PM 10 čestice 111,57 µg/m3. Najviša srednja dnevna koncentracija suspendovanih PM 2,5 čestica zabeležena takođe u subotu u vrednosti 90,06 µg/m3. U subotu, je zabeležena maksimalna satna koncentracija u 17 časova u vrednosti od 198,69 µg/m3 za suspendovane PM 10 čestice, a u petak, 10.2.2023. u 18 časova vrednost od 148,53 µg/m3 za suspendovane PM 2,5 čestice.

Vazduh u Valjevu bio je zagađen. Svako je mogao osetiti zdravstvene tegobe, a članovi osetljivih grupa mogli su doživeti i ozbiljnije posledice po zdravlje.

Na dan 13.2.2023. po podacima Državne merne mreže za automatski monitoring kvaliteta vazduha i informacijama koje objavljuje portal Extremna ekologija, u vazduhu u Valjevu je od početka 2023. godine zabeleženo ukupno 27 dana sa prekoračenjem dnevne granične vrednosti suspendovanih PM 10 čestica (50 µg/m3).

Na početku beše informacija

Učenici i učenice petog i šestog razreda iz Prve osnovne škole u Valjevu pošle nedelje slušali priču o čistom vazduhu.

Sa đacima su o izvorima zagađenja vazduha u zatvorenom i otvorenom prostoru razgovarali Biljana Mladenović i Slađana Stanković, iz ovdašnjeg Zavoda za javno zdravlje, kao i Đorđe Petković, aktivista udruženja Lokalni odgovor. Valjevski osnovci su imali priliku da čuju živu reč, da vide interesantne i šarene slike koje govore o česticama prašine, o njihovom štetnom dejstvu na zdravlje, kao i u potrebi da se vazduh čuva i što manje zagađuje, kako kod kuće, tako i u školi. Susret učenika i predavača se odigrao u sali Muzičke škole nakon dva sastanka održana krajem prošle godine sa nastavnicima OŠ „Nada Purić“ i Prve osnovne škole. U drugoj polovini februara predavači planiraju susret sa đacima iz Četvrte škole.

U Valjevu je gotovo 10 hiljada dece i mladih izloženo dejstvu zagađenog ambijentalnog vazduha (outdoor) koji sadrži prekomerne koncentracije suspendovanih čestica prašine 150-170 dana godišnje.

Međutim, boraveći u svojim obrazovnim ustanovama i domovima, u zatvorenom prostoru, deca, mladi i njihovi nastavnici su izloženi posebnoj vrsti zagađenja vazduha u zatvorenom prostoru (indoor). Radi se o zagađenju koje potiče ne samo od spoljašnje sredine, već je posledica delovanja materijala koji se koriste za gradnju, uređenje prostora, kao i od aktivnosti kao što su grejanje, spremanje hrane ili sistema ventilacije.

Edukacija učenika i nastavnika o čistom vazduhu sprovodi se u okviru projekta „Na početku beše informacija“ koji realizuje udruženje Lokalni odgovor u programu „Zajedno za aktivno građansko društvo-AKT“ koji je podržala Vlada Švajcarske.

Izvor informacija

Građanska mreža za merenje aerozagađenja https://sensor.community/en/

Informacije o oceni kvaliteta vazduha u Valjevu su preuzete sa Državne merne mreže

http://www.amskv.sepa.gov.rs/pregledpodataka.php?stanica=22

Kvalitet vazduha Ekstremna ekologija https://xeco.info/xeco/vazduh/

Podaci o uticaju na zdravlje i preporuke su preuzete iz EU Air Quality Index

https://ec.europa.eu/environment/air/pdf/Air%20quality%20index_final%20report.pdf

Ovaj dokument je nastao u okviru relizacije akcije „Aero Alarm“ koju sprovodi organizacija „Lokalni odgovor“ iz Valjeva. Namera nam je da poboljšamo obaveštavanje građana i građanki Valjeva o aerozagađenju. Radimo na stvaranju javne svesti da je aerozagađenje realnost, svakodnevica, koja zahteva aktivizam radi smanjenja uticaja i ublažavanja posledica na zdravlje ljudi. Izveštaj za prethodnu sedmicu se objavljuje ponedeljkom.

Mi koristimo naše pravo da znamo i da nam budu dostupne informacije o aerozagađenju da ih podelimo sa našim sugrađanima“, zaključuje Lokalni odgovor iz Valjeva.