13/07/2024
Najnovije vesti
17-11-2022-Zdravo-pravo-Dijalog.net-Zdravstvo-po-meri-gradjana-FOTO-Snezana-Jakovljevic-Krunic-Objektiva.rs-Valjevo.jpg

KORACI ZA ZDRAVSTVO PO MERI PACIJENTA

Autor 18/11/2022

Neformalna mreža “Zdravo pravo” realizuje projekat “Koraci za zdravstvo po meri pacijenta” tako da je u Klubu OSI u Valjevu priređen razgovor sa predstavnicima valjevskih organizacija osoba sa invaliditetom.

U sastavu neformalne mreže organizacija civilnog društva “Zdravo pravo” su: Pravni skener iz Beograda, Hrabriša iz Novog Sada, Romani Cikna iz Kruševca i Dijalog iz Valjeva.

Cilj projekta je doprinos promeni prakse pružalaca zdravstvenih usluga aktivnim uključivanjem građana u primeni mehanizama za zaštitu prava i povećanjem nivoa transparentnosti rada pružalaca zdravstvenih usluga u okviru prava na refundaciju“, naveo je Aleksandar Milijašević iz valjevskog Dijaloga.

Dodao je i da su, do sada u okviru projekta, realizovane fokus grupe u Novom Sadu – za predstavnike organizacija koje okupljaju pacijente koji se nalaze u visokom riziku od oboljevanja, i u Kruševcu – za predstavnike organizacija romske zajednice.

Načela zdravstvenog sistema govore da su zdravstvene usluge u potpunosti dostupne svim građanima, ali praksa pokazuje da zdravstvene ustanove često nisu u mogućnosti da pruže usluge u skladu sa propisima“, izjavila je advokatica, Jelena Stanković, koordinatorka projekta.

U situaciji kada zdravstvene ustanove ne mogu obezbediti usluge, one imaju obavezu da pacijentima pruže informaciju o načinu ostvarivanja prava iz zdravstvene zaštite. Međutim, uskraćivanje ovih informacija je postalo učestalo i dovodi do onemogućavanja građana da dobiju zdravstvene usluge garantovane propisima“, naglasila je advokatica, Marina Mijatović, i dodala:

Najizloženiji takvom uskraćivanju ostvarivanja prava su upravo predstavnici ciljnih grupa našeg projekta – osobe sa invaliditetom, opšta populacija, romska zajednica, pacijenti koji se nalaze u visokom riziku od oboljevanja.”

“Koraci za zdravstvo po meri pacijenta” je podržao projekat Vlade Švajcarske “Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.

Tekst je pripremljen u okviru projekta Objektiva.rs

“Život socijalno osetljivih populacija stanovništva”

podržanog od strane Grada Valjeva