27/02/2024
Najnovije vesti
14-09-2022-Skupstina-Valjevo.jpg

USVOJEN DRUGI REBALANS BUDŽETA GRADA VALJEVA ZA 2022. GODINU

Autor 14/09/2022

Na današnjoj sednici Skupštine grada Valjeva, usvojena je Odluka o budžetu grada Valjeva za 2022. godinu – drugi rebalans.

Planirani prihodi i primanja i preneta neutrošena sredstva iznose 4.400.655.000,00 dinara sredstva budžeta grada Valjeva i 89.057.099,43 dinara sredstava iz ostalih izvora budžetskih korisnika, tako da ukupna planirana sredstva iznose 4.489.712.099,43 dinara. Rebalansom planirana sredstva budžeta grada Valjeva su povećana za 115.625.400,00 dinara, odosno za 2,70%.

Rebalansom planirani poreski prihodi iznose 2.879.550.000,00 dinara. Prihodi od poreza na dohodak, dobit i kapitalne dobitke su uvećani za ukupno 8.000.000,00 dinara. U skladu sa realizacijom za osam meseci 2022. godine, grupa prihoda od poreza na imovinu je uvećana za 39.427.000,00 dinara.

Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Valjeva za 2022. godinu – drugi rebalans, izmenjeni se sledeći programi:
Program 1 – Stanovanje, urbanizam i prostorno planiranje – sektor Urbanizam i prostorno planiranje – planirani rashodi i izdaci su ostali na nivou pre drugog rebalansa i iznose 6.400.000,00 dinara;
Program 2 – Komunalne delatnosti – sektor Urbanizam i prostorno planiranje, opredeljena su sredstva u iznosu od 376.720.000,00 dinara, što je više u odnosu na prethodno planirani iznos za 12.500.000,00 dinara;
Program 3 – Lokalni ekonomski razvoj – sektor Ekonomska i razvojna politika – planirani rashodi i izdaci su umanjeni za 255.000,00 dinara i iznose 102.480.000,00 dinara iz sredstava budžeta i 7.490.010,22 dinara iz ostalih izvora;
Program 4 – Razvoj turizma – sektor Ekonomska i razvojna politika – za ovaj program rebalansom su planirani rashodi u ukupnom iznosu od 49.597.000,00 dinara, što znači da su u odnosu na ranije planirane rashode za ovu namenu uvećani za 16.282.000,00 dinara;
Program 5 – Poljoprivreda i ruralni razvoj – sektor Poljoprivreda i ruralni razvoj, planirani rashodi su uvećani za 10.000.000,00 dinara u odnosu na planirani iznos;
Program 6 – Zaštita životne sredine – sektor Zaštita životne sredine, planirani rashodi za ovu namenu su uvećani u ukupnom iznosu za 890.000,00 dinara;
Program 7 – Organizacija saobraćaja i saobraćajna infrastruktura – sektor Saobraćaj i saobraćajna infrastruktura – rebalansom su sredstva povećana za ukupan iznos od 19.086.600,00 dinara.
Program 8 – Predškolsko vaspitanje – sektor Obrazovanje, za programsku aktivnost 2002-0002 – Funkcionisanje i ostvarivanje predškolsog vaspitanja i obrazovanja, rebalansom planirana sredstva budžeta grada su umanjena za 23.735.600,00 dinara, dok je za programsku aktivnost 2002-0002 – Funkcionisanje i ostvarivanje predškolskog vaspitanja i obrazovanja, sredstva su uvećana za 32.264.400,00 dinara, u odnosu na prethodni plan.
Program 9 – Osnovno obrazovanje – programska aktivnost 2003-0001 – Realizacija delatnosti osnovnog obrazovanja – planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 198.349.500,00 dinara koja su namenjena funksionisanju 15 osnovnih škola.
Program 10 – Srednje obrazovanje, raspoređena je aproprijacija u ukupnom iznosu od 91.710.000,00 dinara i namenjena je funkcionsanju šest srednjih škola.
Program 11 – Socijalna i dečja zaštita – sektor Socijalne zaštite, rashodi su umanjeni u iznosu za 8.831.480,00 dinara.
Program 12 – Zdravstvena zaštita, sredstva su uvećana za iznos od 1.694.000,00 dinara.
Program 13 – Razvoj kulture i informisanja – sektor Kultura, komunikacije i mediji – rashodi su uvećani za 5.361.260,00 dinara.
Program 14 – Razvoj sporta i omladine – rebalansom su obezbeđena dodatna sredstva za stalne troškove, usluge po ugovoru za montažu balona, angažovanje spasilaca za zimsku sezonu i PP poslove za lica angažovana u Domu sporta „General Svetomir Đukić“.
Program 15 – Opšte usluge lokalne samouprave – sektor Opšte usluge javne uprave, rashodi su uvećani za 27.945.620,00 dinara.
Program 16 – Politički sistema lokalne samouprave, rashodi su uvećani za 3.063.000,00 dinara.
Program 17 – Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije – sektor Energetika, sredstva su uvećana za 30.000.000,00 dinara, za realizaciju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova.

