17/04/2024
Najnovije vesti
Valjevo Bizerba Beograd

JUTROS ZASEDALO GRADSKO VEĆE

Autor 11/12/2021

Na 49. sednici Gradskog veća odlučivali su o dve tačke dnevnog reda.

Članovi Gradskog veća utvrdili su predlog dopune Programa otuđenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta za 2021. godinu. Imajući u vidu planiranu namenu, kao i činjenicu da bi investicioni projekat predstavljao ulaganje od posebnog značaja za Republiku Srbiju i za grad Valjevo, predloženo je donošenje Programa sprovođenja postupka otuđenja bez naknade u postupku međusobnog raspolaganja vlasnika neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini. Osnovni cilj donošenja Programa je otuđenje građevinskog zemljišta radi izgradnje objekta za namenu predviđene urbanističkim planovima, a u obimu koji omogućava postojeća infrastruktura ili infrastruktura čija je gradnja planirana.

Takođe, prihvaćena je Odluka o otuđenju neizgrađenog građevinskog zemljišta iz javne svojine grada Valjeva u javnu svojinu Republike Srbije bez naknade. Grad Valjevo, Republika Srbija i Privredno društvo sa ograničenom odgovornošću „Hansgrohe group“ d.o.o Beograda, potpisali su Memorandum o razumevanju, a u cilju pokazivanja spremnosti da unaprede odnose i time olakšaju realizaciju investicije za koju je zainteresovano Privredno društvo sa ograničenom odgovornošću „Hansgrohe group“ d.o.o Beograda, kao ulagač. Ulagač je zainteresovan za izgradnju i otvaranje novog proizvodnog pogona u Srbiji, gradu Valjevu, u oblasti sanitarija.