28/02/2024
Najnovije vesti
  • Home
  • Vesti
  • VALJEVO MORA DA PLATI ODŠTETU VEĆU OD PET MILIONA
Radio Valjevo staro Napred zgrada na fontana trg Desanke Maksimović Valjevo oBJEKTIVA.RS FOTO Dragan Krunić Objektiva.rs

VALJEVO MORA DA PLATI ODŠTETU VEĆU OD PET MILIONA

Autor 12/10/2021

Saopštenje za javnost Gradskog odbora Stranke slobode i pravde Valjevo prenosimo u celini:

“Nekadašnja zgrada ”Radio Valjeva” i ”Napreda”, a prvobitno zgrada ”Valjevske štedionice”, koju je projektovao Leonida Zisić – deda čuvenog slikara Leonida Šejke, izgrađena 1905. godine, ogledalo je odnosa štetočinske naprednjačke vlasti prema svemu vrednom u ovom gradu. Ne samo da rekonstrukcija i adaptacija ovog zdanja od 2017. godine nisu završeni, već praktično nikada nisu ni počeli, a od ideje da se ovo zdanje na Trgu pesništva pretvori u Muzej fantastike za ove gradske vlasti ostala je samo fantastika.

Pravnosnažnom presudom Privrednog suda u Valjevu P. br. 305 / 18 od 11. 03. 2020. godine, koja je potvrđena presudom Privrednog apelacionog suda Pž. br. 2612 / 20 od 19. 03. 2021. godine usvojen je tužbeni zahtev tužioca GP ”Kompresor ing” d.o.o. Valjevo i ”Procesor elektronika” d.o.o. Valjevo protiv tuženika Grada Valjeva, pa je raskinut Ugovor na rekonstrukciji i adaptaciji zgrade u Ulici Vojvode Mišića br. 20, broj 404-190/2017-00 od 06. 04. 2017. godine zaključen između tuženog, kao naručioca radova, i tužilaca, kao izvođača radova.

Tuženik Grad Valjevo obavezan je da, na ime stvarne štete, tužiocu ”Procesor elektronika” d.o.o. Valjevo plati iznos od 1.999.857,38 dinara, sa zakonskom zateznom kamatom počev od 20. 08. 2018. godine pa do konačne isplate, na ime izmakle koristi, iznos od 928.045,80 dinara, sa zakonskom zateznom kamatom počev od 20. 08. 2018. godine pa do konačne isplate, kao i troškove parničnog postupka u iznosu od 954.441,00 dinara, dakle ukupno 3.882.344,18 dinara. Kada se na navedene iznos doda i iznos od 1.462.927,33 dinara, koji su isplaćeni preduzeću ”Kompresor ing” d.o.o Valjevo proizilazi da su građani Valjeva jer Grad Valjevo svoj novac nema već se finansira od novca svojih građana, platili iznos od 5.345.271,51 dinara i to bez obračunate kamate, što po sadašnjem kursu iznosi više od 45.000,00 evra!

I sve to da bi u centru grada, umesto renovirane jedne od najlepših zgrada ovog grada dobili ruglo razbijenih prozora, oštećene fasade, sa drvećem koje niče unutar objekta i koje više podseća na scenografiju nekog horor filma nego zgradu koja je zbog svog kulturnog i istorijskog značaja stavljena pod zaštitu Zavoda spomenika kulture. To je scenario naprednjačkog filma horor fantastike gde su čelni ljudi našeg grada najpre svojim pulenima koji su kupili ”Radio Valjevo” dozvolili da ovu zgradu, bez ikakvih pravnih posledica, očerupaju, odnevši i štekere iz zidova, da bi je svojim daljim postupanjem doveli do toga da će se sama od sebe srušiti, prethodno plašeći prolaznike svojim sablasnim izgledom.

Kako je pravnosnažnom presudom Privrednog suda u Valjevu utvrđeno da je Grad Valjevo odnosno Gradska uprava isključivo odgovorna i za raskid navedenog Ugovora i za štetu koju su izvođači pretrpeli, pa samim tim i za stanje u kome se predmetni objekat danas nalazi, a iza svake odluke Grada Valjeva i Gradske uprave Valjevo stoje ljudi koji ovaj grad vode unazad godinama, Zajedničkom pravobranilaštvu Grada Valjeva i Opština Lajkovac, Ljig i Osečina, kao organu koji je dužan da se stara o imovini Grada, postavljamo sledeća pitanja – Da li će ti ljudi, koji imaju svoje ime i prezime, odgovarati za štetu koju su svojim radnjama pričinili? Da li će protiv bilo koga od odgovornih lica biti podneta regresna tužba za naknadu štete zbog ”uspešne” rekonstrukcije i adaptacije nekadašnje zgrade ”Radio Valjeva” i ”Napreda”, ili možda, po uhodanoj praksi, nezakonito postupanje, nestručnost i bahatost vladajuće garniture treba da plaćaju svi građani ovoga Grada? Ovo više nije političko pitanje već pitanje materijalne odgovornosti onih koji misle da račune polažu samo gazdama koji su ih, onako neuke i nesposobne, postavili da upravljaju sudbinom građana Valjeva!

Shodno iznetom, GrO SSP Valjevo ZAHTEVA da Zajedničko pravobranilaštvo Grada Valjeva i Opština Lajkovac, Ljig i Osečina nadležnom sudu podnese regresnu tužbu za naknadu štete protiv Slobodana Gvozdenovića, tadašnjeg gradonačelnika Valjeva, članova gradskog veća iz tadašnjeg saziva, tada aktuelnog načelnika gradske uprave kao i drugih lica, koja su svojim štetnim radnjama nesporno nanela štetu Gradu Valjevu, a koja je utvrđena i u sudskom postupku. Ovakav zahtev zasniva se na odredbama Ustava Republike Srbije, Zakona o javnom pravobranilaštvu, Zakona o lokalnoj samoupravi i Zakona o obligacionim odnosima, a oko primene zakona ne sme biti kompromisa!” – navedeno je u saopštenju GrO SSP Valjevo.

Naslovna fotografija snimljena u jesen 2013. godine