24/05/2024
Najnovije vesti
Objektiva.rs Valjevo Centar Dar Beograd Tešnjar

OTVORENA KANCELARIJA CENTRA ZA ŽRTVE NASILJA U VALJEVU

Autor 22/02/2022

Povodom otvaranja kancelarije Centra za žrtve nasilja “Dar” u Valjevu, lokalna samourava je priredila tribinu “Moj grad Valjevo bez nasilja” jer je u domenu porodičnog nasilja prošle godine izrečeno 72 odsto više prekršenih mera, nego u 2020. godini.

Marko Jevtić, član Gradskog veća zadužen za socijalnu politiku, tim povodom je naglasio da će sada svi kojima je neophodno, mati priliku da dobiju pomoć.

Mislim da je ovo jedna velika stvar za naše sugrađane, gde će u kancelariji Centra za žrtve nasilja moći da imaju pravnu i zdravstvenu podršku i to je jasna poruka grada Valjeva da ćemo svakoj žrtvi pomoći i da ćemo pokušati da se počinioci kazne“.

Centar za žrtve nasilja „Dar“ počinje da radi u Valjevu, a domen je usklađivanje potreba žrtava nasilja i socijalno ugroženih lica sa društvenim sistemom, naglasila je Marija Milanović, predsednik Centra za žrtve nasilja Dar.

Mi se prevashodno bavimo suzbijanjem svakog oblika nasilja, prevencijom, edukacijom, pružanjem besplatne pravne i psihološke pomoći žrtvama nasilja, različitim radionicama za rehabilitaciju, kao i različitim paketima pomoći. Nakon rehabilitacije, cilj je da se žrtva ne vrati nasilniku, da je vratimo u normalne društvene tokove, da je zaposlimo, a bavimo se ujedno i decom. Dakle uporedo se radi i sa žrtvom i sa decom.

Naše sedište je u Beogradu, ovo nam je prva kancelarija mimo Beograda. Velika volja za saradnju od strane grada Valjeva, što je nama jako drago, jer bez saradnje sa institucijama, nema dobrih rezultata i to je jedini način da mi pomognemo žrtvama, zajedničkom saradnjom i borbom.

Kada kažemo žrtve porodičnog nasilja, svi su fokusirani na žene, na majke. Ima i muškaraca, jako mali broj. Ali, uglavnom svi zaborave na decu koja, ako ih na vreme ne sklonimo, mogu postati budući nasilnici“, zaključuje Marija Milanović, predsednik Centra Dar.

Korisnicima su na raspolaganju pravna i psihološka zaštita, a Centar “Dar” veliki napor ulaže u rehabilitaciju korisnika i njihovo ponovno uključivanje u društvenu zajednicu, nakon rehabilitacije, naznačava neuropsihijatar dr Mirjana Tomović.

U Udruženju Dar sam od samog osnivanja i drago mi je da je u vašem gradu otvorena naša kancelarija, koja će proširiti naš rad u smislu prevencije, a zatim i suzbijanja, odnosno pomoći žrtvama nasilja.

S obzirom na veliki broj nasilja, od predškolskih i kasnijih ustanova, pa sve do porodice i starijih ljudi, mislim da ćemo imati posla, ne samo u vašem gradu, nego inače i da ćemo se tek širiti. Mi smo u dosadašnjem radu decu žrtve nasilja, ili decu iz porodica žrtava nasilja, osnaživali kroz razne projekte i radionice, a naročito kroz glumačke sekcije, gde su se oni pokazali kao izvrsni mladi amateri glumci.

Prema podacima Policijske uprave Valjevo, upoređujući 2020. i 2021. godinu, na teritoriji grada Valjeva slučajevi nasilja su povećani za 16 odsto, dok je broj podnetih prijava nasilja u porodici smanjen.

U 2020. godini izrečena je 351 mera, od toga 228 zabrana komunikacije i 123 zabrane prilaska. U 2021. godini, izrečeno je 379 mera, od toga 264 zabrane komunikacije i 115 zabrana prilaska. Mali je slučaj povratnika, u 90 odsto su to novi slučajevi. Prekršenih mera je za 72 % više u 2021. godini, u odnosu na 2020. godinu, s tim što imamo dobru saradnju sa Prekršajnim sudom i ostalim institucijama, kao što je to Centar za socijalni rad“, zaključio je Milan Cvijić iz Policijske uprave Valjevo.

Aktivnosti Centra biće ostvarivane pružanjem psihološke pomoći žrtvama nasilja, kao i putem besplatne pravne pomoći, organizovanjem pomoći trudnicama u vidu osnaživanja i saveta. Zatim SOS telefon, organizovanje tribina i seminara sa temom prevencije nasilja, edukacija dece u pogledu internet nasilja, organizovanje radionica za rehabilitaciju i edukaciju žrtvama nasilja, unapređivanje i postepeno vraćanje u normalne društvene tokove nakon rehabilitacije i organizovanje humanitarnih akcija za socijalno ugrožene i žrtve porodičnog nasilja.

Kancelarija Centra za žrtve nasilja u Valjevu je u Birčaninovoj ulici 120. SOS telefon 064/046-28-08 je neprekidno otvoren za pozive; dežurni su dostupni i u kancelariji ponedeljkom, sredom i petkom, od 9 do 12 časova.