Odbornici u Skupštini grada Valjeva usvojili su Drugu izmenu Plana komunalne izgradnje i održavanja objekata komunalne infrastrukture grada Valjeva za 2022. godinu.

Za finansiranje izgradnje i održavanja objekata komunalne infrastrukture, Drugom izmenom Plana komunalne izgradnje i održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2022. godinu, opredeljena su sredstva od 1.144.186.000 dinara, koja su obezbeđena Odlukom o budžetu grada Valjeva za 2022. godinu.
Rashodi za Program 2 – Komunalna delatnost su planirani u iznosu od 251.700.000 dinara.

„Za funkcionisanje javnog osvetljenja je ukupno planirano 114.200.000 dinara. Za održavanje javnih zelenih površina u gradu Valjevu u 2022. godini predviđeno je 31.500.000 dinara. Ovom izmenom plana komunalne izgradnje je predviđeno povećanje u iznosu od 3.500.000 dinara u odnosu na Prvu izmenu plana komunalne izgradnje. Za upravljanje i snabdevanje vodom za piće u 2022. godini, opredeljena su sredstva u ukupnom iznosu od 47.000.000 dinara. Što se tiče Programa 3 – Lokalni ekonomski razvoj, planirana su sredstva u iznosu od 78.600.000 dinara.
Rashodi za Program 4 – Razvoj turizma, planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 600.000 dinara, a odnose se na održavanje automatske meteo stanice na Divčibarama. Rashodi za Program 6 – Zaštita životne sredine, planira su sredstva u iznosu od 32.500.000 dinara. Sredstva planirana ovim programom su opredeljena za 2.000.000 dinara više u odnosu na Prvu izmenu Plana komunalne izgradnje, jer je dodatno planirana izgradnja kišne kanalizacije u još tri gradske ulice. Što se tiče rashoda za Program 7 – Putna infrastruktura, planiri su u iznosu od 747.788.000 dinara. Ovom izmenom su uvećani ukupni rashodi u okviru programa 7 za 28.600.000 dinara u odnosu na Prvi izmenu plana komunalne izgradnje.

Rashodi za Program 14 – Razvoj sporta i omladine, ovom izmenom su planirana sredstva u iznosu od 33.100.000 dinara. Uvećanje planiranih sredstava u odnosu na Prvu izmenu Plana komunalne izgradnje je za 1.600.000 dinara. Jedan deo uvećanja u iznosu od 1.000.000 dinara se odnosi na projektovanje sportskih terena i dečjih igrališta, dok se 600.000 dinara odnosi na prilagođavanje tekućoj realizaciji za poziciju izgradnje i rekonstrukcije sportskih i dečjih igrališta u stambenim naseljima i javnim površinama“, pojasnio je Branko Vuković, rukovodilac Odeljena za građevinsko zemljište i infrastrukturu.