13/06/2024
Najnovije vesti
Sveti-Toma-Tomindan-19-oktobar.jpg Objektiva.rs Valjevo Tomindan slava

Sveti apostol Toma – Tomindan

Autor 19/10/2023

SPC i vernici 19. oktobar obeležavaju dan Svetog apostola Tome – Tomindan. Sveti apostol Toma Jedan od dvanaest velikih apostola.

 Kroz njegovu sumnju u vaskrsenje Hrista Gospoda dobila se nova potvrda čudesnog i spasonosnog događaja. Vaskrsli Gospod ponovo se javio učenicima, da bi uverio Tomu. I reče Gospod Tomi: „Pruži prst svoj amo i vidi ruke moje; i pruži ruku svoju i metni u rebra moja, i ne budi neveran nego veran. I odgovori Toma i reče: “Gospod moj i Bog moj!” (Jn 20, 27-28). Posle silaska Svetog Duha, kada apostoli metahu kocku, gde će ko ići na propoved, pade kocka na Tomu da ide u Indiju.

U Indiji Sveti Toma obrati mnoge, velikaše i siromahe, u veru Hristovu i zasnova tamo crkvu, i postavi sveštenike i episkope. Pre smrti svoje i on je, kao i drugi apostoli, bio čudesno prenet u Jerusalim na pogreb Presvete Bogorodice. No stigavši dockan, on zažali gorko, te po njegovoj molbi otvoriše grob Svete Prečiste ali ne nađoše tela u njemu. Gospod beše uzeo Mater Svoju u naselja Svoja nebesna. I tako Sv. Toma prvo svojim neverovanjem utvrdi veru u vaskrsenje Gospoda, a zatim svojim odocnjenjem otkri nam čudesno proslavljenje Majke Božje.