13/07/2024
Najnovije vesti
Sveta-Tri-Jerarha-FOTO-Izvor-Srpska-pravoslavna-Crkva-prenosi-Objektiva.rs-vesti-Valjevo

Sveta tri Jerarha

Autor 12/02/2024

Sveta tri Jerarha su svetitelji Vasilije Veliki, Grigorije Bogoslov i Jovan Zlatousti. Sva tri svetitelja imaju dan praznovanja: Vasilije Veliki 1. januar, Grigorije Bogoslov 25. januar i Jovan Zlatoust 27. januar i 13. novembar. U kalendaru SPC praznik je označen crvenim slovom.

Praznik tri svetitelja je ustanovljen u XI veku, 1084. godine, u vreme cara Aleksija Komnena zbog rasprave u narodu oko toga koji je od ove trojice svetitelja najveći.

Jedni uzdizahu Svetog Vasilija Velikog zbog njegove čistote i hrabrosti, kao velikog svetovnog  i duhovnog učitelja. Drugi uzdizahu Grigorija Bogoslova zbog njegove nedostižne dubine i visine uma u bogoslovlju, kao nenadmašnog tumača dogme. Treći uzdizahu Jovana Zlatoustog zbog njegove čudesne jasnoće i krasnorečivosti pri izlaganju vere, kao nedostižnog propovednika Jevanđelja. Čak su se i njihove pristalice različito nazivali: vasilijani, grigorijani i jovaniti. No promisao Boža spor bi rešen na korist Crkve i na još veću slavu svetitelja.

Episkop evhaitski Jovan imao je vizije u snu. Najpre mu se javiše sva tri sveca ponaosob, a potom skupa. I tada mu rekoše: Mi smo jedno u Boga, kao što vidiš, i ništa nema u nama protivrečno… Niti ima među nama prvog ni drugog. I posavetovaše episkopa Jovana da im napiše zajedničku službu i da im se odredi jedan zajednički dan praznika.

Tako spor među narodom bi rešen i 30. januar (po novom 12. februar) bi određen za dan zajedničke slave tri jerarha. Proslavljaju ga svi pravoslavni narodi. Grčki narod ga smatra, ne samo crkvenim, nego i najvećim nacionalnim i školskim praznikom.

Sveta Tri Jerarha su zaštitnici ljudi i životinja od mraza, hladnoće i zlih vetrova. Slavi se kao esnafska slava metalaca.

Prema narodnoj tradiciji, u zavisnosti sa koje strane vetar duva, ukazuje kakvo će vreme biti tokom godine. Ukoliko duva južni vetar –biće dobra i bogata godina, dok severac predskazuje lošu godinu i hladno vreme. Ako duva vetar sa istoka – predskazuje nemaštinu, dok zapadni vetar blagodat, veruje se da će biti ribe i mleka. Dobrim predznakom se tumači ukoliko vetra nema, jer to znači da će biti vesela i bogata godina.

U delu “Ohridski prolog” Sveti Nikolaj Srpski je napisao:

Post i vera — Vasilije,

Bogoslovlje — Grigorije.

Milosrđe — Zlatousti,

Zlatousti, Medousti!

Rabotnici jednog dela;

Tri napose — tri angela,

Tri zajedno ko Bog jedan,

Nit ko glavni ni uzgredan.

U večnosti svi se slažu.

Jednog vičeš — tri pomažu.

Jednog pevaš, sva tri čuju,

Jednog slaviš, tri s’ raduju.

Tri čoveka — jedno celo,

Tri Jerarha – jedno delo,

Tri imena — jedna slava,

Svoj trojici — Hristos glava.