12/04/2024
Najnovije vesti
suzbijanje-komaraca-valjevo Objektiva.rs

ZAVRŠENO SUZBIJANJE KOMARACA

Autor 26/09/2021

Sinoć je završen tretman suzbijanja larvi komaraca na širem području Valjeva i time su potpuno obavljeni ovogodišnji tretmani suzbijanja larvi komaraca. Tretirane su sve priobalne površine, kao i stajaće vode.

Tretman je počeo od priobalja čitavog vodotoka Ljubostinje, kao najzagađenijeg i najkritičnijeg, zatim su urađene obale rečce Banja, zatim Rabasa, Krivošije, Jablanice i Obnice, Kolubare ispod hrama, uključujući i sporedne kanale, kao i priobalja jezera i bara, ribnjaka, poligon na Petom puku, zabarine, ali i manji kanali kraj puteva koji su veoma pogodna staništa za razvoj larvi komaraca.

Od ukupno četiri razvojne faze komarca, tri su u vodenoj površini, mirnim stajaćim i uz priobalje sporih tekućih voda, a samo je četvrta faza, tj. život odrasle jedinke komarca van vode.

Tokom godine, tretman je obavljan u četiri navrata, počev od juna, potom u julu, u avgustu i sada krajem septembra, zaključno sa 25.
Tretman je obavljalo preduzeće Sinitra iz Valjeva i prema rečima Vladimira Ilića, direktora Sinitre, za tretiranje larvi komaraca upotrebljavaju preparat na bazi piriproksifena jer direktno zaustavlja razvoj larvi. Reč je o insekticidu za suzbijanje štetočina u voćarstvu, vinogradarstvu, na maslini, u povrtarstvu u zaštićenom prostoru, na ukrasnom bilju i cveću, potpuno bezbednom za ljude, takođe i za pčele.

Toksično je za larve koje se razvijaju u fekalnim, kao i stajaćim i uz priobalje tekućih voda. Piriproksifen pripada grupi regulatora rasta i razvića insekata. Direktno utiče na hormonski disbalans kod insekata što rezultira sprečavanjem embriogeneze, metamorfoze i formiranje imaga, odnosno nema presvlačenja. Nosilac je zeolit i otpušta piriproxifen i preparat ostaje na vodi. Najbolja efikasnost se postiže kada se depozit preparata nanese pre polaganja jaja, ili na sveže položena jaja. Zbog toga mi radije radimo ručno posipanje preparata, ili iz vozila jer je moguće preciznije dejstvo, a samim tim i je povećana i efikasnost obavljenog tretmana” – objašnjava Ilić i dodaje da su letos tretmani bili učestaliji jer toplo vremen pogoduje i znatno ubrzava razvoj larvi do odrasle jedinke komarca.

Na navedeni larvicid ne utiču vremenski uslovi, tako da su tretmani obavljani bezmalo istovremeno, na području čitave Srbije. Samo u Kolubarskom okrugu, u četiri navrata, tretirana područja su ukupne površine oko pet hiljada hektara vodene površine i za suzbijanje razvoja larvi komaraca upotrebljeno je više od 24 tone larvicida, saznajemo od Ilića.

Inače, suzbijanje komaraca je bitno i zbog očuvanja zdravlja ljudi. Podsećanja radi, prema aktuelnim podacima u Srbiji je dо 23. septembra ove godine, rеgistrоvаno 15 pоtvrđеnih slučајеvа оbоlеvаnjа оd grоznicе Zаpаdnоg Nilа: po jedan slučaj na području Sеvеrnоbаnаtsкоg i Srеdnjеbаnаtsкоg okruga, dva u Јužnоbаnаtsкоm i po tri u Sremskom okrugu i na području Bеоgrаdа i pet u Јužnоbаčкоm окrugu. Obavljena istraživanja su ukazala da je prisustvо gеnоmа virusа Zаpаdnоg Nilа оtкrivеnо u dоmаćim коmаrcimа Culex pipiens, nа tеritоriјi Beograda, Pаnčеvа, Nоvоg Sаdа i Pаlića, a genom je otkriven i u divljim pticama na teritoriji Јužnоbаčкоg i Јužnоbаnаtsкоg окrugа.

foto – privatna arhiva