28/02/2024
Najnovije vesti
Lokalni front Valjevo Objektiva.rs

LOKALNI FRONT VALJEVO

Autor 13/09/2021

Lokalni front Valjevo saopštenje za javnost (prenosimo celo), naslovljava pitanjem “OPET IMATE NEKE TAJNE, GOSPODO?”

“Lokalni front je nekoliko puta, pa i zvanično, kao odborničko pitanje u Skupštini grada, zahtevao da se identifikuju stvarni kreatori krupnih (i skupih) odluka za koje posle toga, bez ozbiljne rasprave i bez ikakvih argumenata, poslušno glasa naprednjačka skupštinska većina. Ne jednom Lokalni front je tvrdio da je na ovaj način najviši organ lokalne samouprave degradiran u protočni bojler za izvršavanje zamisli i poslovnih poduhvata jedne partijske kamarile, umesto da bude mesto gde izabrani raspravljaju o interesima građana koji su ih birali.

U oktobru prošle godine Skupština je usvojila Odluku o prihvatanju izmirenja neizmirenih obaveza Apotekarske ustanove „Valjevo“. Odluka, ukratko, predviđa da nagomilane obaveze Apotekarske ustanove plate svi građani iz budžeta Grada. Nije bio poznat ni konačan iznos dugovanja, pa je ostavljeno da to tek utvrdi Gradsko veće. Najzad, u članu 5 postoji obaveza da Gradska uprava podnese Skupštini grada izveštaj o realizaciji ove odluke.

Takav izveštaj do sada nije predstavljen Skupštini. Nema ga ni u dnevnom redu sednice zakazane za ponedeljak, 13. septembar.
Umesto izveštaja dobili smo oglas preko cele strane poslednjeg broja lista „Napred“. Naizgled, sve je prosto: grad poziva zainteresovane da podnesu neobavezujuće pismene ponude za obavljanje apotekarske delatnosti u nabrojanim objektima u javnoj svojini koje je nekada koristila Apotekarska ustanova. U miraz za budućeg koncesionara na brzinu je dodat i lokal u Prešernovoj ulici koji nikada nije imao veze sa ovom ustanovom.
Dalje, pošto je i objavljeni poziv neobavezujući, Grad ne mora ni da pokrene postupak izbora partnera u ovom lepo zamišljenom poslu. Sve u svemu, ništa nije obavezno, reći ćete…
Sem pismene izjave o čuvanju poverljivih podataka koju moraju potpisati svi koji požele da učestvuju u ovom tajanstvenom poduhvatu. Podsećamo, u Skupštini se već postavljalo pitanje zbog čega ovaj postupak Gradsko veće skriva iza vela tajne. Jasnog odgovora nije bilo.
Pomenuta izjava objavljena je na zvaničnoj internet prezentaciji grada. Njen poslednji pasus uopšteno se poziva na Zakon o tajnosti podataka iz 2004. godine i podzakonska akta za njegovo izvršenje.

Lokalni front je zavirio i u ovaj zakon: po članu 8 tajni podatak je podatak od interesa za Republiku Srbiju čijim oktkrivanjem bi mogla nastati šteta. Dato je objašnjenje da se podaci koji se štite oznakom tajnosti naročito odnose na nacionalnu i javnu bezbednost, na odnose Srbije sa drugim državama, na projekte i sisteme koji se odnose na nacionalnu i javnu bezbednost i poslove koji su u vezi sa tako označenim podacima.
Sudbina Apotekarske ustanove, srećom, nije podatak koji bi se mogao svrstati u kategoriju u koju spadaju državne i vojne tajne. Pogledali smo i podzakonski akt ovog Zakona, Uredbu iz jula 2014. godine („Službeni glasnik“ broj 79) koja propisuje bliže kriterijume za određivanje stepena tajnosti „poverljivo“ i „interno“ u organima javne vlasti.
U članu 3 uredbe nabrojano je 13 razloga koji mogu opravdati stepen tajnosti „poverljivo“. Ne vidimo da ijedan od tih razloga opravdava primenu u našem slučaju. Stepen tajnosti „interno“ ima samo dve tačke: smanjenje operativnih i funkcionalnih sposobnosti organa javne vlasti i ugrožavanje saradnje organa javne vlasti sa organima drugih država.”