25/05/2024
Najnovije vesti
Gradsko veće 18 05 2022 načelnica Zora Bojčić LAP deca Valjevo Objektiva.rs

ČLANOVI VEĆA USVOJILI LAP ZA DECU

Autor 18/05/2022

Na danas održanoj sednici Gradskog veća prihvaćen je predlog Odluke o usvajanju Lokalnog akcionog plana za decu grada Valjeva za period 2022 – 2027. godine.

Lokalni plan akcije za decu grada Valjeva predstavlja strateški dokument kojim je definisan i regulisana opšta politika Grada prema deci za period 2022 – 2027. godine. Zasnovan je na ključnim principima Nacionalnog plana akcije za decu koji je usvojila Vlada Republike Srbije.

Rukovodilac Odeljenja za društvene delatnosti, Zora Bojičić, obrazložila je predlog odluke i naglasila da su realizovane brojne aktivnosti u saradnji sa civilnim sektorom, a sve u cilju poboljšanja položaja dece u svim prioritetnim segmentima.

“Kao najznačajnije treba izdvojiti besplatnu školu plivanja za učenike prvih i drugih razreda osnovne škole, od kojih je do sada naučilo da pliva preko dve hiljade dece.

Od 2018. godine, grad Valjevo u okviru ovog strateškog dokumenta realizuje i organizuje besplatno letovanje za pedesetoro dece iz socijalno – ugroženih porodica sa seoskog područja. Za vreme pandemije ova aktivnost bila je prekinuta, a sada teku pripreme za nastavak ove aktivnosti.

Ovaj dokument sadrži sledeće komponente: smanjenje siromašva dece, unapređenje obrazovanja i kulture dece, unapređenje zdravlja dece, unapređenje položaja dece sa posebnim potrebama, zaštita dece od zlostavljanja, zanemarivanja i zloupotrebe, položaj i prava dece bez roditeljskog staranja, smanjenje asocijalnog ponašanja i informisanost dece i roditelja.

Kao najznačajniju novu aktivnost koju ovaj strateški dokument sadrži, jeste nabavka besplatnih udžbenika za sve učenike prvog razreda osnovnih škola sa teritorije grada Valjeva, u cilju unapređenja dostupnosti obrazovanja“, naglasila je Zora Bojičić.

Gradonačelnik Valjeva Lazar Gojković je naglasio da, kao novu aktivnost posebno izdvaja nabavku udžbenika za đake prvake svih osnovnih škola na teritoriji grada Valjeva, ali da se tu neće zaustaviti, već će brojne mere, planirane ovim dokumentom, biti realizovane.

Osnovni cilj izrade Lokalnog plana akcije za decu je definisanje strateških ciljeva i mera, koje bi uključile sve segmente života dece, doprinele unapređenju njihovog položaja u društvu, kao i podizanju nivoa svesti naše zajednice o stanju dece i o njihovim potrebama.