25/05/2024
Najnovije vesti
novi projekat iRevolucija Valjevo Dišite pažljivo Objektiva.rs

NOVI PROJEKAT iRevolucije – DIŠITE PAŽLJIVO

Autor 14/05/2022

Organizacija iRevolucija i organizacija NEA (Nacionalna Ekološka Ascocijacija) u partnerstvu sa Beogradskom otvorenom školom, Mladim Istraživačima Srbije i Inženjerima za zaštitu životne sredine je 1. aprila 2022. godine počela je implementaciju projekta Dišite Pažljivo sa ciljem unapređenja monitoringa kvaliteta vazduha u Valjevu, dok završetak projekta uz prezentaciju je planiran za kraj oktobra tekuće godine.

Grad Valjevo nije doneo novi Plan kvaliteta vazduha (2022-2026) u zakonskom roku, kao važan strateški dokument, nakon čega je bojazan ka unapređenju stanja u kom se nalazimo izuzetno osnovana. Podsećanja radi, po izveštaju Svetske zdravstvene organizacije u Valjevu oko 250 ljudi godišnje prerano izgubi život usled ovog problema, dok po evropskoj agenciji za zaštitu životne sredine, ovaj broj je dupliran.

Od 2011. usvajanjem novog Zakona o zaštiti vazduha, koji je usklađen sa EU direktivama iz oveo blasti stvoreni su uslovi za adekvatno upravljanje kvalitetom vazduha u Srbiji, naravno i u Valjevu.

Dim dimnjak smog Valjevo foto Snežana Jakovljević Krunić

Rezutati merenja nivoa zagađenja su od početka rada stanice pokazali da Valjevo ima ozbiljan problem sa nivom aerozagađenja. Nekoliko godina se sve svodilo na zvanične izveštaje o nivou koncentracija merenih zagađujućih materija, bez adekvatne reakcije pre svega lokalne samouprave koja je nadležna za upravljanje zagađenjem u Valjevu. Sa podizanjem saznanja o štetnom uticaju zagađenog vazduha na zdravlje, poraslo je interesovanje građana za ovu sferu života i pritisak na uspavane institucije.

Državni monitoring zastupljen u Valjevu preko automatske stanice je već pokazao da je stanje alarmantno. Posebno imajući u vidu da je na tom mernom mestu uspostavljeno i kontinuarno uzorkovanje vazduha koje omogućava najpreciznije laboratorijsko detektovanje koncentracija PM čestica, kao i sadržaj teških metala u njima.

Sekundarno, lokalna samouprava je u zakonskoj obavezi da vrši lokalni monotoring kvaliteta vazduha da bi povećali količinu informacija o eventualnoj prostornoj raspostranjenosti aerozagađenja ili ako postoji sumnja da podaci iz državnog monitoringa nisu dovojni za kategorizaciju kvaliteta vazduha i izbor mera za poboljšanje stanja.
Obzirom da ne možemo da se oslonimo na donošenje novog PKV 2022 – 2026 naša ideja koju želimo da sprovedemo u narednom periodu, osloniće se na aktuelan Program kontrole vazduha 2021-2023 koji je na snazi.

Valjevo pluća grada

Naši specifični ciljevi projekta jesu da uspostavimo kontinuirani nezavisni građanski monitoring kvaliteta vazduha, ali i da obezbedimo dostupnost informacija o zagađenju vazduha u realnom vremenu prikazujući podatke o prosečnim časovnim i dnevnim vrednostima u saradnji sa lokalnim online medijima.

Kako bismo osnažili participaciju Građanki i Građana Valjeva, iRevolucija će sprovesti kampanju #DišitePažljivo u kojoj će naši sugrađani izraziti svoj stav o situaciji sa kojom se suočavaju.
Na kraju projekta predstavićemo našu analizu široj, zainteresovanoj javnosti, ali ipak usmerenu ka specifičnoj ciljnog grupi – entitetima uključenim u monitoring vazduha kao i predstavnicima lokalne samouprave.

Projekat Dišite Pažljivo se sprovodi u okviru projekta Beogradske otvorene škole „Zeleni inkubator“, uz finansijsku podršku Evropske unije i Fondacije Fridrih Ebert.

Sadržaj ove stranice nužno ne odražava stavove donatora ni Beogradske otvorene škole, i za njega je isključivo odgovorno Udruženje iRevolucija.