15/06/2024
Najnovije vesti
Crveni-krst-17-oktobar-2022-Valjevo-Dan-hrane-16-oktobar-Borba-protiv-siromastva-17-oktobar-2022.jpg

CRVENI KRST VALJEVO POMAŽE SVOJE KORISNIKE

Autor 18/10/2022

Crveni krst Valjevo prigodnim poklonima za 400 korisnika usluge “narodna kuhinja” i uz saradnju sa partnerskim ustanovama obeležio 16. oktobar – Svetski dan hrane i 17. oktobar – Međunarodni dan borbe protiv siromaštva.

Crveni krst Valjevo u partnerskoj saradnji sa Zavodom za javno zdravlje, Domom zdravlja i volonterima – učenicima iz srednje Medicinske škole Valjevo, uz edukativne programe i korisne darove obeležio je ove važne datume kojima se ukazuje na i dalje prisutne probleme.

Inače, uobičajenim aktivnostima Crveni krst Valjevo, u svojim svakodnevnim nastojanjima teži da smanji ljudsku patnju, uz zalaganje na poboljšanju osnovnih životnih uslova najugroženijijh sugrađana. Istovremeno, usmeravajući pažnju javnosti na rastuću socijalnu diskrepanciju.

Tim povodom, Aleksandar Tomić, sekretar Crvenog krsta Valjevo naglašava da su navedeni, uzastopni datumi važni za Crveni krst Valjevo najmanje na dva nivoa:

“Jedan nivo je edukativni, gde pokušavamo da navike vremena u kome živimo korigujemo na onaj način i učinimo život nešto boljim u smislu unosa odgovarajućih namirnica i sarađujemo sa Zavodom za javno zdravlje i domom zdravlja – patronažnom službom, kao i sa Medicinskom školim koja je strukovno zainteresovana i kontinuirano izrađuju zdravstveno – vaspitne panoe koje promoviše i svojim učenicima i građanima.

Na takav način, u kontinuitetu, mi pokušavamo da skrenemo pažnju na one činjenice koje smatramo bitnim.

Drugi nivo je jedan od najznačajnijih programa koje crveni krst realizuje i to je program “Narodne kuhinje” koji u kontinuitetu sprovodimo u našem gradu, 10 godina uz podršku Grada Valjeva i mi smo do septembra ove godine isporučili 1.468.800 obroka. To je bezmalo milion i po kvalitetnih obroka koje priprema kuhinja Predškolske ustanove “Milica Nožica” koje je izuzetno značajan partner u realizaciji narodne kuhinje, dok zaposleni u Crvenom krstu, i stručna služba, te obroke distribuira na četiri gradska punkta”, pojasnio je Aleksandar Tomić, sekretar Crvenog krsta Valjevo, pridodavši da ovu veoma važnu socijalnu uslugu u Valjevu koristi oko 400 sugrađana za koje su povodom 17. oktobra – Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva, uz redovne obroke, pripremili i dar u vidu tzv. porodične torbe pirinča.

Takođe, za 42 školaraca čiji su roditelji nosioci prava na usluge u narodnoj kuhinji u Valjevu, ovdašnja organizacija Crvenog krsta je pripremila za decu poklon u vidu bojica, svezaka i kabanicu, kao prigodnu podršku za svoje korisnike sa kojima se, čitave godine, susreću sa njima na terenu.

Povodom programa “Oktobar – mesec zdrave ishrane” i 16. oktobra – Svetskog dana hrane, Snežana Marinković, nutricionista – dijetetičar iz Odseka za promociju zdravlja Zavoda za javno zdravlje Valjevo napominje da tokom cele godine akcentuju pravilnu ishranu, ne samo u oktobru, posvećenom toj temi:

“Veoma je bitno da unapredimo ishranu kroz loklanu zajednici i uopšte kroz društvo. Ovih dana počinjemo predavanja u vrtićima Predškolske ustanove Milica Nožica i kroz edukaciju i radionice sa decom, ukazaćemo na različite predrasude u pogledu zdrave hrane, a i da mališane uvedemo u priču o tome šta je zdrava hrana i koji su to zdravi stilovi života.

Konkurs koji je objavio Institut “Milan Jovanović Batut” raspisan je na nivou Srbije, a glasi “Pravilna ishrana = zdravlje” tako da svi mališani predškolskog uzrasta, kao i učenici osnovne škole, od prvog do osmog razreda, mogu da crtaju, pišu nam o svojim zapažanjima putem pesama ili priča, do 30. oktobra mogu da nam stignu radovi, na našu adresu Vladike Nikolaja broj 5“, rekla je Snežana Marinković, nutricionista – dijabetičar iz Zavoda za javno zdravlje Valjevo, naglasivši da je zajednički rad veoma važan za promociju zdrave ishrane, samim tim i javno zdravlje.

Slavica Filipović, specijalista – strukovna medicinska sestra za oblasta javnog zdravlja iz Doma zdravlja Valjevo naglašava da oni i kroz svoje preventivne zdravstvene službe, upućuju da je zdrava ishrana važan faktor za očuvanje zdravlja:

“Nasuprot tome je nepravilna ishrana je značajan faktor rizika za nastanak mnogih oboljenja. Sva Savetovališta i službe Doma zdravlja Valjevo koje kroz promociju zdravlja skreću pažnju na važnost zdrave ishrane, i uopšte zdravih stilova života.

Moramo se podsetiti da smo početkom oktobra kroz Nacionalnu nedelju dojenja podstakli da model pravilnog načina ishrane kreće od samog rođenja. Jako je važno da roditelji grade svojoj deci te zdravenavike, da pripremaju zdrave obroke. Nije problem kupiti gotove kašice koje su bezbedne, ali ako postoji mogućnost da se odabere prirodna namernica za slanu i slatku kašicu, treba izabrati prirodno iz kontrolisanog uzgoja, to je mnogo bolje”, rekla je Slavica Filipović iz Doma zdravlja Valjevo, podsetivši da timskim radom sa kolegama na terenu, kroz zdravstvena predavanja, izložbe, upućuju da i deca treba da naguju navike, nasleđene od roditelja, u pogledu pravilne, zdrave ishrane:

Mi kažemo da pravilna ishrana treba da podrazumeva tri glavna obroka i dve užine i svakako da je bitno da se poštuje “piramida zdravilne ishrane” i da namernice koje su predviđene za ljudsku ishranu budu zastupljene u svakom obroku i da to bude izbalansirano.

Takođe, ukazujemo na važnost pravilne higijene, na dobro pranje voća i povrća, na termičku obradu, ali i na čuvanje u rashladnim uzrastima”, ukazujući da podržavaju primere dobre prakse u školama koje imaju svoje kuhinje za učenike, no takvih primera nije puno, navodi Slavica Filipović iz Doma zdravlja Valjevo, pridodavši da je za zdravlje neizbežno važno bavljenje fizičkim aktivnostima.

Crveni krst Valjevo neprekidno se trudi da ukazuje pomoć svojim korisnicima, uz kontinuiranu edukativnu aktivnost, kao nosilac platforme zainteresovanih institucija koje aktivnosti usmeravaju prema ispunjenju zajedničkih ciljeva.

Tekst je pripremila redakcija Objektiva.rs u okviru projekta

“Život socijalno osetljivih populacija stanovništva”

podržanog od strane Grada Valjeva