12/04/2024
Najnovije vesti
NVO Salvos 01-11-2022-tribina-Kacanovski-i-direktor-Kancelarije.jpg FOTO Dragan Krunić Objektiva.rs Valjevo

TRIBINA ZAJEDNO ZA LEPŠI ŽIVOT

Autor 01/11/2022

U cilju prevencije od narkomanije kod maloletnih osoba juče je održana tribina “Zajedno za lepši život” u organizaciji Nevladine organizacije Salvos iz Valjeva, a pod pokroviteljstvom Vladine Kancelarije za borbu protiv droga.

Nevladina organizacija Salvos iz Valjeva (www.salvos.rs) priredila je tribinu u okviru istoimenog projekta čije je ostvarivanje počelo 29. septembra ove godine.

Prisutnim učenicima srednjih škola iz Valjeva obratili su se direktor Vladine Kancelarije za borbu protiv droga, Milan Pekić sa saradnicima, zatim viši javni tužilac u Valjevu, Dragana Marković, sudija Višeg suda u Valjevu, dr. Dragan Obradović, lekarka Jasmina Pašić i predstavnici NVO Salvos. Govorili su o iskustvima sa stanovišta sopstvene prakse, ukazujući na teškoće i rizike sa kojima se suočavaju zavisnici.

Tim povodom, organizator Vladimir Kačanovski, dugogodišnji humanitarni radnik, naglašava:

“Vođeni stvaranju optimalnih uslova za dobrobit i kvalitet života zajedno sa Vladinom Kancelarijom za borbu protiv droga – organizovanjem ove Tribine i pozivanjem stručnjaka iz različitih oblasti zdravstva, tužilaštva, prosvete, sveštenstva, kao i učenika srednjih škola, potrudili smo se da svi zajedno što bolje upoznamo sa ovim problemom. Krajni cilj je da mladi ne posegnu za drogom, odnosno da prestanu sa njenim uzimanjem. Programi prevencije podrazumevaju organizovanu, sistematičnu i kontinuiranu prevenciju bolesti zavisnosti, u kojoj bi bile angažovane sve snage društva, od institucija i organizacija do medija i grupa građana zainteresovanih za rešavanje ovog gorućeg problema.

Podsećamo, 26. jula 2022. godine NVO Salvos je potpisala Memorandum o saradnji sa Vladinom Kancelarijom za borbu protiv droga, www.kzbpd.gov.rs .

Osnovni cilj potpisivanja Memoranduma je unapređenje komunikacije i koordinacije organizacija civilnog društva i državnih organa zaduženih za sprovođenje politike droga u Republici Srbiji, a samim tim i pospešivanje budućih aktivnosti u oblasti politike droga. Potpisivanjem ovog Memoranduma promoviše se novi koncept saradnje državnih organa i civilnog sektora, u nadi da se stvore novi metodi i pristupi u oblasti borbe protiv droga“, rekao je inženjer informatike i MA zaštite životne sredine, Vladimir Kačanovski, član humanitarne Nevladine organizacije Salvos iz Valjeva.

NVO SALVOS je međunarodno, nevladino, neprofitno i nestranačko udruženje građana, osnovano u maju 2017. godine radi ostvarivanja ciljeva u oblasti socio – humanitarnog rada. Osnivači udruženja su dugogodišnji volonteri i humanitarni radnici čija je glavna misija poboljšanje kvaliteta života omladine i lica koja nisu u mogućnosti da se sama staraju o sebi, sa fokusom na socijalno ugrožene pojedince i grupe.

Tekst je pripremila redakcija Objektiva.rs u okviru projekta
“Život socijalno osetljivih populacija stanovništva”
podržanog od strane Grada Valjeva