25/05/2024
Najnovije vesti
Skupština Grada Valjeva

ZASEDANJE SKUPŠTINE GRADA VALJEVA

Autor 28/12/2022

U toku je 29. sednica Skupštine Grada Valjeva počela je usvajanjem odluke o usvajanju dopune dnevnog reda, kao i prestanku mandata Ivanu Beljiću, sa liste “Aleksandar Vučić – za našu decu” i izborom za odbornicu Ivanu Krsmanović, strukovnog sanitarnog ekološkog inženjera, prve naredne sa liste vladajuće političke stranke.

Nakon rasprave, usvojena je odluka o planu detaljne regulacije za izgradnju turističkog kompleksa “Caritas Valjevo” u delu naseljenog mesta Divčibare.

U okviru rasprave o programu poslovanja Regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo – Rovni “Kolubara” za 2023. godinu, gradonačelnik Valjeva, Lazar Gojković je, sa skupštinske govornice, poručio:

“Jako je bitno da u sledećoj godini dođemo do ispravne tehničke dokumentacije za fabriku u podbranskom delu i dva rezervoara Stubo i Rovni, kako bi videli koliko nam tačno sredstava treba za taj projekat i tu fabriku stavimo u funkciju i da meštani oko brane, koli na žalost sada gledaju u tu vodu, a nemaju vode, kako bi oni na najbrži način dobili vodu.

Mislim da je to bitno da od starta naredne godine počnemo. Postoji dokumentacija, pričali smo, gledali, ali pregledati to sve i videti da li treba nešto da se inovira u tom projektu i krenuti od početka godine,” zaključuje gradonačelnik o ovoj tački dnevnog reda.

Odbornici nastavljaju zasedanje diskusijom o objedinjenim tačkama koje se odnose na rad JKP Vidrak.

Prvobitno predloženi dnevni red današnjeg zasedanja Skupštine Grada Valjeva:

