25/05/2024
Najnovije vesti
aero alarm zagadjenje Valjevo-FOTO-Dragan-Krunic-Objektiva.rs-Valjevo Ljubin grob Brdjani

AERO ALARM: 131 DAN

Autor 21/12/2022

Prošla je još jedna decembarska nedelja sa zagađenim vazduhom. Kiša delimično ublažila zagađenje, navodi Lokalni odgovor u ovonedeljnom “Aero alarmu”.

Najviša srednja dnevna koncentracija u četvrtak, 15.12.2022. suspendovane PM 10 čestice 132,1 µg/m3. Najviša srednja dnevna koncentracija suspendovanih PM 2,5 čestica zabeležena istog dana u vrednosti 123,52 µg/m3. U četvrtak je zabeležena maksimalna satna koncentracija u 21 čas u vrednosti od 238,64 µg/m 3 za suspendovane PM 10 čestice. Isti dan, u isti čas, u četvrtak u 21 sat registrovana je vrednost od 235,08 µg/m 3 za suspendovane PM 2,5 čestice.

Vazduh u Valjevu bio je veoma zagađen. Svako može početi da oseća zdravstvene tegobe, a članovi osetljivih grupa mogu doživeti ozbiljnije posledice po zdravlje. Za vreme ovakvih koncentracija zagađujućih materija treba razmisliti o fizičkim aktivnostima u zatvorenom ili organizovanju u periodu kada se očekuje poboljšanje kvaliteta vazduha.

Na dan 19.12.2022. po podacima Državne merne mreže za automatski monitoring kvaliteta vazduha i informacijama koje objavljuje portal Extremna ekologija, u vazduhu u Valjevu je od početka 2022. godine zabeleženo ukupno 131 dan sa prekoračenjem dnevne granične vrednosti suspendovanih PM 10 čestica (50 µg/m3), čime je prekoračen limit od 35 dana koliko je dozvoljeno godišnje prekoračenje granične vrednosti.

Tabela 1. Prikaz kvaliteta vazduha u Valjevu za proteklu nedelju po danima Najviše dnevne koncentracije (suspendovane čestice) µg/m3
PM 10 PM 2,5 PM 10 Čas PM 2,5 Čas
12.12.2022. Loš 47,19 41,79 118,8 20 100,16 20
13.12.2022. Veoma loš 68,20 54,41 155,46 10 117,56 10
14.12.2022. Izuzetno loš 103,52 98,55 155,84 21 153,79 21
15.12.2022. Izuzetno loš 132,10 123,52 238,64 21 235,08 21
16.12.2022. Veoma loš 104,00 73,86 228,34 17 209,80 00
17.12.2022. Loš 33,67 30,71 73,63 17 51,38 17
18.12.2022. Loš 49.65 42.97 114,12 22 105,97 22
Dijagram 1. Prosečne dnevne koncentracije zagađujućih materija u vazduhu, Valjevo, Datum: 12.12.2022-18.12.2022. Izvor: Državna mreža za automatski monitoring kvaliteta vazduha

Komentari:
Edukacija o čistom vazduhu. U saradnji sa Osnovnom školom „Nada Purić“ iz Valjeva udruženje Lokalni odgovor započelo realizaciju edukativnih radionica za nastavnike i učenike u okviru projekta „Na početku beše informacija“. U učionici postavljen digitalni senzor koji meri kvalitet vazduha u zatvorenom prostoru i obaveštava đake i nastavnike.

Na prvoj radionici su straučne saradnice na projektu Biljana Mladenović i Slađana Stanković, prezentirale nastavnicima škole najvažnije informacije o kvalitetu vazduha u zatvorenom i otvorenom prostoru i merama za smanjenje zagađenja vazduha.

Čist vazduh – samo za odlikaše. Iz Gradske uprave je saopšteno da će o trošku javnog budžeta, u okviru realizacije Lokalnog plana akcije za decu, na zimovanje na planinu Divčibare, u izvedbi agencije „Rekreativa“, biti poslato 70 najboljih učenika valjevskih osnovnih škola. Nadležni tvrde da je to poduhvat koji će doprineti poboljšanju kvaliteta života dece. Sa druge strane, približno 10 hiljada dece i mladih u Valjevu je gotovo svakodnevno izloženo uticaju zagađenog ambijentalnog vazduha, gotovo polovinu godine.

Deca i mladi predstavljaju najosetljiviju grupu stanovništva koja je pogođena zagađenjem vazduha. Valjevo do današnjeg dana nema razvijen niti usvojen Plan kvaliteta vazduha niti plan zaštite zdravlja stanovništva, posebno dece, od uticaja zagađenog vazduha,” navedeno je u izveštaju udruženja Lokalni odgovor iz Valjeva.

Izvor informacija
Građanska mreža za merenje aerozagađenja https://sensor.community/en/
Informacije o oceni kvaliteta vazduha u Valjevu su preuzete sa Državne merne mreže http://www.amskv.sepa.gov.rs/pregledpodataka.php?stanica=22
Kvalitet vazduha Ekstremna ekologija https://xeco.info/xeco/vazduh/
Podaci o uticaju na zdravlje i preporuke su preuzete iz EU Air Quality Index https://ec.europa.eu/environment/air/pdf/Air%20quality%20index_final%20report.pdf