06/12/2023
Najnovije vesti
prof-dr-Miroljub-Ivanovic

MIROLJUB IVANOVIĆ NOVI PREDSEDNIK UO SAIN

Autor 19/07/2022

Profesor dr Miroljub Ivanović izabran je za novog predsednika Upravnog odbora Srpske akademije inovacionih nauka, na mandat od četiri godine uz mogućnost produženja.

Srpska Akademija Inovacionih Nauka (SAIN) ima međunarodni karakter i članstvo je iz čitave Evrope, kao i SAD i Ruske federacije. Okuplja veliki broj doktora nauka, kao i znatan broj inovatora koji su na svojim patentima zasnovali proizvodnju i zaposlili radnike.

Prof. dr Miroljub Ivanović, rođen aprila 1952. godine, osnovnu školu je završio u Valjevskoj Kamenici, a srednju Medicinsku u Valjevu. Diplomirao je na Fakultetu za fizičko vaspitanje i sport u Beogradu 1975. i godinu kasnije Školu rezervnih oficira. Na Fakultetu za fizičke kulture u Novom Sadu 1986. je magistrirao, a 2001. godine odbranio doktorsku disertaciju. Stručni ispit za profesora fizičkog vaspitanja pložio je 1978. godine, a stručni ispit za poslove stručno – pedagoškog i upravnog nadzora u Ministarstvu prosvete 2000. godine.

Zaposlio se 1971. kao medicinski tehničar u Medicinskom centru u Prijepolju. Po završetku studija, 1975. počinje da radi kao profesor fizičke kulture u Ekonomskoj školi, a dve godine kasnije i u Poljoprivrednoj školi u Valjevu.

U trogodišnjem periodu od 1986. bio je sekretar Saveza organizacije fizičke kulture (SOFK) i sekretar SIZ-a fizičke kulture u opštini Valjevo. Po isteku mandata, vratio se u prosvetu do 1999. godine. Potom prelazi u resorno Ministarstvo do 2004. na radnim mestima školskog nadzornika i savetnika za fizičko vaspitanje. Vršio je dužnost direktora Srednje škole u Koceljevi u školskoj 2003/04. godini i zamenika direktora Centra za kontinuiranu edukaciju vaspitača na Visokoj strukovnoj školi za obrazovanje vaspitača u Kikindi do 2008.

dr-Miroljub-Ivanovic-sa-prof-prof. dr-Markom-Todorovicem
Prof. dr Miroljub Ivanović sa prof. dr Markom Todorovićem, predsednikom SAIN-a

Istovremeno, biva član UO Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi, predsednik Sindikata Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Sremskoj Mitrovici (2008 – 2015.), član Saveta Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Sirmijum u Sremskoj Mitrovici od 2015. godine, gde predaje na specijalističkim studijama Metodiku fizičkog i zdravstvenog vaspitanja za decu sa posebnim potrebama; od školske 2017/18. godine Morfološki i motorički status predškolskog deteta na akademskim master studijama. Bio je član Gradskog veća Valjeva i koordinator za prosvetu i sport.

Do sada je objavio više od 120 naučnih radova u pedagoškim i medicinskim časopisima, kao i 48 udžbenika i priručnika. Autor je i rukovodilac pet domaćih istraživačkih projekata. Tokom nastavnog rada u visokom obrazovanju mentor je za više od 300 diplomskih i specijalističkih radova.

Učesnik je sedam omladinskih radnih akcija u SFRJ. Dobitnik nagrade Grada Valjeva za oblast nauke i inovacija 2017. godine. Od 2020. odbornik u Skupštini grada Valjeva.

Za redovnog člana Srpske akademije inovacionih nauka u Beogradu izabran je 15. jula pre dve godine, a za Predsednika Upravnog odbora SAIN-a na sednici održanoj krajem maja tekuće godine.