19/05/2024
Najnovije vesti
RERI-Beograd-Vazduh-ubija-po-cijem-nalogu-03-11-2022.jpg lokalni odgovor

Tribina „Kako do Plana kvaliteta vazduha po meri građana?“

Autor 22/04/2023

Organizacije Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI), Nacionalna ekološka asocijacija (NEA) i valjevsko udruženje Lokalni odgovor priređuju tribinu “Kako do Plana kvaliteta vazduha po meri građana?” u sredu, 26. aprila 2023. godine, od 18 časova, u Holu Centra za kulturu.

„Usvajanje Plana kvaliteta vazduha grada Valjeva za period 2022-2027. kasni već 16 meseci. Nakon javne rasprave o Predlogu Plana kvaliteta vazduha grada Valjeva u novembru prošle godine, u okviru koje su iznete mnogobrojne primedbe javnosti na procedure i sadržaj dokumenta, Plan je vraćen izrađivaču na doradu. Naknadno je formirana i radna grupa za praćenje i ocenu kvaliteta Plana, što je trebalo učiniti na početku postupka njegove izrade. Od novembra meseca javnost nema informacije o daljem razvoju Plana. Komunikacija nadležnih sa udruženjima i građanima, sa javnošću – ne postoji.

U međuvremenu, Valjevo nastavlja da obara rekorde zagađenosti vazduha. Od početka godine imamo već 70 dana sa prekoračenim graničnim vrednostima koncentracija suspendovanih PM10 i PM2,5 čestica, u odnosu na propisane. Prethodnu godinu završili smo sa 144 dana u kojima su prekoračene granične vrednosti suspendovanih PM1 čestica u vazduhu.

Čitavu deceniju, koliko postoje merenja, Valjevci su izloženi preterano zagađenom vazduhu, čime je dugoročno ugroženo zdravlje svih kategorija stanovništva.

Insistirajući na poštovanju zakona i procedura, nastavljajući zagovaranje učešća javnosti u pripremi i donošenju strateških planova, pozivamo Vas da se uključite u diskusiju o ključnim pitanjima postupka izrade i perspektive usvajanja Plana kvaliteta vazduha sa jasno definisanim merama i pokazateljima za smanjenje zagađenja vazduha u Valjevu,“ navode organizatori tribine “Kako do Plana kvaliteta vazduha po meri građana?” koja će biti održana u sredu, 26. aprila, od 18 sati, u Holu Centra za kulturu.