15/04/2024
Najnovije vesti
Đorđe Pavlović SPS Objektiva.rs Valjevo foto Snežana Jakovljević Krunić

Đorđe Pavlović kao samostalni odbornik SPS

Autor 09/05/2023

Đorđe Pavlović uputio je obaveštenje da od zasedanja Skupštine Grada Valjeva 9. maja 2023. istupa iz Odborničke grupe SPS – JS i da u nastupajućem periodu nastavlja kao samostalni odbornik SPS-a.

Na početku sednice Skupštine grada konstatovano je obaveštenje Odborničke grupe SPS-JS o promeni na mestu šefa, i da je tu dužnost preuzeo dr Zoran Živković, da je njegov zamenik dr Dušan Mirković i da se Odborničkoj grupi pridružila Ivana Krstić.

Odbornička grupa SPS – JS još uvek predstavlja jedinstvenu odborničku grupu, tako da ova želja Đorđa Pavlovića o samostalnom nastupanju je njegovo lično pravo i može nastupati isključivo kao samostalni odbornik, a ne kao samostalni odbornik grupe SPS – JS,“ rekao je dr Živković.

Đorđe Pavlović je potom, za skupštinskom govornicom, rekao: „Moram da podsećam i šefa Odborničke gupe SPS – JS, da niti jedan sistem, pa ni skupštinski, ne funkcioniše ni na čijim željama, već na Ustavu RS, Zakonu o lokalnoj samoupravi, Statutu Grada Valjeva i Poslovniku o funkcionisanju Skupštine Grada Valjeva.

Poslovnik je veoma slobodno i fino postavio mogućnosti za nastupanje na sednicama, tako da ne postoji niti jedna prepreka, niti zakonska niti po Poslovniku, kako i na koji način će odbornici nastupati.

Ukoliko Vi smatrate da ne treba da budem član Socijalističke partije Srbije, i predstavljam ideje SPS, o tome obavestite predsednicu Skupštine. A, o tome, ni Vi, ni Odbornička grupa, ne može odlučivati. To je moje pravo koje je propisano zakonom, koje je propisano Poslovnikom, i ja ću tim svojim pravom raspolagati. A Vi, ukoliko smatrate da ne treba tako da bude, slobodni ste da postupite kako smatrate. Neće biti ikakvih problema,“ rekao je Pavlović.