15/07/2024
Najnovije vesti
Smog sa Vidikovca prema gradu Valjevu

SVI DIŠEMO ISTI VAZDUH – PREKORAČENE VREDNOSTI

Autor 29/10/2021

Prema SEPA pokazateljima, na mernoj stanici u Valjevu, vrednost su prekoračile dozvoljeni maksimum. Satna očitavanja od 10 sati, pokazuju PM10 čestice bile su na 105,08 mikrograma po kubnom metru, a PM2,5 bile na 81,20 mikrograma po kubnom metru vazduha. Satno očitavanje u podne pokazuje vrednosti u dozvoljenim granicama: PM10 na 46,08 i PM2,5 od 28,48 mg/m-3.

Prema rečima Biljane Mladenović, diplomiranog fiziko – hemičara iz Zavoda za javno zdravlje Valjevo, i tokom proteklog perioda prosečne dnevne vrednosti su bivale iznad dozvoljenih granica.

Od 21. oktobra zaključno sa 27. ovog meseca, imali smo period od sedam dana kada je tokom šest dana zabeleženo prekoračenje PM10 čestica iznad propisane granične vrednosti. U drugoj polovini posmatranog perioda prekoračenje se približilo dvostrukoj vrednosti od dozvoljene (približno 100 mikrograma/m3, a GV za ovaj parametar je 50),” kaže Mladenović i objašnjava:

Hladne noći, sveža jutra, povišena vlažnost vazduha, blago povišen vazdušni pritisak i odsustvo vetra, su parametri koji doprinose da se ovakav “sastav” vazduha zadržava iznad grada u vidu neprozirnog oblaka smoga, koji smanjuje vidljivost u gradu i doprinosi da se zdravstveno ugrožene kategorije stanovništa (stariji sugrađani, bolesni od kardiovaskularnih oboljenja, bolesti pluća, kao i trudnice i mala deca) ne osećaju komforno u takvom okruženju. Stoga preporuka da se u ovim “kritičnim” periodima dana ostane u zatvorenom prostoru, a da se u toku dana, kada je spoljna temperatura znatno viša, iskoristi za obavljanje aktivnosti.”

Danas u Valjevu

Pri tome, posebno skreće pažnju na materije koje često završe u kotlovima, a visoko su štetne po, prvenstveno zdravlje ljudi.

Takođe, svi sugrađani koji imaju individualna kućna ložišta, a greju se na fosilna goriva, treba da preispitaju mogućnosti alternativnih načina zagrevanja, kao i da prilikom loženja ne pogoršavaju dodatno situaciju koju imamo u gradu, pa u svoje kotlove i peći ubacuju i ono što nikako ne bi smelo spaljivati, kao što je guma, plastika, stiropor, stara obuća, tretirano drvo (lakirano, bajcovano…) jer sve navedeno proizvodi u procesu sagorevanja opasne materije koje mogu biti jako otrovne, kancerogene i mutagene tipa: PAH, PCB, dioksina, benzena… Ove otrovne i kancerogene materije ne odlaze samo u atmosferu kroz dimnjake, već se zadržavaju i u okolnom prostoru, što je još opasnije,” navodi Biljana Mladenović, diplomirani fiziko – hemičara u Zavodu za javno zdravlje Valjevo.

Prema njenim rečima, PM10 čestice su, ovih dana prekoračene, dok su ostali parametri koje analiziraju u dozvoljenim granicama.