19/04/2024
Najnovije vesti
  • Home
  • Vesti
  • USS “Sloga” – Sve više nesreća na radu ukazuju na sistemsku krizu u Srbiji
Foto-USS-Sloga-sindikat-Sloga-prenosi-Objektiva.rs-vesti-Valjevo

USS “Sloga” – Sve više nesreća na radu ukazuju na sistemsku krizu u Srbiji

Autor 18/01/2024

Željko Veselinović, predsednik Udruženih sindikata Srbije “Sloga” potpisuje saopštenje za javnost koje prenosimo u celini.

Sve više tragedija na radnom mestu širom Srbije, poslednje u “Trajalu” i “Magni”,  ukazuju da Srbija, uprkos Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu, nije država koja je sposobna da institucionalno sprovede mere zaštite, kontrole i sankcionisanja poslodavaca i odgovornih lica u kompanijama i firmama gde se tragedije događaju.

Ovaj zabrinjavajući trend ne samo da ukazuje na hitnu potrebu za promenama, već i baca svetlo na nekoliko ključnih problema u našem društvu i radnom okruženju. Nedostatak ili neadekvatna primena zakona o bezbednosti na radu, nedovoljan nadzor i inspekcije, korupcija i sukobi interesa, kao i nedostatak svesti ili obuke o bezbednosti na radu su samo neki od faktora koji doprinose ovoj alarmantnoj situaciji.

Kao sindikat, pozivamo na hitno jačanje zakonodavstva i njegovu rigoroznu primenu. Zakoni moraju biti jasni, strogi i primenjivani bez izuzetka. Takođe, neophodno je povećanje broja inspektora rada, unapređenje njihove obuke i resursa, kako bi se osigurala redovna kontrola i nadzor nad primenom bezbednosnih standarda. Takođe, radnici moraju uvek biti svesni opasnosti ukoliko rade na mestu sa povećanim rizikom bez adekvatne zaštitne opreme, moraju da odbiju nebezbedan rad i to prijave svome sindikatu ili inspekciji.

Na žalost, ova država je duboko zagrizla u korupciju gde institucije ne rade svoj posao i gde se prećutno ili koruptivno dozvoljava pojedinim poslodavcima da se prema radnicima ponašaju kao prema predmetima a ne ljudskim bićima. Zato borba protiv korupcije treba da bude prioritet. Potrebne su strože mere za sprečavanje korupcije u regulatornim telima, kao i veća transparentnost u procesima donošenja odluka.  Edukacija radnika i poslodavaca o važnosti bezbednosti na radu igra ključnu ulogu u prevenciji nesreća, jer zakon ne treba da bude samo formalnost, što je sada, već efikasan alat koji ispunjava svoje osnovne elemente i ciljeve.

Na kraju, ništa manje bitno, moramo ojačati prava radnika. Podržavanje formiranja i jačanja sindikata, kao i pružanje bolje pravne zaštite radnicima, ključno je za stvaranje bezbednijeg i pravednijeg radnog okruženja, navedeno je u saopštenju za javnost USS “Sloga”.