13/06/2024
Najnovije vesti
Lady Justice advokati pravda pravosudje prenosi Objektiva.rs iz Valjeva

“Koja su moja prava ukoliko suđenje traje nerazumno dugo?”

Autor 06/06/2023

Građani i građanke u četvrtak, 8. juna 2023. godine, od 15 i 30 časova, mogu da čuju izlaganja i postave pitanja na temu: „Koja su moja prava ukoliko suđenje traje nerazumno dugo?“ u svečanoj sali Osnovnog suda u Valjevu.

Sagovornici su: Džoković Milka, sudija Osnovnog suda u Valjevu; dr Bojan Spaić, Vanredni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i član Upravnog odbora Centra za pravosudna istraživanja (CEPRIS); Mladen Nikić, advokat; moderatorka: Teodora Tomić Lazarević, advokatica Komiteta pravnika za ljudska prava – YUCOM.

U saradnji sa Osnovnim sudom u Valjevu tematski programi predstavljaju otvoreni forum za diskusiju sa građanima o načinu rada institucija. Na taj način građani imaju priliku da upoznaju institucije iz drugačije perspektive i kroz dijalog sa predstavnicima pravosuđa reše brojne dileme koje imaju kao realni ili potencijalni učesnici u postupku.

Prijavite svoje učešće na e-mejl prijava@yucom.org.rs ili telefonom na broj 018/306975. Sve prethodno održane događaje možete pogledati na stranici našeg programa Otvorena vrata pravosuđa.