17/07/2024
Najnovije vesti
Valjevo-vesti-Objektiva.rs-FOTO-Bolnica-Angio-sala-snimanje-kardio-vaskularni-sistem

Prve rotablacije u valjevskoj angiosali

Autor 21/06/2023

Elektivna procedura, rotablacija po prvi put je izveneda u Angiosali Zdravstvenog centra Valjevo. Ova inovativna procedura do sada je obavljana u tercijarnim ustanovama zdravstvene zaštite. Od sada će biti rađena i u Angiosali valjevske bolnice zahvaljujući dobroj saradnji i obučenom timu.

Interventni kardiolog UKCS, asistent dr Dejan Milašinović, predsednik Inicijative za mlade interventne kardiologe u okviru Evropskog udruženja interventnih kardiologa (ESC), održao je obuku za tim lekara i instrumentara angiosale Opšte bolnice Valjevo, koji su mu asistirali pri izvođenju rotablacija kod dvoje pacijenata. Ističući zadovoljstvo da su danas počeli jednu novu proceduru rotacionu aterektomiju ili rotablaciju, kojom se unapređuje rad valjevske angiosale.

Kroz dugogodišnju saradnju i prijateljstvo, dr Milašinović bio je upoznat sa brojem i kvalitetom procedura koje mladi tim valjevkse angiosale uspešno sprovodi, ističući da u pogledu lečenja koronarnih bolesti, rad lekara angiosale u Valjevu se ne razlikuje od bilo kog centra u zemlji i to je uvek važno istaći.

“Ono što mi danas znamo jeste da koronarna bolest izgleda drugačije nego ranije. Pre samo petnaestak godina mi nismo bili svesni, ili se nismo susretali sa bolesnicima koje možemo perkutano da lečimo, a koji imaju jako kalcifikovane arterije. To susrećemo najčešće kod starijih ljudi i to su arterije koje su izrazito bolesne i gde se kalcijum taloži u zidovima krvnih sudova, te tako sa konvencionalnim uređajima koji nam stoje na raspolaganju, mi ne možemo adekvatno da ih lečimo i potreban je jedan dijapazon različitih uređaja.

Jedan od tih različitih uređaja je i rotaciona aterektomija, a postoje i drugi. Svi ovi uređaji se zajedno koriste kod određenih bolesnika da bi se uradila adekvatna implantacija stenta. Kod jednostavnijih suženja dovoljno je pored koronarne žice staviti stent bez neke posebne pripreme tih aterosklerotskih lezija, a kod određenih bolesnika, ta grupa je sve veća, potrebno je uraditi pre implantacije stenta još određene zahvate na samom krvnom sudu kako bi implantacija stenta protekla u najboljenm redu i rezultat bio optimalan.

Ono što smo danas uradili jeste rotaciona aterektomija uz primenu i drugih uređaja za kalcifikovane lezije. Ponavljam, da nije sve u jednom uređaju već postoji širok dijapazon uređaja i kompletan pristup pacijentima sa kalcifikovanim lezijama se danas u svetu prepoznaje kao nešto važno i što treba studiozno raditi sa razumevanjem i jako mi je drago da to počinjemo da radimo i u Valjevu”, rekao je dr Dejan Milašinović naglašavajući da je postojanje angiosale u Valjevu, ali i u drugim mestima u Srbiji, značajno je kao stub zdravstvene zaštite, posebno jer su kardiovaskularna oboljenja među glavnim uzročnicima smrtnosti u našoj zemlji.

Dr Milašinović je dodao da bez angiosale teško možete da lečite jednu veliku grupu ljudi koja ima koronarnu bolest, jer postojanje jedne ovako aktivne angiosale i ovako dobro obučenih kolega je naprosto važno i za Valjevo i za region. Sama ta činjenica da angiosala koja funkcioniše 24 sata svih sedam dana u nedelji je jedna velika stvar i velika sreća za ovaj kraj i na kraju krajeva i zemlju zaključio je dr Dejan Milašinović nakon uspešno obavljenih prvih rotablacija u valjevskoj angiosali.

