21/06/2024
Najnovije vesti
Valjevo-vesti-Objektiva.rs-izlozba-3.jul-Vozarevic-Moderna-galerija

U Modernoj galeriji Valjevo izložba slika i crteža Lazara Vozarevića

Autor 02/06/2023

U Modernoj galeriji Valjevo biće otvorena izložba „Lazar Vozarević. Slike i crteži“ u subotu, 3. juna 2023. godine, u 12 časova. Tom prilikom, prisutne će pozdraviti kustos i direktor Galerije „Lazar Vozarević”, Marija Vukajlović i Milan Marinković. Izložba u Valjevu traje do 20. avgusta 2023. godine.

Opus Lazara Vozarevića odlikuje istraživanje koje se kretalo od kubističkih aksioma preko enformela do postenformel eksperimenata. Zajednički imenitelj različitih faza stvaralaštva je umetnikovo jedinstveno razumevanje nasleđa srednjovekovne umetnosti. Izloženi radovi, nastali u periodu od 1951. do 1967. godine, svedoče o očuvanju predmetnog i mogućoj interpretaciji baštine antike i Vizantije u umetnosti druge polovine XX veka.

U katalogu izložbe, autor teksta Apologeta i njegovi građani, Marija Vukajlović ukazuje na osobenost stvaralaštva Lazara Vozarevića.

„Nakon prolaznih inspiracija, traženja i eksperimentisanja, osoben stil Lazara Vozarevića, sredinom pedesetih, postaje zreo i koncepcijski uobličen. Puna zrelost kubističke faze u radu slikara uslovno će se poklapati sa formiranjem i trajanjem Decembarske grupe od 1955-1960. koja je i formalno odredila domete srpskog modernizma šeste decenije.

Nakon prolaznih uticaja kritske i klasične umetnosti, obraćanje srednjovekovnom monumentalnom slikarstvu postaje trajna preokupacija slikara, čije vrednosti uspešno sublimira u savremenom delu. Pikasove postkubističke varijacije na teme iz istorije umetnosti i dela starih majstora, poput Pusena i Kurbea, tokom pedesetih, bile su podsticajne za Vozarevića koji će sličan tretman primeniti na delima lokalne tradicije. Ispod kubističkog skeleta pomaljaju se stare ikonografske teme uspenja, oplakivanja, Bogorodice sa detetom, Svete porodice, vladarskih likova sa povelja ili ktitorskih kompozicija, konjanika ili scena turnira. Ipak one gube svoje prvobitno značenje i u potpunosti postaju deo savremenog sveta, simbol za egzistencijalističke preokupacije današnjice, kojim je obremenjeno savremeno doba.

Valjevo-vesti-Objektiva.rs-izlozba-3.jul-Vozarevic-Moderna-galerija

Srednjovekovna tematika magnetski privlači slikara, ali je on transponuje u moderan sistem značenja. Tema gubi svoj raniji sakralni karakter i postaje bliža profanom duhu, mada u konačnom utisku zadržava elemente ikoničnosti. Gotovo redovno nalazimo vizantijsku koncepciju prostora, bez perspektive, na jednom uskom podijumu, kao na pozornici, na kojoj se ređaju frontalno postavljeni likovi, kao nosioci jednog dubljeg simboličnog značenja. Na tom uskom prostoru odvija se sva drama ljudskog postojanja, ispričana u vidu srednjovekovnih kompozicija. Zapaža se i obrnut postupak, upliv asocijativnih detalja iz savremene umetnosti u svet srednjovekovnih ikonografskih shema. Jedne pored drugih egzistiraju stare ikonografske teme, uporedo sa omiljenim rekvizitorijumom iz moderne…“

Decembarska grupu čini deset uglednih umetnika. Zajedničke osobine grupe bile su naklonost ka sintetičkom kubizmu, geometrijskom crtežu i jasnoj asocijaciji na predmet. U toku svog petogodišnjeg trajanja bila je najvažnija umetnička pojava srpskog slikarstva pedesetih. I pored ideja naglašene liberalizacije, grupa nije bila antisistemska, njeni protagonisti su negovali sliku kao uređen svet i zadržavali se u sferama estetskog racionalizma.

Biografija Lazara Vozarevića

Lazar Vozarević je rođen 15. jula 1925. godine u Sremskoj Mitrovici. Prva saznanja iz slikarstva stekao je u Školi za primenjene umetnosti u Beogradu. Diplomirao je na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu 1948. godine u klasi profesora Mila Milunovića.

Radio je kao docent na istom fakultetu od 1960. godine. Bio je član grupe Jedanaestorica i Decembarske grupe. Šezdesetih godina XX veka bio je predstavnik enformel slikarstva. U Parizu je studijski boravio više puta, 1951-1952, 1954-1956, 1958. i 1962.

Njegova dela danas se nalaze u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu, Umjetničkoj galeriji na Cetinju, Umjetničkoj galeriji u Sarajevu, Galeriji Matice srpske u Novom Sadu, Galeriji poklon zbirke Rajka Mamuzića u Novom Sadu, Pinakoteci u Bariju, kao i u privatnim kolekcijama sa prostora nekadašnje Jugoslavije i stranim zbirkama u Americi (David Rockefeller, Gene Sklar, Paul Flockerman), Italiji (Guido Trevisan), Francuskoj (Philippe Baudet).

Pored slikarstva bavio se mozaikom i ilustracijom. Monumentalno dekorativni mozaici Vozarevića izvedeni su u hotelu Metropol u Beogradu (1956-1957), u Vojnotehničkom institutu u Beogradu (1958) i u Domu omladine u Beogradu (1964). Lazar Vozarević je nagrađen Oktobarskom nagradom grada Beograda (1952), nagradom za slikarstvo na Prvom jugoslovenskom trijenalu likovnih umetnosti u Beogradu (1961) i Prvom nagradom na konkursu za Omladinski spomenik u Beogradu (1964).

Preminuo je 29. marta 1968. godine u Beogradu. U njegovom rodnom gradu 1973. godine otvorena je Galerija Lazar Vozarević koja čuva i prezentuje njegova dela.

Moderna galerija Valjevo

Moderna galerija Valjevo, postoji i uspešno radi od 1985. godine. Nastala je inicijativom svetski poznatog i priznatog slikara Ljube Popovića. Program je zasnovan na prezentovanju i tumačenju umetničkih fenomena koji su u teoriji umetnosti označeni kao neofiguracija i fantastični realizam. U periodu istorijskog eklekticizma i slobodnog odnosa prema formama i objektima dostupnim umetnosti, galerija se opredelila za izlaganje dela koja su, između ostalog, bliska teorijskim postavkama grupe Mediala.