19/05/2024
Najnovije vesti
10 Kongres o ishrani Novi Sad SPENS

ZBOG ČEGA ČEKATI PONEDELJAK

Autor 01/11/2021

U Novom Sadu 9. i 10. oktobra 2021. u Spensu održan je jubilarni deseti međunarodni multidisciplinarni Kongres “Ishrana budućnosti” pod sloganom “Gde se stvara budućnost”.

Od strane upravnog i naučnog odbora odobreno je 77 radova od ukupno pristiglih 171. Odobreni radovi su štampani u publikacij kongresa – Zbornik Jubileja Kongresa, u tiražu od 10.000 primeraka.

Na Kongresu su učestvovale tri Valjevke koje su samostalno pripremile stručni rad ”Kako da kod pojedinih ljudi stigne ponedeljak” koji su prezentovale autorke: psiholog, Živana Pantić, Snežana Marinković specijalista str.nutricionista – dijetetičar oblast javno zdravlje i Aleksandra Filipović doktor medicine na specijalizaciji iz socijalne medicine.

Većina osoba je, iz nekog razloga, izgovorila: “Od ponedeljka počinjem… dijetu… da vežbam… da čitam”. Izrečena misao uglavnom ima smisao, ali nakon sagledavanja stvarnog ponašanja, ostaju pitanja o tome “koji je to ponedeljak” kada osoba zaista počinje ostvarivanje svog plana? I zašto, baš – od ponedeljka?

Valjevke Snežana Marinković, Aleksandra Filipović, Živana Pantić, učesnice Kongresa “Ishrana budućnosti” u Novom Sadu

Veoma sadržajan odgovor na datu temu u svom radu, sa stručnog stanovišta daju autorke: psiholog, Živana Pantić, dr Aleksandra Filipović, i nutricionista – dijetetičar, Snežana Marinković, koja o objavljenom radu, ukratko kaže:

“U XXI veku kada su teretane svima dostupne, a zelene površine čekaju na nas, kada većina ljudi žudi da prošeta svoje vitko telo, postavlja se pitanje univerzuma: „Da li samo treba raditi na formi sopstvenog tela, ili treba vežbati i razvijati komunikaciju, glavnu funkciju jednog od najvažnijeg mišića našeg tela – jezika?“

Ako se napravi sklad između ukupne energije i energije unete namirnicama, organizam je u ravnoteži, a ukoliko se naruši energetska zona, telo trpi veliki pritisak i nastaju brojni zdravstveni problemi.

Porodica kao baza i temelj čvrsto utkanih principa pravilne ishrane živi i u odraslom dobu kroz zadržane obrasce zdrave ishrane, jer najbolji model ponašanja za buduće naraštaje je lični primer. Vezivanjem pozitivnih osećanja za akt hranjenja kao najstarije potrebe i učenja svakog pojedinca egzistira u nama kao arhetip.

Prihvatiti svoju telesnu šemu, poboljšati psihički status optimizmom, potražiti savet stručnih lica, prihvatiti pomoć osoba iz okoline i svoju inertnost pretočiti u upornost, do postizanja cilja” – navodi Snežana Marinković.

To su samo pojedini odgovori o veoma kompleksnoj temi koju su obradile, a koja obuhvata spektar pitanja: od poboljšanja zdravstvenih navika do bolje komunikacije sa okruženjem.

I zaista, zbog čega čekati ponedeljak; po mogućstvu, baš prvi u mesecu?!