17/04/2024
Najnovije vesti

NOVA IZLOŽBA U MUZEJU

Autor 11/09/2022

Etnolog, muzejski saradnik Etnografskog muzeja u Beogradu dr Marko Stojanović, priredio je odličnu izložbu, otvorenu u galeriji Narodnog muzeja u Valjevu.

“S obramicom niz put” je naziv ove izložbe koja je prošle godine orgazovana povodom 120 godina Etnografskog muzeja, a koja je predstavljena ljubiteljima kulture u našem gradu.

Na pitanje zašto zložba obramica, dr Stojanović nam je rekao:

“Zato što je kultura privređivanja uvek bila u etnografskoj muzeologiji u drugom planu, zato što je za mnoge generacije mojih kolega bila bitnija nošnja, bilo je bitnije tekstilno pokućstvo, bile su bitni elementi arhitekture, pa je na neki način obrnut red stvari. Smatrao sam da treba da se vratimo u ranija vremena, vremenu ekologije, vremenu klimatskih promena, vremenu promena odnosa prema muzejima.

Smatrao sam da se treba resetovati, da dođemo na početke, da bi trebalo upravo pokazati kakvu tradiciju imamo u kluturi privređivanja i kako je ona funkcionisala. Između ostalog i na koji su način funkcionisali žene i muškarci zato što su muškarci pravili obramice za žene, kako bi mogle da im donesu vodu i hranu.

Jedna od maksima izložbe je “zna se ko kosi a ko vodu nosi”, što se danas pogrešno tumači.

Nije tako, on bolje kosi zato što mu ona vodu i hranu donosi i olakšava mu život. Sa druge strane ta obramica kojom ona donosi hranu i vodu je savršeno dobro napravljena, upravo da bi ženi bilo lakše zato što ona to radi svakoga dana, i da bi muž i žena bili upućeni jedno na drugo.

Ovde je izložena i jedna mala dečja obramica, koju je otac napravio, a majka objašnjavala kako se koristi, pa su zajedno objašnjavali na koji način da nosi sve terete koje će koristiti u životu.”

Izložen je veliki broj eksponata iz svih delova Srbije, a prisutni su imali detaljna objašnjenja za gotovo svaki eksponat, jer su neki oblici obramica sušta suprotnost onima koji su nekada koristili u valjevskom kraju.