04/03/2024
Najnovije vesti

NAREDBA O ZABRANI OKUPLJANJA

Autor 14/09/2021

Iz Štaba za vanredne situacije Grada Valjeva obaveštavaju o NAREDBI O ZABRANI OKUPLJANJA U REPUBLICI SRBIJI
NA JAVNIM MESTIMA U ZATVORENOM I OTVORENOM
PROSTORU (“Sl. glasnik RS”, br. 60/2021
)

Naredba o zabrani okupljanja u Republici Srbiji na javnim mestima u zatvorenom i otvorenom prostoru glasi:

1. Radi sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zabranjuju se javna okupljanja na celoj teritoriji Republi-ke Srbije na javnim mestima u zatvorenom i otvorenom prostoru-kada se istovremeno okuplja više od 500 lica, s tim što rastojanje između prisutnih lica mora biti najmanje 2 m, odnosno na svaka 4 kvadratna metra može biti prisutno jedno lice i što se prilikom okupljanja mora obezbediti sprovođenje i drugih utvrđenih protiv- epidemioloških mera.
Izuzetno od stava 1. ove tačke, više od 500 lica može se okupiti ako se za to okupljanje prethodno pribavi dozvola Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, kao i prilikom okupljanja na
sportskom događaju koji je organizovan u okviru registrovanih zvaničnih takmičenja, s tim što broj prisutnih lica prilikom sportskog događaja koji se održava na otvorenom prostoru ne može da bude
veći od 50% kapaciteta objekta u kome se sportski događaj održava, odnosno od 30% kapaciteta kada se sportski događaj održava u zatvorenom prostoru.

2.Zabrana okupljanja iz tačke 1. ove naredbe traje dok traje opasnost od širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 na teritoriji Republike Srbije.

3.Danom stupanja na snagu ove naredbe prestaje da važi Naredba o
zabrani okupljanja u Republici Srbiji na javnim mestima (“Službeni glasnik RS”, br. 100/20, 111/20 i 133/20).

4.Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”, navedeno je u obaveštenju iz Štaba za vanredne situacije Grada Valjeva.