04/03/2024
Najnovije vesti
Medijsko-skloniste-Dijalog-net-Valjevo-Objektiva.rs-jul-2022

167,7 MILIONA DINARA NA JAVNIM KONKURSIMA ZA 519 PROJEKARA U KOLUBARSKOM OKRUGU

Autor 13/07/2022

Od 2019. do 2021. u Kolubarskom okrugu na javnim konkursima podržano je 519 projekata ukupne vrednosti 167,6 miliona dinara.

Tokom predstavljanja nalaza istraživanja Koalicije “Otvoreno o konkursima“ na medijskim konkursima, na teritoriji Kolubarskog okruga, podržana su 143 projekta ukupne vrednosti 68,1 milion dinara, dok je za 230 projekata organizacija civilnog društva dodeljeno 76 miliona dinara, rekla je Tanja Maksić iz BIRN-a.

Kada je reč o konkursima iz oblasti kulture, istraživanjem je utvrđeno da je na teritoriji Kolubarskog okruga podržano 145 projekata ukupne vrednosti 23,5 miliona dinara. U oblasti “omladina” nije bilo podržanih projekata u analiziranom periodu.

Najraznovrsniji su projekti i korisnici u sektoru civilnog društva, tu ima od tradicionalnih organizacija: klubova penzionera, KUD-ova i slično, organizacija koje pomažu pojedinim osetljivim grupama, sve do ekoloških udruženja“, pojašnjava Maksić.

Predstavnica BIRN-a je dodala da postoji jedan broj projekata čiji se naziv ponavlja iz godine u godinu. “Za istraživački tim Koalicije je to bio indikator da se radi o redovnom finansiranju, ne nužno o projektima, kao zaokruženim tematskim i logičkim celinama”, istakla je Tanja Maksić.

Koalicija “Otvoreno o konkursima“ je kreirala prvu onlajn bazu podataka javnih konkursa u Srbiji.

Ova baza podataka omogućava praćenje trošenja budžetskog novca u sektorima medija i javnog informisanja, kulture i umetnosti, organizacija civilnog društva i omladine.

Nebojša Andrić, konsultant za komunikacije, ukazao je na panel diskusiji valjevskog Medijskog skloništa da je propaganda nameran i sistematski pokušaj oblikovanja stavova i uverenja ljudi u cilju izazivanja ponašanja koje je u interesu propagatora.

Navodeći neke primere iz sveta, ali i bliske istorije na prostorima bivše SFRJ, ilustrovao je tehnike propagande i naglasio da postoje tri faze: bazični postupci, korišćenje pozitivnih ili negativnih stereotipa i identifikacija, odnosno građenje imidža.

Andrić je naveo i da je propaganda u suprotnosti s demokratskim odlučivanjem.

Kako bi se smanjile negativne posledice propagande na građane i društvo u Srbiji neophodno je da se više pažnje posveti medijskoj pismenosti, kategoričan je Andrić i posebno naglašava da je neophodno da se u obrazovni sistem uvrsti medijska pismenost kao obavezan predmet.

Medijsko-skloniste-Dijalog-net-Valjevo-Objektiva.rs-jul-2022
Nataša Dragojlović, Tanja Maksić, Nebojša Andrić i Aca Milijašević na panel diskusiji u Valjevu

Nataša Dragojlović, koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji informisala je prisutne da je Konvent uradio istraživanje koje je pokazalo šta su kapaciteti organizacija civilnog društva (OCD), koji je to nivo informacija o EU integracijama sa kojima raspolažu OCD, gde su raspoređene, da li su ravnomerno raspoređene po čitavoj Srbiji ili su skoncentrisane u Beogradu, koje su to oblasti za koje su OCD posebno zainteresovane.

Dragojlović je istakla i to da je istraživanje pokazalo i kakva je uloga lokalnih samouprava u procesu evropskih integracija, ali kakve su mogućnosti da lokalne samouprave sarađuju sa lokalnim OCD.

Konvent želi da ponudi stalni mehanizam konsultacija organa lokalne samouprave i građana koji su, na neki način, predstavljeni kroz udruženja građana, a po modelu prema kom Konvent već radi”, navela je Nataša Dragojlović.

Kada je reč o kapacitetima OCD za učešće u procesu evropskih integracija, koordinatorka Konventa je rekla da u Srbiji postoji 5.261 OCD koje imaju najmanje jednog zaposlenog ili koje su u 2019. iskazale godišnji promet veći od 500.000 dinara.

Daljom pretragom dostupnih podataka, Konvent je u svom istraživanju utvrdio da kontakt podaci postoje za samo 58% (2935) OCD.

Koristeći se ovim kontakt detaljima, u svrhu dalje analize, napravljen je i distribuiran upitnik kojim su prikupljeni podaci o kapacitetima i aktivnostima OCD u procesu evropskih integracija. Na upitnik je odgovorilo 253 (8.6%) organizacije, od čega je 212 njih kompletno popunilo upitnik, a 41 delimično, navodi Dragojlović.

Aleksandar Milijašević, iz organizacije Dijalog, upoznao je prisutne da će ova valjevska OCD, kao osnivač medija civilnog društva “Dijalog Net” koordinirati aktivnosti Medijskog skloništa Valjevo.

Ukazao je na to da Medijska skloništa u svakom gradu treba da okupe stubove odbrane ljudskih prava, slobode informisanja i javnog interesa kako bi pronalazili najbolje načine da se povežu sa građanima i motivišu ih da se bore za svoja prava i prepoznaju važnost slobode izražavanja i slobode medija koja najdirektnije utiču na njihov svakodnevni život.

Mnoge akcije su dogovorene između novinara i medija koji profesionalno i časno rade svoj posao i štite javni interes, jer samo udruženi i putem saradnje sa građanima mogu zajedno da brane slobode, ocenio je Milijašević.

Sledeći korak je povezivanje Medijskih skloništa u različitim gradovima, međusobna razmena iskustava i zajedničke akcije.

Zaključci sa prvog panela u organizaciji Medijskog skloništa Valjevo su:

*Neophodno je na lokalnom nivou sprovoditi aktivnosti koje doprinose unapređenju medijske pismenosti. Naročito je važno da ta tema bude na listi prioriteta u budućim javnim konkursima koje će grad Valjevo raspisivati;

*Proces evropskih integracije treba približiti građanima, dodatno ih informisati o koristima koje država, ali građani, pre svega, imaju od pristupanja Evropskoj uniji;

*Proces projektnog (su)finansiranja na lokalnom nivou je potrebno unaprediti na na način da građani predlažu teme koje će biti finansirane iz budžeta grada Valjeva. Neophodno je da javnost bude redovno informisana o efektima i rezultatima projekata koji su finansirani iz budžeta grada Valjeva.

*Iz udruženja Dijalog, kao koordinatora Medijskog skloništa Valjevo, najavljuju da će, nakon letnje pauze, nastaviti sa aktivnostima koje treba da doprinesu da zaključci sa panel diskusije budu primenjeni i u praksi.