22/07/2024
Najnovije vesti
  • Home
  • Zdravstvo
  • RFZO – Izabrani lekar odobrava bolovanje do 30 dana
RFZO Republički fond za zdravstveno osiguranje filijala u Valjevu Socijalno u Karadjordjevoj ulici Valjevo Objektiva.rs foto Snežana Jakovljević Krunić

RFZO – Izabrani lekar odobrava bolovanje do 30 dana

Autor 06/11/2023

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju stupio je na snagu 4. novembra 2023. godine. Novina je da izabrani lekar utvrđuje privremenu sprečenost za rad osiguranika do 30 dana, umesto dosadašnjih 60 dana.

Prema rečima vd direktora filijale Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO) u Valjevu, Milana Vilotića, nakon tog perioda prvostepena lekarska komisija RFZO utvrđujeprivremenu sprečenost za rad.

“Cilj usvojenih izmena je smanjenje mogućnosti zloupotrebe bolovanja i efikasnije uređeno pitanje utvrđivanja privremene sprečenosti za rad.

Milan-Vilotic-vd-RFZO-filijala-Valjevo-2022-godina Objektiva.rs Valjevo

Izmene Zakona o zdravstvenom osiguranju donete su na zahtev poslodavaca zbog dugotrajnih odsustvovanja zaposlenih, tako da je sada u nadležnosti izabranog lekara da utvrdi bolovanje do 30 dana, a duže od tog perioda pacijenti će biti upućeni na lekarsku komisiju RFZO.

Postoje izuzeci kod kojih izabrani lekar može da utvrdi bolovanje i do 60 dana, i to kod trudnica, osoba sa invaliditetom, osiguranika obolelih od malignih bolesti i kod neposredno obavljenih hirurških intervencija, osim u slučaju intervencija obavljenih u dnevnoj bolnici.

Utvrđene su i novine u obračunu bolovanja. Novina je da je poslodavac dužan da dokumentaciju o privremenoj sprečenosti za rad zaposlenog dostavi Filijali u roku do 15 dana, dok je ranije bio u obavezi da dostavi dokumentaciju u periodu do 30 dana.

RFZO – Izmenjen Pravilnik o većoj dostupnosti lekova – pročitajte OVDE

Filijala utvrđuje pravo na naknadnu zarade, visinu naknade i najkasnije 21. dana od prijema zahteva za isplatu naknade zarade, vrši obračun i prenosi poslodavcu odgovarajući iznos sredstava. Ranije je taj rok iznosio 30 dana, sada je skraćen na tri sedmice.

Ovom izmenom u Zakonu pitanje utvrđivanja privremene sprečenosti za rad biće racionalnije i efikasnije uređeno i doprineće ekonomičnijem raspolaganju sredstvima obaveznog zdravstvenog osiguranja”, rekao je vd direktor filijale RFZO u Valjevu, Milan Vilotić.