25/05/2024
Najnovije vesti
Valjevo iz aviona foto Dragan Krunic Objektiva.rs Valjevo

JAVNI POZIV ZA PRIVREDNE SUBJEKTE ZA ENERGETSKU EFIKASNOST

Autor 18/08/2022

U okviru realizacije Programa za sprovođenje mera energetske sanacije porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada na teritoriji grada Valjeva za 2022. godinu, raspisan je Javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionioh pumpi, termostatskih ventila i delitelja toplote na teritoriji grada Valjeva u 2022. godini.

Javni poziv je raspisan za privredne subjekte, koji se bave proizvodnjom, uslugama i radovima na energetskoj sanaciji stambenih objekata putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja toplote.

Cilj sprovođenja ove mere je unapređenje energetske efikasnosti i povećano korišćenje obnovljivih izvora energije u domaćinstvima na teritoriji grada Valjeva.

Pravo učešća na ovom javnom pozivu imaju svi zainteresovani privredni subjekti koji ispunjavaju zakonom utvrđene uslove za obavljanje delatnosti i koji ispunjavaju uslove definisane Pravilnikom i ovim Javnim pozivom, a koji vrše nabavku, radove i ugradnju materijala, opreme i uređaja.

Ukupna sredstva za program energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova iznose 60.000.000 dinara, od kojih je Ministarstvo rudarstva i energetike obezbedilo 30.000.000 dinara. Od ukupno 60.000.000 dinara, za ove dve mere koje su obuhvaćene Javnim pozivom opredeljeno je 20.000.000 dinara, do čega je 15.000.000 za prvu meru, a 5.000.000 za drugu meru.

Konkursnu dokumentaciju zainteresovani mogu preuzeti na internet stranici grada Valjeva: www.valjevo.rs ili lično u prostorijama Gradske uprave grada Valjeva.