24/06/2024
Najnovije vesti

SEDNICA GRADSKOG VEĆA

Autor 30/09/2021

Članovi Gradskog veća su na zasedanju prihvatili predlog Odluke o pribavljanju neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnu svojinu grada Valjeva.

U cilju pokazivanja spremnosti da unaprede međusobne odnose, kao i jasno iskažu namere za realizaciju investicije u Srbiji, kompanija iz Savezne Republike Nemačke, Ministarstvo privrede Republike Srbije i grad Valjevo su potpisali Memorandum o saradnji.

Kompanija iz Nemačke posluje u industriji sanitarija i aktivna je već 120 godina na tržištu, poseduje pet pogona u četiri države širom sveta i zainteresovana je za izgradnju i otvaranje novog proizvodnog pogona u Srbiji, odnosno za realizaciju investicionog projekta koji podrazumeva otvaranje novog pogona za proizvodnju na teritoriji grada Valjeva.

S obzirom na prisutna ograničenja u okviru Privredne zone Valjevo i nemogućnosti formiranja odgovarajuće parcele za smeštaj svih planiranih objekata neophodnih za proces proizvodnje, grad Valjevo je pronašao rešenje i lokaciju za realizaciju ovog investicionog projekta, za čije formiranje je bilo potrebno izmeniti granicu postojećeg Generalnog urbanističkog plana, kao i granice katastarskih opština Valjevo i Popučke.

Skupština grada Valjeva usvojila je Izmene i dopune GUP – a – prva izmena za površinu od 34,9 ha koja se nalazi u KO Popučke, odnosno proširenje građevinskog područja u kome je planirana privredna namena, kao i definisanje novih lokacija za izgradnju infrastrukturnih objekata u javnoj svojini grada Valjeva, a koji su neophodni za funkcionalnost planiranog područja.

S obzirom da Vlada Republike Srbije, na predlog ministarstva nadležnog za poslove građevinarstva, utvrđuje projekte za izgradnju objekata od značaja za Republiku Srbiju, za potrebe upućivanja inicijative grada Valjeva ka Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture za proglašenje ovog investicionog projekta za izgradnju objekata od značaja za Republiku Srbiju, potrebno je da se katastarske parcele pribave u javnu svojinu grada Valjeva.

Gradsko veće prihvatilo je i predlog Odluke o prihvatanju ponude za pribavljanje neizgrađenog zemljišta neposrednom pogodbom u javnu svojinu grada Valjeva.

Komisija za građevinsko zemljište je donela zaključak koji je upućen Skupštini grada Valjeva, odnosno na usvajanje Odluke o prihvatanju ponuda za pribavljanje neizgrađenog građevinskog zemljišta. Katastarske parcele nalaze se uz kompleks građevinskog zemljišta koje je u svoji grada Valjeva i predstavljaju jedini mogući način pribavljanja zemljišta neposrednom pogodbom za formiranje građevinskih parcela u skladu sa Planom generalne regulacije – Privredna zona – a sve u cilju realizacije investicionog projekta za izgradnju objekata od interesa za Republiku Srbiju.

  Vesti