30/05/2024
Najnovije vesti

OBELEŽEN DAN ADVOKATURE SRBIJE

Autor 02/03/2023

Centralnom akademijom koja je održana u Valjevskoj gimnaziji obeležen je dan advokature u Srbiji.

U organizaciji Advokatske komore Šabac i prisustvo mnogih advokata ove komore, ali i predstavnika pravosuđa, sudstva .tužilaštva, i crkve prisutne je pozdravio advokat Miloš Mandić. On je tom prilikom rekao:

Miloš Mandić, predsednik Advokatske komore Šabac

Danas je dan advokature, dan na koji smo mi advokati posebno ponosni, jer mi mislimo da je naša profesija- najlepša profesija na svetu. Mislim da to s pravom kažemo, jer to je jedina profesija koja je slobodna i nezavisna, profesija koja je uređena ustavom u pogledu o slobodama i pravima, profesija koja traje vekovima, profesija koja je uprkos svim nedaćama, preživela tiranije i mnoge druge režime, i koja će postojati uvek. Na to smo posebno ponosni. Neko je rekao da advokati imaju mogućnost da kažu ono što misle, slobodu da urade ono što žele.”

Glumac Nebojša Milovanović

U nastavku programa nastupili su kamerni hor Emanuil, glumac Nebojša Milovanović, duo prof. Anegelina Novaković i prof. Ivan Rabasović, grupa Poliptih, i Simon Bojičić.

Po završetku akademije od Jane Aćimović- Planojević, članice Upravnog odbora Advokatske komore Šabac saznali smo i sledeće:

Jana Aćimović- Planojević, član Upravnog odbora Advokatske komore Šabac

“Daleke 1862.godine, 28.februara donet je u Srbiji zakon o pravozastupnicima kojima je u Srbiju uvedena savremena advokatura. Zbog toga je to za nas važan datum koji obeležavamo svake godine, jer je to ono što je zanimljivo za tu godinu i za grad Valjevo koji inače ima bogatu istoriju, a moram da napomenem da Valjevo ima bogatu istoriju kada je advokatura u pitanju. Naime, na samom početku primene tog zakona Valjevo nije zaostajalo za drugim gradovima, imalo je dva pravozastupnika, što je u to vreme bilo jako puno. Kasnije, do 1918.godine broj pravozastupnika je rastao i u Valjevu je bilo upisano u imenik 32 advokata. Značajno za taj period je što su advokati uživali veliki ugled u društvu, bili su aktivni u politici, angažovani u društvenom životu i bili su ličnosti koje su služile za primer. Mi želimo da nastavimo taj trend u advokaturi, da budemo jedna profesija kao što smo i bili- ugledna, i da svoje ciljeve ostvarujemo pre svega kroz zaštitu čoveka, prava i građanina. Danas se susrećemo sa mnogim izazovima, zakoni se brzometno menjaju preko noći, ali ono što treba da nam bude cilj jeste da svojom hrabrošću, etičnošću, stručnošću, a pre svega jedinstvom prevaziđemo sve probleme i uspemo da budemo ona karika koja štiti osnovna prava sloboda, čoveka i građanina, i jedan od osnovnih stubova pravosudnog sistema i poluga za ostvarenje pravde. Građani treba da shvate da je upravo advokatura ona barijera koja ih štiti od loših zakona, od loših propisa, upravo onaj glas koji treba da se čuje- koji je na njihovoj strani. Građani to moraju da razumeju. Advokaturi je možda kroz neke postupke narušen ugled, građani nemaju baš najbolje mišljenje o advokatima, ali to je zapravo greška. Advokati su uvek na strani građana, na strani pravne države, koja je deo svakog civilizovanog društva.”