19/05/2024
Najnovije vesti
Deca-Petnica-skolica-plivanja-LAP-diplome Sportsko rekreativni centar bazeni u Petnici

URUČENE DIPLOME MALIŠANIMA IZ ŠKOLICE PLIVANJA

Autor 20/07/2022

Grad Valjevo je u okviru Lokalnog plana akcije za decu omogućio da oko 150 mališana, uzrasta prvog razreda, besplatno pohađaju školicu plivanja u Sportsko rekreativnom centru Petnica.

Uz stručno pedagoški rad iskusnih instruktora ovog leta je za dve grupe polaznika priređena besplatna škola plivanja.

Prva grupa je završila obuku i početkom sedmice deci je diplome uručio Radoica Rstić, predsednik Komisije za implementaciju Lokalnog plana akcije (LAP) za decu.

“Lokalni plan akcije za decu je predvideo jednu od aktivnosti, a to je besplatna školica plivanja za sve učenike koji su završili prvi razred osnovne škole svih gradskih škola u Valjevu, a koji su se prijavili preko svojih škola.

Nakon završene prve aktivnosti, a to je besplatno letovanje za sve učenike iz seoskih škola, realizujemo sada drugu aktivnost, a to je školica plivanja. Dakle, razdvojili smo aktivnosti Lokalnog akcionog plana na decu sa seoskog područja, kao i decu sa gradskog područja.

Za ovu namenu, Grad Valjevo je izdvojio 1.200.000 dinara preko Lokalnog plana akcije za decu i upravo završavamo obuku prve grupe, za 50 dece neplivača.

Grad Valjevo je još davno prepoznao potrebu da pruži podršku roditeljima i deci koja su krenula već u osnovnu školu, ali nisu savladala veštinu plivanja, koja će im sigurno biti potrebna u životu. Inače, Lokalni plan akcije je predvideo da ukupno 150 dece prođe ovoga leta kroz školicu plivanja. Projektna aktivnost traje dva meseca, sprovodi se svakog radnog dana u SRC Petnica.

Za više godina koliko se ovaj plan akcije sprovodi, nekoliko hiljada dece je prošlo ovu aktivnost i zaista jedna zahvalnost Plivačkom klubu Valis i Ustanovi za fizičku kulturu Valis, koji su u saradnji sa gradom Valjevom kao partneri pružili podršku da se ova aktivnost sprovode.

Organizacija je zaista na visokom nivou, roditelji svoju decu svako jutro u 9 časova dovode u centar grada gde je parkiran autobus, predaju ih svojim učiteljicama koje su tu i koje poznaju tu decu i vode o njima brigu.

Ovo nije socijalna mera, ovo je mera namenjena svoj deci, bez obzira na njihovo materijalno stanje. Naravno, pri odabiru dece u školama koje vrše predstavnici škola, verovatno vode računa možda i o materijalnom stanju, ali za ovakvu akivnost se mogu prijaviti sva dece koja su završila prvi razred osnovne škole i koja nisu savladala tehniku plivanja. Dakle, plivanje je zaista jedna veština koju treba usavršiti kod instruktora na jedan pravilan način“, naglasio je Radoica Rstić, predsednik Komisije za implementaciju LAP za decu.

Školica plivanja je i ovog leta organizovana u Sportsko rekreativnom centru u Petnici, bazene održavaju zaposleni u Ustanovi za fizičku kulturu “Valis”.
Kao i prethodnih godina, mi smo omogućili infrastrukturne uslove da Lokalni akcioni plan uspe, zapošljavamo naše ljude u smislu održavanja. Za Lokalni akcioni plan su vrata uvek otvorena što se tiče spasioca i ostalih zaposlenih, kako bi ljudi nesmetano obavili svoj posao“, rekao je direktor Ustanove za fizičku kulturu Valis, Željko Ostojić.

Plivački klub Valis takođe je jedan od organizatora školice plivanja, u smislu realizacije aktivnosti, naznačava Branislav Kovačević, potpredsednik Plivačkog kluba “Valis”.

“Naš udeo je da praktično budemo nosioci projekta. To znači realizacija, od učiteljica koji čekaju decu na parkingu na kome se nalazi autobus u gradu, pa do dolaska autobusa ispred SRC Petnica i ulaza dece.

Nakon toga, naši instrukturi preuzimaju jednu grupu dece sa kojom sprovode aktivnosti u bazenu. Kada završe jedan čas, ta deca odlaze na odmor. To su deca koja su završila prvi razred i predviđeno je da oni imaju jedan čas rada, drugi odmora. Dakle, to su dve grupe koje se naizmenično smenjuju.

Budući da je jedna grupa u vodi, u toj grupi može da bude do 30 dece i za tu grupu koja ih vodi postoje tri instruktura koja su angažovana, do desetoro dece po instruktoru što zadovoljava maksimalnu meru bezbednosti u radu sa decom“, naglasio je Branislav Kovačević, potpredsednik Plivačkog kluba “Valis”.