17/04/2024
Najnovije vesti
Zagadjenje-Valjevo-Lokalni-odgovor-prenosi-Objektiva.rs-vesti FOTO Vlada Pantić

Besplatni priključci na Toplanu za građane

Autor 04/12/2023

Skupština Grada usvojila inicijativu Lokalnog odgovora za besplatne priključke na Toplanu za građane. Tim povodom, biće održana konferencija za novinare u utorak, 5. decembra 2023.

Na konferenciji će govoriti Đorđe Petković, aktivista Lokalnog odgovora i Aleksandar Perović, stanar iz Ulice Vlade Danilovića.

Nakon prošlonedeljnog zasedanja odbornika građani koji žele da koriste usluge JKP Toplana biće oslobođeni obaveze plaćanja priključka na sistem daljinskog grejanja. To je rezultat građanske inicijative koju je udruženje Lokalni odgovor pokrenulo u januaru ove godine.To bi trebalo da doprinese da se poveća broj građana Valjeva koji svoje domove greju uz pomoć ovog javnog preduzeća, ali i da smanji količinu prašine i drugih zagađujućih materija u vazduhu koje potiču iz dimnjaka ovih domaćinstava.

Nakon konsultacija sa stanarima stambenih zgrada, upravnicima stambenih zajednica, nezavisnim stručnjacima i predstavnicima preduzeća Toplana, aktivisti udruženja Lokalnog odgovora su predlog za omogućavanje besplatnog priključenja na daljinski sistem grejanja izneli tokom javne rasprave o Nacrtu Odluke o budžetu Grada Valjeva za 2024. godinu koja je okončana 15. novembra.

Na poslednjoj sednici Skupštine grada Valjeva, koja je održana prošle srede, odbornici su usvojili dopunu Odluke o metodologiji za utvrđivanje troškova priključka grejnih instalacija objekta tarifnog kupca toplotne energije na sistem daljinskog grejanja kojom će građani u naredne de godine biti oslobođeni plaćanja trokova priključenja.

Procenuje se da više od polovine domaćinstava u Valjevu koristi čvrst ogrev za grejanje domova, te da je samo oko 10% domaćinstava koristi usluge gradske Toplane. Toplovodna mreža je izgrađena na celom urbanom području Valjeva i veliki broj domaćinstava bi mogao biti priključen na daljinski sistem grejanja, uz podršku drugih mera koje Grad Valjevo i država već sprovode kao što su subvencije za nabavku opreme za grejanje i smanjenje potrošnje energije, navodi Lokalni odgovor iz Valjeva.

Akcija se sprovodi u okviru projekta „Civilno društvo za energetsku tranziciju: Uključi se!“, u partnerstvu sa Beogradskom otvorenom školom (BOŠ) i Regulatornim institutom za obnovljivu energiju i zaštitu životne sredine (RERI), sa ciljem podsticaja učešća javnosti u procesu usvajanja Integrisanog nacionalnog energetskog i klimatskog plana Republike Srbije (INEKP). Projekat podržava Britanska ambasada u Srbiji.