23/06/2024
Najnovije vesti
  • Home
  • Vesti
  • SKUPŠTINA RAZREŠILA PRAVOBRANIOCA
Skupština Grada Valjeva Objektiva.rs

SKUPŠTINA RAZREŠILA PRAVOBRANIOCA

Autor 22/10/2021

Pre usvajanja dnevnog reda 16. sednice Skupštine Grada Valjeva, predsednik Skupštine grada Valjeva, dr Snežana Rakić, konstatovala je prestanak funkcije člana Gradskog veća, dr Dušana Ružičića, zbog podnošenja ostavke. Odbornica Jovana Maksimović podnela ostavku na mandat odbornika, nakon čega je potvrđen mandat Predragu Avramoviću, sledećem sa liste “Aleksandar Vučić – Za našu decu”.

Odbornici su usvojili rešenje o razrešenju pravobranioca Zajedničkog pravobranilaštva grada Valjeva i opština Lajkovac, Ljig i Osečina, Darka Kostića. Osnivači Zajedničkog pravobranilaštva, opština Ljig i Osečina obratili su se dopisima gradonačelniku Valjeva u cilju započinjanja procedure razrešenja dužnosti pravobranioca Darka Kostića, iskazujući nezadovoljstvo dosadašnjom saradnjom i iznoseći primedbe na njegov način rada. Zajedičko pravobranilaštvo, nije ispunilo svoju zakonsku obavezu, jer nije skupštinama osnivačima podnelo Izveštaj o radu za 2020. godinu. Odeljenje za finansije Gradske uprave Valjeva dostavilo je izveštaj ukupnih troškova sudskih sporova za zadnje tri godine koje je vodilo Zajedničko pravobranilaštvo. Utvrđeno je da isti iznose oko devet miliona dinara, od čega su troškovi kamate tri miliona, a troškovi vođenja postupaka šest miliona dinara.

Na sednici Skupštine grada, usvojeni su izveštaji o realizaciji programa poslovanja javnog preduzeća za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo – Rovni „Kolubara“, kao i JKP Vidrak, zatim Vodovod, Toplana i Polet za period od 1. januara do 30.juna tekuće godine.

Prihvaćen je predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni cenovnika usluga JKP Polet Valjevo.

Usvojena je Odluku o pokretanju postupka za realizaciju projekta javno – privatnog partnerstva sa elementima koncesije za obavljanje apotekarske delatnosti na primarnom nivou zdravstvene zaštite na teritoriji grada Valjeva i opština Osečina i Ljig. Model javno – privatnog partnerstva sa elementima koncesije sa aspekta društvene brige za zdravlje, Ustanovi daje mogućnost očuvanja zdravstvene delatnosti, koju imaju apoteke u javnoj svojini, u pogledu dostupnosti i pristupačnosti farmaceutske zdravstvene zaštite, jer se u partnerski odnos uključuju sve organizacione jedinice u prostornom rasporedu Zdravstvene ustanove Apoteke “Valjevo”.

Usvojen je predlog plana detaljne regulacije za izgradnju proizvodnog kompleksa IGP Crveno u delu naseljenog mesta Grabovica.

Usvojen je i predlog Odluke o izradi plana detaljne regulacije za izgradnju turističkog kompleksa Karitas Valjevo u delu naseljenog mesta Divčibare. Naime, ova ogranizacija namerava da na površini od oko 1 hektar izgradi ugostiteljske i smeštajne kapacitete od oko 2000 kvadratnih metara. Investicija za cilj ima pokretanje socijalnog preduzeća koje bi upošljavalo ranjive i marginalizovane grupe stanovništva, osobe sa mentalnim smetnjama, invalide, samohrane majke i osobe sa ruralnih područja. Objekat bi se sastojao od 36 soba, dva apartmana, konferencijske sale, restoranskog dela, spa centra sa manjim bazenom i prostora za radionice i radno -okupacionu terapiju osoba sa mentalnim smetnjama.

Odbornici su usvojili Odluku u sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora JKP Vidrak, Valjevo. Oglas će biti objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije u roku od osam dana od dana donošenja ove odluke i u dnevnim novinama Politika, i u Službenom glasniku grada Valjeva i na internet stranici grada Valjeva.

Usvojena je Odluka o izmenama i dopunama statuta Moderne galerije Valjevo. Izmena i dopuna se odnosi na usklađivanje sa odredbama Zakona o kulturi i odluke o osnivanju ustanove, kojima se regulišu organi ustanove (direktor, upravni i nadzorni odbor). Zbog istih usklađivanja, data je saglasnost i na izmene i dopune statuta Internacionalnog umetničkog studija Radovan Trnavac Mića.

Novoosnovano Sportsko planinarsko udruženje Visokogorci je podnelo zahtev za upotrebu imena grada u nazivu kluba. Članovi Gradskog veća su odobrili, a odbornici u Skupštini grada Valjeva usvojili i od sada će se ovaj klub zvati Planinarski sportski klub “Visokogorci Valjevo”. Ovo sportsko planinarsko udruženje planira da svoje ekspedicije izvodi širom Evrope i sveta, pa bi upotrebom imena grada Valjeva u svom nazivu, na najbolji način predstavio grad Valjevo i sredinu iz koje potiče, navedeno je u obrazloženju saglasnosti.

U okviru kadrovskih pitanja, Komisija za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose podnela je Skupštini grada Valjeva izveštaje o sledećim rešenjima: rešenje o imenovanju Vojislava Jovanovića za direktora Ustanove za galerijske poslove Moderna galerija Valjevo, rešenje o imenovanju Nemanje Rasulića za direktora Ustanove kulture – Centar za kulturu Valjevo, rešenje o obrazovanju komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora, rešenje o izmeni rešenja o obrazovanju Komisije za određivanje nazive ulica, trgova, gradskih četvrti, zaselaka i drugih delova naseljenih mesta, kao i rešenja o razrešenju i imenovanju članova školskog odbora Tehničke škole Valjevo, Ekonomske škole Valjevo, Poljoprivredne škole sa domom učenika „Valjevo“ i osnovnih škola: Sestre Ilić, Nada Purić i Stevan Filipović iz Divaca.

U okviru kadrovskih pitanja, usvojen je izveštaj o sprovedenom konkursu za imenovanje Željka Ostojića za direktora Ustanove za fizičku kulturu Valis Valjevo.

  Vesti