Dva tima valjevske angiosale čine dr Ivica Obradović, dr Marko Stanković, dr sci. med. Dušan Ružičić, kao i instrumentari Nataša Cvetković, Katarina Popović, Jelena Krstić i Snežana Spolador, rtg tehničar Petar Popov, a troje mladih lekara internista na obuci posmatrali su procedure iz kontrolne sobe.

Valjevo-vesti Objektiva.rs -FOTO-Bolnica-angio-sala-rotablacija

Rotablacija uspešno zamenjuje hirurško bajpasovanje jer se uspešno otvara arterija minimalno invazivnom procedurom plasiranje stenta uz rotablaciju. Nakon ove metode pacijenti su već sutradam u mogućnosti da se otpuštaju na kućno lečenje čime je oporavak znatno ubrzan, a troškovi lečenja i hospitalizacije minimizirani.

Danas je procedura urađena uspešno kod dva pacijenta. Pacijenti su sve vreme svesni i aktivno mogu da razgovorom učestvuju, dok interventni kardiolozi obavljalju proceduru na krvnom sudu. Pacijenti kod kojih se rotablacija primenjuje sa visokim stepenom rezultata su svi oni koji imaju dijagnostikovanje visokokalcifikovane lezije na koronarnim krvnim sudovima. Bez ovog inovativnog pristupa, do sada su ovakvi pacijenti upućivani na kardiohirurške intervencije, dok im je uz pomoć rotablacije omogućena manje invazivna procedura kojom se postiže revaskularizacija.

Dr Ivica Obradović, šef Odseka za invazivnu radiološko – kardiološku dijagnostiku, najavljuje da će uz pomoć dobre i plodonosne saradnje sa dr Dejanom Milašinovićem u toku sledeće godine biti implementirana još jedna značajna procedura u radu valjevske angiosale.

“Procedura rotaciona aterektomija, služi kod stenoza koje imaju izuzetne naslage kalcijuma i izuzetnio su kalcifikovane i tvrde. U bukvalnom prevodu, narodski rečeno to je jedna burgija koja ulazi u krvni sud koja uspeva da „obrije“ i slomi taj kalcifikovani plak da bi se onda lakše mogao implantirati stent. Ovakve procedure su postale sve češće zato što su takvi pacijenti sve stariji pacijenti. Kako se razvija i medicina i kardiologija sve veći broj imamo starijih pacijenata. Nekada nismo mogli da ovakve stvari rešavamo, a zahvaljujući savremenim uređajima i savremenom znanju iz medicine sada možemo da pomognemo i tim najtežim pacijentima”, naveo je dr Ivica Obradović, šef odseka za invazivnu radiološko – kardiološku dijagnostiku, dodajući da će u narednom periodu po planu biti urađeno još ovakvih procedura.

Interventni radiolog angiosale, dr Marko Stanković, naveo je značaj svake inovacije kako bi se uspešno nastavio progres i pacijentima omogućio inovativni pristup u lečenju koronarnih bolesti u kardiologiji.

“Skup lekara i ostalog osoblja koji čine tim angiosale ima stalnu želju za napretkom i novim procedurama, tako da nam je neophodna stalna podrška i infrastruktura kako bismo postignuti kvalitet u radu održali. Stara sala nam je već 13 godina na raspolaganju, a pored nove postoji potreba za dve ozbiljne savremene angiosale zbog konstantnog priliva pacijenata kojima procedure koje radimo spasavaju živote. Mi smo svake godine uvodili po neku novu proceduru, bilo imidžing metodu koronarnih arterija, bilo nove procedure u perifernom koronarnom programu ekstremiteta. Svaka  nova metoda koja se uvodi u tercijarnim ustanovama vrlo brzo dolazi i u valjevsku angiosalu”, rekao je dr Marko Stanković dodajući da čitav tim još od početka rada 2010. godine doživljava rad u valjevskoj bolnici kao rad u bilo kojoj ustanovi tercijarnog ranga jer su i svi konsultanti i učitelji imali upravo takva predviđanja.

Procedure koje pacijenti dobijaju u valjevskoj angiosali sa ponosom možemo reći da se rade i svuda u svetu u jednakom kvalitetu zahvaljujući znanju tima valjevske angiosale u Zdravstvenom centru Valjevo, a osim iz Valjeva i regiona ovde se leče i ljudi iz Kosovske Mitrovice.