13/06/2024
Najnovije vesti
  • Home
  • Vesti
  • AERO ALARM – IMA LI POBOLJŠANJA?
Valjevo 151 dan aerozagađenja vazduh Objektiva.rs

AERO ALARM – IMA LI POBOLJŠANJA?

Autor 07/03/2022

Ovaj dokument je nastao u okviru relizacije akcije „Aero Alarm“ koju već drugu godinu sprovodi organizacija „Lokalni odgovor“ iz Valjeva. Namera je da poboljšaju obaveštavanje stanovnika Valjeva o aerozagađenju.

Ovonedeljni izveštaj, 19. po redu, obuhvata period od 28. februara do 6. marta 2022. godine.

“U prvoj sedmici februara vazduh zagađen, sneg i vetar ublažili koncentracije zagađujućih materija. Najviša srednja dnevna koncentracija u utorak, 1.3.2022, suspendovane PM10 čestice 94,96 µg/m3. Najviša srednja dnevna koncentracija suspendovanih PM 2,5 čestica zabeležena u sredu 2.3.2022. u vrednosti 59,23 µg/m3. Istog dana u 19 časova zabeležena je maksimalna satna koncentracije u vrednosti od 213,62 µg/m3 za suspendovane PM 10 čestice i 126,55 µg/m3 za suspendovane PM 2,5 čestice.

Visina aerozagađenja u protekloj nedelji bila je takva da je svako mogao osetiti zdravstvene tegobe; članovi osetljivih grupa su mogli doživeti ozbiljnije zdravstvene posledice. Svakog dana kada su izmerene izuzetno visoke koncentracije zagađujućih materija, vazduh je predstavljao izuzetan rizik i vanredne zdravstvene uslove za sve stanovnike Valjeva.

Ni jedan organ javne vlasti nije obaveštavao javnost o stanju kvaliteta vazduha, niti o opasnostima zdravlje, kao ni merama za zaštitu od aerozagađenja ili merama za smanjenje uticaja na životnu sredinu (Gradska uprava Valjevo, Zavod za javno zdravlje Valjevo, Sektor za vanredne situacije, Ministarstvo unutrašnjih poslova u Valjevu).

Na dan 6.3.2022. po podacima Državne merne mreže za automatski monitoring kvaliteta vazduha i informacijama koje objavljuje portal Extremna ekologija, u vazduhu u Valjevu je od početka 2022. godine zabeleženo ukupno 57 dana sa prekoračenjem dnevne granične vrednosti suspendovanih PM 10 čestica (50 µg/m3), čime je prekoračen limit od 35 dana koliko je dozvoljeno godišnje prekoračenje granične vrednosti.

Prema podacima merenja vazduh u februaru 2022. jednako zagađen u odnosu na isti period 2021. godine. Mere za smanjenje zagađenja vazduha ne deluju.

Februar – zagađenje standardno. Kada se uporede dostupni podaci merenja kvaliteta vazduha za februar 2021. i februar 2022. godine uočava se manji broja dana sa prekoračenjem granične vrednosti za suspendovane PM 10 čestice (maksimalno dozvoljeno do 50 µg/m3), porast srednje mesečne koncentracije ovih čestica i visoke koncentracije veoma opasnih suspendovanih PM 2,5 čestica, nešto niže u odnosu na prošlu godinu.

Tokom februara 2021. i 2022. ispunjena kvota od 35 dana koliko je dozvoljen broj dana tokom godine u kojima je prihvatljivo prekoračenje granične vrednosti za suspendovane čestice prašine, kao i veoma visoke srednje koncentracije prašine.

Sa druge strane, ni tokom tokom februara nisu zabeležene aktivnosti nadležnih organa na obaveštavanju javnosti o opasnim koncentracijama, niti aktivnosti koje bi doprinele smanjenju zagađenja i zaštiti zdravlja stanovništva.

Vazduh u Valjevu spada u grupu III kategorije, najnižeg kvaliteta zbog velikog broja dana sa prekomernim koncentracijama zagađujućih materija tokom godine (130-170).

U Valjevu svake godine prerano izgubi život 220-500 osoba zbog izloženosti aerozagađenju, što naš grad svrstava u sredinu sa najvećim udelom prerano preminulih u Srbiji,” navedeno je u ovonedeljnom izveštaju Lokalnog odgovora.