24/05/2024
Najnovije vesti
Djordje-Pavlovic-i-dr-Snezana-Mijatovic-kzn-05-04-2024-FOTO-Snezana-Jakovljevic-Krunic-Objektiva.rs-vesti-Valjevo

Pokret Sad – Zašto iko ne koristi raspoložive resurse akumulacije Stubo – Rovni?

Autor 06/04/2024

Đorđe Pavlović i dr Snežana Mijatović, odbornici „Pokret Sad“ najnovije obraćanje javnosti posvetili su sagledavanju stanja u Javnom preduzeću za korišćenje vodoprivrednog sistema Rovni – Kolubara, Valjevo.

Prilikom obraćanja javnosti ispred sedišta JP Rovni – Kolubara, Đorđe Pavlović je, pored ostalog, rekao:

„Raspolažu ogromnim jezerom, imaju ogromnu količinu vode, kojom mogu da se snabdeju svi potrošači grada Valjeva i susednih opština. Može se koristiti za vodosnabdevanje, za navodnjavanje u poljoprivredi, može se koristiti i u turističke i sportske svrhe, rekreativne. Dakle, bezbroj je mogućnosti, zato se preduzeće i zove višenamensko i nama ostaje zaista veliko pitanje: Zašto godinama grad i zaposleni u preduzeću gledaju u ogromnu vodenu površinu kojom se apsolutno niko ne koristi? Sa te brane niko ne pije vodu, sa te brane niko ne može da zaliva niti baštu, niti njivu, niti se iko koristi, niti se koristi u sportske i rekreativne svrhe.

Pre svega, u „Pokret Sad“ razmišljamo na koji način brana može da se stavi u funkciju? Kakvu korist građani i korisnici mogu od toga da imaju?“, naznačava Pavlović.

Pri tome ističe tri predloga: „Da se u najkraćem mogućem roku, a to može da se učini odmah posle izbora- malte ne, odmah nakon prve konstitutivne sednice može da se donese odluka da se od tih 70 miliona dinara koje ne zna se kako troše, odmah iskoristi za stavljanje u funkciju postrojenja na Jablaici, koje postoji i koje je blizu, da postane u potpunosti funkcionalno,da se voda dopremi do rezervoara Visoka, da se rezervoar Visoka rekonstruiše i stavi u funkciju. I to je period od najviše godinu dana kada bi korisnici sa vodosistema Kukalj mogli već da koriste tu vodu i građani bi, za manje od godinu dana, videli neposrednu korist od toga.

Druga stvar je da se elaborati, projekti koji već postoje, stave  u funkciju, takođe u periodu ne duže od godinu dana. Da se počne sa navodnjavanjem njiva i onih delova poljoprivrednog zemljišta koje to može i koje je tim elaboratima već obuhvaćeno.

I, treća stvar je, da se u periodu od četiri godine, to je dugoročni plan, da se i brana stavi u funkciju sportsko – rekreativnu, kao što je predviđeno izgradnjom u podbranskom delu jednog akva – parka. Zašto da ne obogatiti i tim sadržajima naš grad?!

Ovako kako to sada izgleda, brana ne služi ničemu. A na ovaj način bi se koristila za vodosnabdevanje, za navodnjavanje i sportsko – rekreativne svrhe. To može da  se uradi, prve dve stavke u roku od godinu dana, i treća u roku od četiri godine.

Mi ćemo se u „Pokret Sad“ apsolutno zalagati ukoliko dobijemo poverenje građana i budemo učestvovali u donošenju odluka“, poručio je odbornik „Pokret Sad” u Skupštini grada Valjeva, Đorđe Pavlović.

Po završetku obraćanja, pozvao je prisutne da posete JP “Rovni – Kolubara”, ali je direktor bio na terenu, kako rekoše “Negde na brani Stubo – Rovni“.

Pozvan da prokomentariše opoziciono opredeljenje „Pokreta Sad“, Pavlović je, pored ostalog, rekao:

Mi u Pokretu Sad politiku doživljavamo na zaista ozbiljan način. Politika i politička kampanja nije takmičenje za najopozicionara. Politička kampanja i izbori služe da uverimo što veći broj građana, i da ih pridobijemo za ideje koje mi predstavljamo, da dobijemo što veći broj glasova kako bismo kasnije mogli da budemo što relevantnija politička organizacija koja će učestvovati u donošenju odluka, odnosno biti vlast. Dakle, izbori su takmičenje za pozicije da se bude deo vlasti i da se učini ono što ste predstavili građanima, a ne da budete najopozicionar. Ko želi da bude opozicionar doveka, ja nemam ikakav problem s tim, želim mu svu sreću“, zaključuje Pavlović.