15/06/2024
Najnovije vesti
Rukovodilac-Odeljenja-za-finansije-Zeljko-Tabasevic-GRAD-VALJEVO Objektiva.rs 20 05 2022

USVOJEN PRVI REBALANS BUDŽETA

Autor 20/05/2022

Na sednici Skupštine grada Valjeva usvojen prvi rebalans budžeta gradske uprave Valjevo za 2022. godinu, kojim su planirani prihodi i rashodi i preneta neutrošena sredstva u iznosu od 4.237.000.000 dinara sredstava budžeta grada i 73.561.672,03 dinara sredstava iz ostalih izvora budžetskih korisnika; tako da ukupna planirana sredstva iznose 4.310.561.672,03 dinara i u odnosu na osnovnu odluku o budžetu uvećana su za 6,64%.

Obrazlažući rebalans, Željko Tabašević, rokovodilac Odeljenja za finansije gradske uprave Valjevo je napomenuo:

„Najveći deo budžeta čine tekući prihodi od poreza, taksi i naknada koji pristižu u kontinuitetu na budžet grada Valjeva i oni su planirani u iznosu od 3.775.000.000,00 dinara.

Primanja od prodaje nefinansijske imovine su planirana na 30 miliona i preneta neutrošena sredstva u iznosu od 432 miliona dinara.

Porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke planiran je u iznosu od 2.129.000.000,00 dinara i u odnosu na osnovnu odluku uvećan je za 82 miliona dinara.

Prihodi od poreza na zarade su planirani u iznosu od 1.797.000.000 dinara, porez na imovinu 519.800.000 dinara i on je uvećan u odnosu na osnovnu odluku za 20,8 miliona.

U ovoj grupi porez za imovinu je i naš najznačajniji izvorni prihod – porez na imovinu obveznika koji vode poslovne knjige, odnosno pravna lica i preduzetnici koji ne vode poslovne knjige i fizička lica i on je planiran u iznosu od 385 miliona.

U okviru poreza na imovinu su i dva ustupljena prihoda – porez na nasleđe i poklon, planiran u iznosu od 29 miliona i porez na prenos apsolutnih prava, koji je planiran u iznosu od 105,8 miliona dinara.

Što se tiče rashodne strane u budžetu, akcenat Ministarstva je na programskoj klasifikaciji budžeta. I ovim rebalansom smo planirali 17 programa sa svim programskim aktivnostima i utvrđenim odgovornim licima za sprovođenje istih.

Komunalne delatnosti su uvećane za oko tri miliona dinara i u okviru programa 2, programska aktivnost investiciono održavanje i javno osvetljenje je uvećana za tri miliona, lokalni ekonomski razvoj je manji za 20 miliona, razvoj turizma malo povećan iznos za oko 500.000, zaštita životne sredine je povećana za 11,3 miliona, putna infrastruktura je povećana u odnosu na osnovnu odluku za 37 miliona dinara.

Za predškolsko obrazovanje i vaspitanje je najveće povećanje od 185 miliona i najveći deo se odnosi na iznos od 173 miliona za rekonstrukciju stare Šeste škole i njenu promenu namene u objekat predškolske ustanove.

Kod osnovnog obrazovanja, iznos je uvećan za 4 miliona, srednje obrazovanje za 800.000, socijalna i dečja zaštita za tri miliona, zdravstvena zaštita je ostala na istom nivou 46,6 miliona.

Za razvoj kulture i informisanja povećan iznos za 7 miliona, za razvoj sporta i omladine je uvećan budžet u odnosnu na osnovnu odluku za jedan milion i uvedena je nova programska aktivnost, a to je da je planiran iznos od jedan milion dinara za Kancelariju za mlade.

Kod programa opšte usluge lokalne samouprave povećan je iznos za 16 miliona dinara i kod programa za energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije, sredstva su povećana za 20 miliona dinara, tako da ukupno planirana sredstva u ovom programu iznose 50 miliona dinara“, obrazložio je predlog odluke o prvom rebalansu budžeta rukovodilac Odeljenja za finansije Željko Tabašević.

Prvi rebalans budžeta grada Valjeva za 2022. godinu, čiji su predlog usvojili odbornici u Skupštini grada Valjeva, kao glavni cilj ima obezbeđivanje dovoljno sredstava za prenamenu stare zgrade Šeste osnovne u dva vrtića.

