15/04/2024
Najnovije vesti
  • Home
  • Vesti
  • LOKALNI FRONT: “OZBILJNA PRETNJA ZA VODOSNABDEVANJE VALJEVA!”
Valjevo reka Gradac 2013 foto Dragan Krunić zaštićeno zakonom o autorskim pravima

LOKALNI FRONT: “OZBILJNA PRETNJA ZA VODOSNABDEVANJE VALJEVA!”

Autor 24/11/2021

Saopštenje za javnost Lokalnog fronta Valjevo prenosimo u celosti.

“Nije nova vest da, u Valjevu, živimo u zagađenoj i degradiranoj životnoj sredini. Službenici grada, službenici građana, ovo ne smeju da priznaju. Mi ih moramo stalno podsećati na tužnu činjenicu. Dokaz?

Dokaz se nalazi se na strani 46 zvaničnog dokumenta „Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Prostornog plana Republike Srbije od 2021. do 2035. godine na životnu sredinu“. Na sledećoj strani Izveštaja nalazi se šokantno otkriće: turistički centri na Kopaoniku, Zlatiboru i Divčibarama već se nalaze u zoni ugrožene životne sredine!

Nije teško naslutiti ko je kriv što se nekadašnja vazdušna banja, često poređena sa Švajcarskom, našla u ovoj zoni. Pohlepa investitora, nebriga, neznanje i korupcija službenika građana, doneli su Divčibarama ovu neslavnu titulu. Da li je kasno da se promeni tendencija razvoja Divčibara utemeljena na gradnji novih objekata masovnog turizma koji su već uveliko premašili zapuštene infrastrukturne kapacitete?

Kanalizacija je očito najveći problem i oblast u kojoj je trebalo davno reagovati. Novac građana, blizu 50 miliona, bačen je i na projekte stanica za prečišćavanje koje bi potom neko proglasio za loše i naručio neke nove projekte od kojih nema, niti će biti ikakve koristi. Svako razuman sada će zapanjeno pogledati i pitati: Izvinite, ako Divčibare nemaju izgrađenu kanalizaciju, kako su sve te desetine, ili stotine, investitora uopšte dobile dozvole za gradnju?

Praktično svi ovakvi projekti kroz nezainteresovanu komisiju, a potom i gore, kroz potpuno nezainteresovanu Skupštinu grada, prolaze kao brzi vozovi. Dominiraju lažne informacije, tek ponekad se čuje i neka primedba, neko upozorenje na moguće posledice takve prakse. Izgovor je uvek isti: šta, pa zar vi nećete da se ulaže u Valjevo i na Divčibare?

Evo primera: za priključenje novog objekta na kanalizaciju neophodni su uslovi koje izdaje JP „Vodovod“, Valjevo. Evo nekoliko rečenica iz nasumice izabranih planova, koje možete naći na zvaničnoj internet prezentaciji grada Valjeva: „Na predmetnoj parceli nije izgrađena mreža za odvođenje otpadnih voda, ali je izgradnja planirana pa se u budućnosti planirani objekt može priključiti na istu“. „Na predmetnoj lokaciji postoji izvedena kanalizaciona mreža, koristiti postojeći priključak“. „Postojeća mreža je neupotrebljiva i predstavlja ozbiljan potencijalni izvor zagađenja prirodne sredine“. Sve ovo nije smetalo Vodovodu da investitora, 18. avgusta ove godine, ovlasti da „koristi postojeći kanalizacioni priključak“!

Još jedno futurističko objašnjenje: „u predmetnom urbanističkom projektu prikazani su priključci na planiranoj kanalizacionoj i vodovodnoj mreži…“ Ako znamo da samo jedan od objekata ispušta 6,8 litara fekalnih otpadnih voda u samo jednoj sekundi, onda dobijamo predstavu o stvarnim dimenzijama problema.

Tema ispred svih je projekat izgradnje turističkog kompleksa „Karitas Valjevo“ od oko 2000 kvadratnih metara, na površini od jednog hektara, na samoj obali Bukovske reke. Dva kilometra od tog mesta Bukovska reka se spaja sa Zabavom, nastaje Suvaja koja odmah ponire, da bi se ta voda, posle nekoliko kilometara, pojavila na izvoru reke Gradac. Ta lokacija, taj deo Divčibara, nije naseljen, naravno nema ni kanalizaciju. Naravno, ima reku. Verovatno, gotovo izvesno, da će otpadne vode iz turističkog kompleksa direktno oticati u vodotok Bukovske, Suvaje i Gradca, koji se preko crpne stanice na Pločama koristi i za snabdevanje Valjeva vodom.

Da li je sve ovo poznato Odeljenju za urbanizam, građevinarstvo, saobraćaj i zaštitu životne sredine u Gradskoj upravi. Ako jeste, i ako nije, ravan je zločinu postupak ovog odeljenja, koje je u julu ove godine donelo rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za projekat „Karitas Valjevo“.

Mi verujemo da se prirodni ambijent Divčibara još može očuvati i spasti,” navedeno je u saopštenju Fokalnog fronta Valjevo.

Naslovna fotografija reka Gradac