13/07/2024
Najnovije vesti
Lokalni front Valjevo Objektiva.rs

LF: KRŠI LI SE POSLOVNIK SKUPŠTINE GRADA?

Autor 25/03/2023

Saopštenje za javnost Lokalnog fronta iz Valjeva prenosimo u celini.

„Postoji u Poslovniku član 102 koji na čistom srpskom jeziku veoma jasno govori predsedniku Skupštine grada da je „dužan da postupa u skladu sa ovim Poslovnikom i da se stara o njegovoj primeni“.

Da li se predsednica Skupštine grada, Snežana Rakić, starala o primeni člana 102?

Primer. Član 169 Poslovnika:

„Gradonačelnik i Gradsko veće redovno izveštavaju Skupštinu grada, po sopstvenoj inicijativi ili na njen zahtev, a najmanje jednom godišnje o i izvršavanju odluka i drugih akata Skupštine. Izveštaj iz prethodnog stava stavlja se na dnevni red skupštine“.

Da li je Snežana Rakić u prethodne tri godine svog mandata zakazivala sednice na kojima su izvršni organi podneli izveštaje o izvršavanju odluka Skupštine? O izvršavanju odluke o zaštitniku građana? O izvršavanju Lokalnog antikorupcijskog plana? O izvršavanju Plana kvaliteta vazduha 2016-2021?

Nije.

Da li je Snežana Rakić time prekršila Poslovnik?

Pre izvesnog vremena predsednica se javno hvalila kako skupština ni jedan jedini put nije utvrdila povredu Poslovnika. Prirodno, kada se o povredi Poslovnika skupštinska većina izjašnjava glasanjem!

Za takve slučajeve postoji još jedan zaboravljeni akt. Zove se Etički kodeks funkcionera lokalne samouprave i istaknut je na zidu skupštinske sale. Na žalost, predaleko da bi bio čitljiv sa mesta predsednice!

Ma šta većina mislila o tome, Lokalnom frontu je jasno da je predsednica mnogo puta i na mnogo načina kršila Poslovnik najvišeg tela lokalne samoprave.

Inicijativu Željka Trifunovića za razrešenje Snežane Rakić podržao je još samo jedan odbornik.

Lokalni front Valjevo nije time iznenađen. Skupština Valjeva sama je sebi dala ocenu iz etike i morala…“ navedeno je u saopštenju za javnost Lokalnog fronta iz Valjeva.