 1. PRETRES PREDLOGA ODLUKE O POTVRĐIVANjU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA VALjEVA
 2. PRETRES PREDLOGA PLANA DETALjNE REGULACIJE ZA IZGRADNjU TURISTIČKOG KOMPLEKSA „CARITAS VALJEVO“ U DELU NASELjENOG MESTA DIVČIBARE
 3. PRETRES PREDLOGA IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE „KOLUBARA“ – DRUGA IZMENA
 4. PRETRES PREDLOGA REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANjA REC „EKO-TAMNAVA“ D.O.O. UB ZA 2023. GODINU
 5. PRETRES PREDLOGA REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM KORIŠĆENjA SUBVENCIJA IZ BUDžETA GRADA VALjEVA REGIONALNI CENTAR ZA UPRAVLjANjE OTPADOM „EKO-TAMNAVA“ D.O.O. UB ZA 2023. GODINU
 6. PRETRES PREDLOGA REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANjA JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLjANjE I KORIŠĆENjE REGIONALNOG VIŠENAMENSKOG HIDROSISTEMA STUBO-ROVNI „KOLUBARA“ ZA 2023. GODINU
 7. PRETRES PREDLOGA REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM KORIŠĆENjA SUBVENCIJA IZ BUDžETA GRADA VALjEVA JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLjANjE I KORIŠĆENjE REGIONALNOG VIŠENAMENSKOG HIDROSISTEMA STUBO-ROVNI „KOLUBARA“ ZA 2023. GODINU
 8. PRETRES PREDLOGA REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANjA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA „VIDRAK“ VALjEVO ZA 2023. GODINU
 9. PRETRES PREDLOGA REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM KORIŠĆENjA SUBVENCIJA IZ BUDžETA GRADA VALjEVA JKP „VIDRAK“ VALjEVO ZA 2023. GODINU
  10.PRETRES PREDLOGA REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA GODIŠNjI PROGRAM UPRAVLjANjA KOMUNALNIM OTPADOM JKP „VIDRAK“ VALjEVO ZA 2023. GODINU
 10. PRETRES PREDLOGA REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA GODIŠNjI PROGRAM OBAVLjANjA DELATNOSTI ZOOHIGIJENE JKP „VIDRAK“ VALjEVO ZA 2023. GODINU
  12.PRETRES PREDLOGA REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O CENI USLUGA ZOOHIGIJENE JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA „VIDRAK“ VALjEVO
  13.PRETRES PREDLOGA REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA GODIŠNjI PROGRAM UPRAVLjANjA JAVNIM PARKIRALIŠTIMA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA „VIDRAK“ VALjEVO ZA 2023. GODINU
  14.PRETRES PREDLOGA REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA GODIŠNjI PROGRAM ODRŽAVANjA ČISTOĆE NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE JKP „VIDRAK“ VALjEVO ZA 2023. GODINU
  15.PRETRES PREDLOGA REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA GODIŠNjI PROGRAM UPRAVLjANjA GROBLjIMA I SAHRANjIVANjU JKP „VIDRAK“ VALjEVO ZA 2023. GODINU
 11. PRETRES PREDLOGA REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA GODIŠNjI PROGRAM ODRŽAVANjA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA „VIDRAK“ VALjEVO ZA 2023. GODINU
  17.PRETRES PREDLOGA ODLUKE O USKLAĐIVANjU OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA „VIDRAK“ VALjEVO
  18.PRETRES PREDLOGA REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANjA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA „POLET“ VALjEVO ZA 2023. GODINU
  19.PRETRES PREDLOGA REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM KORIŠĆENjA SUBVENCIJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA „POLET“ IZ BUDžETA GRADA VALjEVA ZA 2023. GODINU
  20.PRETRES PREDLOGA REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANjA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA „TOPLANA-VALjEVO“ ZA 2023. GODINU
  21.PRETRES PREDLOGA REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM KORIŠĆENjA SUBVENCIJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA „TOPLANA-VALjEVO“ IZ BUDžETA GRADA VALjEVA ZA 2023. GODINU
  22.PRETRES PREDLOGA REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM OBAVLjANjA DIMNIČARSKIH USLUGA ZA 2023. GODINU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA „TOPLANA-VALjEVO“ VALjEVO
  23.PRETRES PREDLOGA REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O ODREĐIVANjU CENE DIMNIČARSKIH USLUGA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA „TOPLANA-VALjEVO“ VALjEVO
  24.PRETRES PREDLOGA REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANjA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA „VODOVOD-VALjEVO“ ZA 2023. GODINU
  25.PRETRES PREDLOGA REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM KORIŠĆENjA SUBVENCIJA IZ BUDžETA GRADA VALjEVA JKP „VODOVOD-VALjEVO“ ZA 2023. GODINU
  26.PRETRES PREDLOGA REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM UPRAVLjANjA I ODRŽAVANjA SEOSKIH VODOVODA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA „VODOVOD-VALjEVO“ U 2023. GODINI
  27.PRETRES PREDLOGA REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA TURISTIČKE ORGANIZACIJE VALjEVO ZA 2023. GODINU
  28.PRETRES PREDLOGA REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA GODIŠNjI PLAN RADA ZA 2022/2023 GODINU PREDŠKOLSKE USTANOVE „MILICA NOŽICA“ VALjEVO
  29.PRETRES PREDLOGA REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD „KOLUBARA“ VALjEVO ZA 2023. GODINU
  30.PRETRES PREDLOGA REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA USTANOVE KULTURE CENTAR ZA KULTURU VALjEVO ZA 2023. GODINU
  31.PRETRES PREDLOGA REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA NARODNOG MUZEJA VALjEVO ZA 2023. GODINU32.PRETRES PREDLOGA REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA MATIČNE BIBLIOTEKE „LjUBOMIR NENADOVIĆ“ VALjEVO ZA 2023. GODINU
  33.PRETRES PREDLOGA REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA „MODERNE GALERIJE VALjEVO“ ZA 2023. GODINU34.PRETRES PREDLOGA REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA INTERNACIONALNOG UMETNIČKOG STUDIJA „RADOVAN TRNAVAC MIĆA“ ZA 2023. GODINU
  35.PRETRES PREDLOGA REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA CENTRA ZA NEGOVANjE TRADICIONALNE KULTURE „ABRAŠEVIĆ“ VALjEVO ZA 2023. GODINU
  36.PRETRES PREDLOGA REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE „VALjEVO“ ZA 2023. GODINU
  37.PRETRES PREDLOGA REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA MEĐUOPŠTINSKOG ISTORIJSKOG ARHIVA VALjEVO ZA 2023. GODINU
  38.PRETRES PREDLOGA REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA USTANOVE ZA FIZIČKU KULTURU „VALIS“ VALjEVO ZA 2023. GODINU
  39.PRETRES PREDLOGA DRUGE IZMENE PROGRAMA PODRŠKE ZA SPROVOĐENjE POLjOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA ZA GRAD VALjEVO ZA 2022. GODINU
  40.PRETRES PREDLOGA ODLUKE O OBAVLjANjU POSLOVA SPROVOĐENjA POLjOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA
  41.PRETRES PREDLOGA REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANjA „AGRORAZVOJ-VALjEVSKE DOLINE“ D.O.O. VALjEVO ZA 2023. GODINU
  42.PRETRES PREDLOGA REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O CENAMA PROIZVODA ŠUMARSTVA „AGRORAZVOJVALjEVSKE DOLINE“ D.O.O. VALjEVO
  43.PRETRES PREDLOGA REŠENjA O IMENOVANjU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLjANjE I KORIŠĆENjE REGIONALNOG VIŠENAMENSKOG HIDROSISTEMA STUBO-ROVNI „KOLUBARA“ VALjEVO
  44.KADROVSKA PITANjA