24/05/2024
Najnovije vesti
Fond za zdravstveno osiguranje filijala Valjevo Objektiva.ra Valjevo

26 INOVATIVNIH MEDIKAMENATA NA LISTI

Autor 02/03/2022

Republički fond za zdravstveno osiguranje je usvojio listu lekova na koju je stavljeno 26 inovativnih medikamenata za lečenje malignih bolesti, dijabetesa, hepatitisa C i multipleskleroze.

Od malignih bolesti savremena terapija je stavljena za karcinom bubrega, debelog creva, dojke, jajnika, štitaste žlezde, kao i za hroničnu limfocitnu leukemiju.

Na listu su stavljene savremene terapije za mnogene maligne bolesti, kao što su dijabestes, multipla skleroza, srčana insuficijencija, hepatitis C i hemofilija.

-za lečenje dijabetesa: dva leka iz grupe SGLT-2 inhibitora i to: Forxiga (INN: dapagliflozin) i Jardinace ( INN: empagliflozin) i dva leka iz grupe GLP-1 agonista i to: Ozempic (INN: semaglutide) i Victoza (INN: liraglutide)

-za lečenje teške srčane insuficijencije: lek Entresto (INN: sacubitril / valsartan)

-za lečenje sekundarno progresivne multiple skleroze: lek Mayzent (INN: siponimod)

-za lečenje hepatitisa C: lekovi Maviret (INN: glecaprevir/pibrentasvir), Epclusa (INN: sofosbuvir/velpatasvir) i Zepatier (INN: elbasvir, grazoprevir)

-za profilksu krvarenja kod bolesnika sa teškim oblikom hemofilije A: lek Hemlibra (INN: emicizumab)

-za lečenje hronične limfocitne leukemije i Mantle ćelijskog limfoma: lek Imbruvica (INN: ibrutinib)

-za lečenje karcinoma dojke: lekovi Ibrance (INN: palbociklib), Kisqali (INN: ribociklib), Faslodex (INN: fulvestrant) i Perjeta (INN: pertuzumab), kao i lek Akynzeo (INN: palonosetron/netupitant), koji se koristi u prevenciji mučnine i povraćanja kod pacijentkinja sa karcinomom dojke na hemioterapiji

-za lečenje kolorektalnog karcinoma: lekovi Erbitux (INN: cetuksimab), Vectibix(INN:panitumumab) i Avastin (INN: bevacizumab)

-za lečenje karcinoma bubrega: Opdivo (INN: nivolimab), Cabometyx (INN:kabozantinib) i Inlyta (INN: aksitinib)

-za lečenje karcinoma jajnika, jajovoda i peritoneuma: lek Lynparza (INN: olaparib)

-za lečenje karcinoma pluća: lek Alunbrig (INN: brigatinib)

-za lečenje karcinoma štitne zlezde: lek Nexavar (INN:sorafenib)

-prevencija karcinoma grlića materice: HPV vakcina Gardasil 9 (INN:9 – valentna vakcina protiv humanog papiloma virusa).

Cilj ove inovativne terapije je da se pacijentima produži i poboljša kvalitet života, bez dodatne nege.

Svih 26 lekova će se obezbeđivati osiguranim licima u potpunosti na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja od maja meseca, pri čemu će se lekovi za lečenje dijabetesa i srčane insuficijencije izdavati u apotekama bez participacije, tj. bez učešća osiguranih lica, dok su ostali lekovi namenjeni za tzv. bolničku primenu.

Spisak inovativnih lekova koji su stavljeni na listu objavljen je i na sajtu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje www.rfzo.rs, navedeno je u obaveštenju Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Filijala u Valjevu.