17/04/2024
Najnovije vesti
88.-sednica-Gradskog-veca-odrzana-28.-aprila-2023.-prenosi-Objektiva.rs iz Valjeva

Zasedalo Gradsko veće

Autor 02/05/2023

Na 88. sednici Gradskog veća, održanoj 28. aprila, utvrđena je Odluka o davanju saglasnosti i usvajanju projekta javno – privatnog partnerstva za rekonstrukciju, zamenu, racionalizaciju i održavanje dela sistema javnog osvetljenja primenom mera uštede energije na teritoriji grada Valjeva, informiše Grad Valjevo.

Skupština grada Valjeva, na sednici održanoj dana 31.10.2022. godine, donela je Odluku o pokretanju postupka realizacije javno – privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za rekonstrukciju, racionalizaciju i održavanje javnog osvetljenja na teritoriji grada Valjeva, kojom je pokrenut postupak za realizaciju navedenog projekta. Na osnovu ovlašćenja sadržanih u navedenoj odluci, rešenjem Gradskog veća grada Valjeva, imenovan je Stručni tim. Predlog ovog projekta dostavljen je Komisiji za javno – privatno partnerstvo, koja je dala pozitivno mišljenje da se navedeni projekat može realizovati u formi javno – privatnog partnerstva.

Članovi Gradskog veća prihvatili su odluku o stavljanju van snage Odluke o usvajanju predloga koncesionog akta za finansiranje, upravljanje i obavljanje farmaceutske zdravstvene delatnosti na primarnom nivou na teritoriji grada Valjeva i opština Osečina i Ljig. Na osnovu navedene odluke, raspisan je Javni poziv, a kako do dana označenog za dostavljanje i otvaranje ponuda nije pristigla nijedna ponuda, predloženo je donošenje ove odluke.

Donet je Zaključak o usvajanju izveštaja o radu Štaba za vanredne situacije grada Valjeva za 2022. godinu. Razlog za usvajanje izveštaja o radu Štaba za vanredne situacije grada Valjeva za prethodnu godinu je evidentiranje stanja sistema za zaštitu i spasavanje na teritoriji grada Valjeva. Takođe, prihvaćen je Operativni plan odbrane od poplava, za vode II reda grada Valjeva za 2023. godinu. Razlog za donošenje Operativnog plana je efikasna odbrana od bujičnih tokova na vodotokovima na teritoriji grada Valjeva.

Na današnjoj sednici Gradskog veća utvrđen je Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za Grad Valjevo za 2023. godinu. Za sprovođenje predloženog Programa sredstva u iznosu od 100.000.000 dinara, planirana su budžetom grada Valjeva za 2023. godinu, a Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je prethodno dalo saglasnost na navedeni program.

Takođe, prihvaćen je Pravilnik o kriterijumima i postupku za dodelu i korišćenje podsticajnih sredstava u poljoprivredi. Ovim pravilnikom se utvrđuju kriterijumi i postupak za dodelu i korišćenje podsticajnih sredstava, predviđeni Programom podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za Grad Valjevo.

Utvrđena je Odluka o boji i načinu označavanja vozila i opremi komunalne milicije grada Valjeva.

Prihvaćena je Odluka o javnom linijskom gradskom i prigradskom prevozu putnika. Ovom odlukom se uređuju uslovi, organizacija, način obavljanja javnog linijskog prevoza putnika i način registracije i overe reda vožnje u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji grada Valjeva.

Razmatrana je odluka o izmenama i dopunama Odluke o snabdevanju vodom za piće i prečišćavanju i odvođenju atmosferskih i otpadnih voda na teritoriji grada Valjeva.

Doneto je Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama statuta Centra za socijalni rad „Kolubara“ Valjevo.

Članovi Gradskog veća na razmatranju su imali i Poslovnik o radu Gradskog veća grada Valjeva. Uspostavljanje elektronskog sistema funkcionisanja Gradskog veća putem elektronske dostave akata, glasanja upotrebom elektronskog sistema i čuvanja tonskih zapisa sa integralnim tekstovima usvojenih akata, uslovilo je potrebu usaglašavanja Poslovnika sa novim načinom organizacije i rada ovog organa.

Prihvaćen je Zaključak povodom statusne promene pripajanja JKP Polet Javno komunalnom preduzeću Vidrak. Gradsko veće nalazi da je uz uvažavanje razloga za podnošenje inicijative Nadzornog odbora JKP Polet i prihvatanje iste od strane Nadzornog odbora JKP Vidrak, u cilju činjenica vezanih za funkcionisanje i obavljanje komunalnih delatnosti organizovanjem jednog pravnog subjekta, neophodno sačiniti Elaborat o opravdanosti navedene statusne promene, koji će biti dostavljen Skupštini grada Valjeva, u cilju odlučivanja u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

Prihvaćena je Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti godišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća, čiji je osnivač Grad Valjevo, za period 1.1.2022. do 31. 12. 2022. godine.

Doneto je Rešenje o utvrđivanju dozvoljenog broja vozila za obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Valjeva. Dozvoljen broj taksi vozila na teritoriji grada Valjeva iznosi 360 vozila.

Članovi Gradskog veća prihvatili su dva rešenja o podnetim žalbama Gradskoj upravi i to jednu žalbu o lokacijskim uslovima, kao i žalbu na rezervaciju dva parking mesta na kolovozu u Mišarskoj ulici. Takođe, prihvaćena su četiri rešenja Komisije za utvrđivanje osnova i visine naknade štete nastale usled ujeda pasa lutalica.

Naredno zasedanje odbornika Skupštine Grada Valjeva je zakazano za utorak, 9. maj 2023. godine.