12/04/2024
Najnovije vesti
Sveti-Arhangel-Gavrilo 26 jul Objektiva.rs Valjevo

SABOR SVETOG ARHANGELA GAVRILA

Autor 26/07/2022

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas praznuju Sabor Svetog Arhangela Gavrila, i njegovo javljanje kroz svu istoriju ljudskog spasenja.

Arhangel Gavrilo, blagovesnik radosti, jedan je od sedam velikih angela serafima koji su učestvovali u stvaranju sveta, najbližih prestolu Gospoda. Smatra se vesnikom tajni Božjih.

Lik anđela Gavrila sa presvetom Bogorodicom Marijom, koja prima Blagovest, slika se na carskim dverima pravoslavnih oltara koja se simbolično otvaraju u toku liturgije jer je ovaj događaj otvorio put u Carstvo nebesko.

Narod ga smatra zaštitnikom ljudi i stoke od vremenskih nepogoda. Česta je zavetna slava.