17/04/2024
Najnovije vesti
Vidikovac pogled Valjevo aerozagadjenje kraj oktobra 2021. FOTO Snežana Jakovljević Krunić Objektiva.rs iz Valjeva

AERO ALARM – POVIŠENE KONCENTRACIJE PM ČESTICA

Autor 01/11/2022

Valjevo već danas broji 100. dan uz prekoračene granične vrednosti suspednovanih PM10 čestica u vazduhu od početka godine. Grad Valjevo je objavio Nacrt Plana kvaliteta vazduha za naredni period o čemu je javna rasprava zakazana za 22. novembar 2022. godine, od 11 časova, u skupštinskoj sali Grada Valjeva.

Izveštaj, priređen u okviru akcije Aero Alarm, je baziran na podacima iz proteklih sedam dana, kao i cela akcija su usmereni na mobilisanje građana da preduzimaju mere koje mogu doprineti smanjenju aerozagađenja i zaštiti zdravlja ljudi, navodi udruženje Lokalni odgovor.

“U poslednjoj nedelji oktobra vazduh u Valjevu zagađen. Najviša srednja dnevna koncentracija u ponedeljak, 24.oktobra 2022. suspendovane PM10 čestice 54,18 μg/m3. Najviša srednja dnevna koncentracija suspendovanih PM2,5 čestica zabeležena u nedelju, 30. oktobra u vrednosti 38,82 μg/m3. U nedelju je zabeležena maksimalna satna koncentracija u 18 časova u vrednosti od 123,42 μg/m3 za suspendovane PM10 čestice. Takođe u nedelju, u 18 sati, vrednost od 103,48 μg/m3 za suspendovane PM2,5 čestice.

Vazduh u Valjevu bio je zagađen. Svako je mogao osetiti zdravstvene tegobe, a članovi osetljivih grupa mogli su doživeti i ozbiljnije posledice po zdravlje.

Na dan 31. oktobra po podacima Državne merne mreže za automatski monitoring kvaliteta vazduha i informacijama koje objavljuje portal Extremna ekologija, u vazduhu u Valjevu je od početka 2022. godine zabeleženo ukupno 99 dana sa prekoračenjem dnevne granične vrednosti suspendovanih PM10 čestica (>50 μg/m3), čime je prekoračen limit od 35 dana koliko je dozvoljeno godišnje prekoračenje granične vrednosti.

Kvalitet vazduha u Valjevu za proteklu nedelju
24.10.2022. Loš
25.10.2022. Loš
26.10.2022. Srednji
27.10.2022. Prihvatljiv
28.10.2022. Srednji
29.10.2022. Loš
30.10.2022. Loš

Nakon pritiska građanskih udruženja i javnosti na zvaničnom sajtu Grada Valjeva je objavljen Nacrt Plana kvaliteta vazduha za naredni period sa obaveštenjem o javnom uvidu i javnoj raspravi koja će biti održana 22. novembra 2022. godine u 11 časova u Sali Skupštine Grada Valjeva.

Prošli Plan kvaliteta vazduha koji su odbornici usvojili u novembru 2016. godine nikad nije dobio saglasnost Ministarstva za zaštitu životne sredine niti je u praksi primenjen. Zbog toga je i u periodu 2016-2021. godine vazduh u Valjevu pripadao III kategoriji i predstavljao rizik za zdravlje i život građana. Uprkos tome, Grad Valjevo kasni preko godinu dana sa pripremom ovog strateškog dokumenta čija primena bi trebalo da smanji koncentracije zagađujućih materija na zakonom propisane vrednosti i sačuva zdravlje i živote ljudi u Valjevu“, navedeno je u obaveštenju Udruženja građana Lokalni odgovor iz Valjeva.


Izvor informacija
Građanska mreža za merenje aerozagađenja https://sensor.community/en/

Informacije o oceni kvaliteta vazduha u Valjevu su preuzete sa Državne merne mreže
http://www.amskv.sepa.gov.rs/pregledpodataka.php?stanica=22

Kvalitet vazduha Ekstremna ekologija https://xeco.info/xeco/vazduh/

Podaci o uticaju na zdravlje i preporuke su preuzete iz EU Air Quality Index
https://ec.europa.eu/environment/air/pdf/Air%20quality%20index_final%20report.pdf

Aero alarm
https://www.facebook.com/lokalniodgovor