Gradonačelnik Valjeva Lazar Gojković je rekao da je za njega lično to najbitniji projekat u ovom trenutku u gradu Valjevu i rešavanje jednog ogromnog problema, jer će lista čekanja dece za upis u vrtiće biti i veća nego prošle godine.

„Želim da istaknem ono što je po meni najvažnije i najveće u ovom trenutku, a to je dogradnja i rekonstrukcija starog objekta Šeste škole, u cilju prenamene u kombinovanu dečiju ustanovu. Na taj način ćemo obezbediti dodatne kapcitete i videćemo kada se završi ovaj konkurs, koliko će tačno dece ostati na toj listi čekanja i definitivno ćemo znati koja je to brojka koja nam u narednom periodu treba da rešimo problem upisa dece u Predškolsku ustanovu. Ono što je najbitnije i što danas treba sa ove Skupštine da bude najveća vest, jeste da će biti izgrađena dva nova vrtića i da će time gotovo 90% biti rešena lista čekanja u ovom trenutku. Uporedno sa tim, izuzetno dobro napreduje projekat koji je još pre par godina poslat u Američku ambasadu, za dogradnju vrtića „Bambi“ i nadam se da ćemo vrlo brzo moći da informišemo građane i kažemo dobre vesti koje se tiču tog projekta, gde bi dobili dodatnih, ne znamo tačno u ovom trenutku, ali možda i 150 mesta.

Za mene lično, ovo je najbitniji projekat u mom mandatu, koliko god mandat bude trajao, a toliko mi je to važno, da sa druge strane nisam pomenuo da trenutno u Valjevu niču tri fabrike. Ne postoji grad u Srbiji u kojem se u isto vreme grade tri fabrike. To je 2300 novih radnih mesta i moram da kažem da je to apsolutno šansa za naš budžet, da se iz poreza taksi i naknada, sutra kada te fabrike krenu u punom kapacitetu da rade i kada se zaposle radnici, da se naš budžet napuni, da stignemo budžete nekih gradova koji su slične veličine kao grad Valjevo, a imaju daleko veće budžete“.

Gradonačelnik Valjeva je tom prilikom obrazložio koliko je sredstava dobijeno od strane ministarstava za različite projekte.

„Ne postoji nijedan poziv bilo kog ministarstva, a da se grad Valjevo na njega nije javio. Najpre poziv Ministarstva rudarstva i energetike, 30 miliona dinara za grad Valjevo, jedini grad koji je više od nas opredelio sredstava za energetsku efikasnost je Čačak, za 2 miliona dinara.

Kod Ministarstva zaštite životne sredine u prošloj godini ukupno milion evra za četiri aktivnosti: proširenje toplovodne mreže i priključenje objekata javnih ustanova, čišćenje divljih deponija, eko – parkići i pošumljavanje grada. I ove godine smo za eko – parkiće od Ministarstva zaštite životne sredine dobili 5,5 miliona dinara, dobili smo za čišćenje divljih deponija 3.165.000,00 dinara, za pošumljavanje ove godine 4 miliona dinara.

Dva takođe važna projekta kod Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave smo konkurisali za elektronsku skupštinu i dobili sredstva od 6 miliona dinara. Konkurisali smo za jedinstveno mesto, takođe dobili sredstva, kod UNOPS – a smo konkurisali za zgradu socijalnog stanovanja i očekujem pozitivan odgovor svakog dana.

Kod Ministarstva poljoprivrede, konkurisali smo i ove i prošle godine za atarske puteve. Prošle godine smo dobili 10 miliona dinara, ove godine ćemo dobiti 16 miliona dinara. Da ne pričam o Gerontološkom centru, 1 milijarda kod Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja preko Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima.

Dakle, izuzetno puno novca po različitim osnovama. Krivo mi je što nismo kod Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave prošli na konkursu za unutrašnje uređenje Doma sporta “General Svetomir Đukić”, ali ćemo to uređenje uraditi iz budžeta grada Valjeva.

Bili smo pre nekoliko dana u Ministarstvu za omladinu i sport, takođe smo napravili dobar sastanak i očekujem pomoć i podršku za projekte koje se tiču sportske infrastrukture.

To su otprilike sredstva koja su dobijena u prošloj i ovoj godini. Naravno nećemo se zaustaviti na tome, jer se trudimo da ne preskočimo nijedan konkurs“, rekao je gradonačelnik Valjeva, Lazar Gojković.