19/06/2024
Najnovije vesti
  • Home
  • Vesti
  • ZAŠTITA OD BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINI

ZAŠTITA OD BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINI

Autor 09/06/2022

Prošlogodišnjih 120 žalbi zbog prekomerne buke, ukazuje da je deo stanovništva u Valjevu tolerantan i trpi neprimereno ponašanje pojedinaca i neizbežno je zapitati se koliko bi, realno moglo biti prijava. Mora li iko da trpi buku, bilo iz kafea ili susednih dvorišta i stanova?

Da li je bitno jesu li prve komšije kafedžije ili žitelji stana, dvorišne kuće, koji suviše glasno slušaju radio i tv, viču dok govore, bruse, kose travu, ciče kraj bazena? Šta sve doživljavate i kako zdravstveno podnosite buku koja remeti javni red i mir u životnom okruženju jedne naseljene celine?

Povodom pitanja zaštite od buke u životnoj sredini, razgovarali smo sa Milicom Petković, rukovodiocem Odeljenja komunalne milicije Gradske uprave Valjevo, koja pojašnjava:

“Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini (Sl.glasnik RS” br.96/21) stupio je na snagu 16. oktobra 2021. godine. Lokalne samouprave imaju rok od godinu dana da donesu odgovarajuće akte.

Milica-Petkovic-rukovodilac-Odeljenja-komunalne-milicije-Gradske-uprave-Valjeva.jpg
Milica Petković

Zakon je predvideo da kontrolu i merenje nivoa buke iz ugostiteljskih objekata može da vrši komunalni milicionar etaloniranim uređajem za merenje buke, a u skladu sa odlukom Skupštine grada. Komunalni milicionar mora da poseduje i akreditaciju, u skladu sa posebnim zakonom, dok ministar propisuje uslove koje treba da ispunjava komunalni milicionar da bi mogao da vrši poslove merenja buke.

Zakon je takođe predvideo da inspekcijski nadzor vrši inspektor za zaštitu životne sredine, kao i do sada. Posebnim članom Zakona utvrđena su ovlašćenja komunalnog milicionara.

Zakon nije izričito odredio komunalnu miliciju da obavlja ove poslove, već je ostavljena mogućnost lokalnim samoupravama da dodele ove poslove i komunalnoj miliciji.

U suštini, prvi korak bi bio donošenje odgovarajuće odluke na nivou grada kako bi ispoštovali rok od godinu dana za usklađivanje sa zakonom, do 16. oktobra 2022. godine.

Predlog odluke je spreman i najverovatnije će biti na dnevnom redu Skupštine grada u junu.

Suština je da će ubuduće buku iz ugostiteskih objekata kontrolisati i meriti komunalna milicija. Sve druge izvore buke kontroliše inspekcija.

Komunalni milicionar, kada utvrdi prekoračenje propisanih graničnih vrednosti buke, ovlašćen je da izda prekršajni nalog, izda usmeno naređenje za smanjenje buke ili zabrani emitovanje buke, privremeno oduzme predmete (emitere buke), podnese inicijativu inspekciji za zaštitu životne sredine za izricanje zabrane upotrebe izvora buke ili zabranu obavljanja delatnosti u ugostiteljskom objektu kada se vlasniku oduzme predmet – emiter buke,” pojašnjava Milica Petković, rukovodioc Odeljenja komunalne milicije.

Ukratko, državni Zakon je usvojen, tako da komunalna milicija i inspektori za zaštitu životne sredine mogu, bez najave, da proveravaju nivo buke i da, na mestu događaja izriču mere prestanka emitovanja buke.

Tužna je činjenica da su mnogi skloni ponašanju prema sopstvenim kriterijumima, koji nemaju dodirne tačke sa socijalnim normativima življenja u naseljenoj urbanoj ili ruralnoj celini.

Da i ne pominjemo tzv. kućni red: bez uznemiravanja do 9 ujutru, od 14 do 17 sati i tišinu nakon 21 čas.

Radi zaštite mirnih građana od buke u životnoj sredini, predviđene su i kaznene odredbe.

Novčanom kaznom od 200.000 dinara komunalni milicionar kazniće ugostitelja za prekršaj emitovanja buke iznad propisanih vrednosti. Odgovorno lice u pravnom za isti prekršaj 50.000 dinara. Preduzetnika 100.000 dinara.

Za ponovljen prekršaj u periodu od godinu dana, od dana izdavanja prekršajnog naloga, kazna je od 500.000 do 1.000.000 dinara, a za odgovorno lice od 100.000 do 300.000 dinara. Za preduzetnika u ponovljenom prekršaju od 250.000 do 300.000 dinara. Za ponovljene prekršaje obavezna je zaštitna mera oduzimanja predmeta – izvora buke,” navodi Milica Petković, rukovodilac Odeljnja komunalne milicije Gradske uprave Valjevo.